Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Czerwiec 2016

Tydzień 1

Platforma robocza, wymiana gruntu (32+560-32+655)

 

Tydzień 2

Kiezmark - platforma robocza, wzmocnienie podłoża

Tydzień 3

Kiezmark - platforma robocza

 

Droga P-4, badanie zagęszczenia zasypki na przepuście sondą dynamiczną

 

Tydzień 4

Aplikacja geodrenów, OUS Dworek

 

Tydzień 5

Rozkuwanie głowic pali na obiekcie WD-04