Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Czerwiec 2016

Opis Robót zrealizowanych w czerwcu 2016 roku:

Roboty drogowe

S7 22+820-24+800

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

S7 32+500-32+675

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01b

S7 32+750-33+360

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

P4 0+400-1+400

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01a

P-8 0+000-0+600

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T11

P-24 4+170-5+200

Wykonywanie drogi technologicznej

P-24 3+460-3+960, 5+200-5+870

Wykonywanie drogi technologicznej/Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01a

P-24 3+050-4+170

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01a

P-110

Pogrążanie ścianek szczelnych, jako zabezpieczenie nasypu

P-110  0+320-0+700

Droga dojazdowa do obiektu/ Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T11

P-110A 0+000-0+221

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T11

S7 30+050-30+850

Odhumusowanie

OUS Dworek

Wzmocnienie podłoża - dreny

S7: 18+150-18+360, 18+360-18+900 24+920-25+345, 32+750-33+360

Pale przemieszczeniowe T08b

P1 2+050-3+558,

Pale przemieszczeniowe T08b/wykonanie oczepów

P-24 1+700-3+050

Pale przemieszczeniowe T08b

P1 7+000-8+200

Pale przemieszczeniowe T08b

18+360-18+900,  26+569-27+850

Wykonywanie oczepów

P-4 (km 21+502 TZ)

Wykonanie ścianek separacyjnych oddzielające roboty geotechniczne od robót mostowych na obiekcie WD-04

P-3 (km 20+962 TZ)

Wykonanie ścianek separacyjnych oddzielające roboty geotechniczne od robót mostowych na obiekcie WD-03

S7 km 32+730

Wykonanie ścianek separacyjnych oddzielające roboty geotechniczne od robót mostowych na obiekcie WA-12

P-3 4+227

Wykonanie ścianek separacyjnych oddzielające roboty geotechniczne od robót mostowych na obiekcie WD-03

MOP Mirówko,  MOP Mała Holandia,  S7 29+475-30+050, 30+050-30+500,

30+500-30+850,

34+600-35+740,

 P1 3+700-4+300,

4+340-5+400,

4+345-5+327, 5+340-7+000

 

 

 

 

Wykonywanie drogi technologicznej

Roboty mostowe

WD-14, MD-02, MA-01, MD-07, MA-06

Roboty palowe

WD-04

Wykop pod fundament P1, P2, P3/ Beton wyrównawczy pod P2 i P3/ Skucie głowic pali P2, P3

WD-14

Wykop pod fundament P2, P3, P4

MA-09

Wbijanie pali testujących/Rozpoczęcie pracy w nurcie/Ścianki szczelne tracone

MD-07, MA-06, MD-05

Przygotowanie platform do wykonania pali zasadniczych

MD-02, MA-09, MA-01, MD-07, MD-05, MA-06

Dostawa pali

TU-30

Przygotowanie platformy do wykonania ścianek szczelnych

WA-12/WA-12A

Pogrążenie ścianek szczelnych

 

Roboty branżowe

RD-1, RD-2, RD-4, RD-5, RD-8, RD-12, RD-15, RD-18, RD-19.1, RD-19.2,  RD-21, rów istn 12

Darniowanie i humusowanie

RA-10-1, RA-10-2, RA-12B1, RA-14, RA-29, R-B-41-3

Darniowanie i humusowanie

RD-5b

Dogęszczenie przepustów na rowie melioracyjnym

R-M37, R-M38

Darniowanie i humusowanie

C-7.1, C-7.2, C-7.3, RC-50

Darniowanie i humusowanie

R-A, RA-3, RA-23, R-A-9-1 i R-A-9-2, R-E15, F-44a, F-44, F-44'

Roboty konserwacyjne - wykaszanie rowu

RA-10-2 i R-12B1

Palisady na rowie melioracyjnym

Wodociąg PW-4, PW-5, PW-15, PW-17

Odkrywka/Zgrzewanie

Wodociąg PW-8

Przyłączenie/Przepinka

Wodociąg PW-9

Wcinka

Wodociąg PW-10 i PW-11

Zamulanie wodociągu, demontaż hydrantu

21+000

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE na obiekcie "Węzeł Cedry Małe"

24+350

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE 110

21+000

Przygotowanie do przełożenia szaf telekomunikacyjnych TPSA/Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE 110/przełączanie kabli telekomunikacyjnych TPSA

25+050

Kanał technologiczny, budowa przejścia pod drogą główną 4xHDPEP 110/6,3

Stare Babki

Oświetlenie - usuwanie awarii

 

Prace przy przebudowie linii 400kV - wymiana przewodów

1 nn

Wykop pod linię kablową/Montaż kabla/Montaż konstrukcji słupowych/Powiązanie linii montaż 2 słupów/Przygotowanie do przełączenia/Powiązanie linii kablowej montaż 2 słupów

Kolizja 1 SN

Diagnostyka linii kablowych/ montaż konstrukcji słupowych

Kolizja 2 SN

Przełączenie linii, montaż 2 słupów/Montaż konstrukcji słupowych/powiązanie linii montaż 1 słupa/Demontaż słupów/ wywiezienie słupów z miejsc demontowanych

Kolizja 3SN

Przewiert sterowany/ Diagnostyka linii kablowych/Przełączenie linii, montaż 2 słupów/Montaż konstrukcji słupowych/Powiązanie linii montaż 2 słupa/Demontaż linii napowietrznej/Demontaż słupów/ wywiezienie słupów z miejsc demontowanych

Kolizja 4SN i 5SN

 

Montaż linii kablowej 

Kolizja 7nn

Przewiert sterowany/budowa linii kablowej

Kolizja 8nn, 9nn

Przeciski pod wjazdami, przygotowanie do ułożenia kabla/wykop pod linie kablową /montaż linii kablowej

Kolizja 11SN

Przewiert sterowany/montaż linii kablowej

Kolizja 13 SN

Usuwanie awarii kabla/Wykonanie głowic/Znalezienie uszkodzenia linii kablowej

Kolizja 14 SN

Montaż głowicy kablowej/sprawdzenie ciągłości kabla

Kolizja 17 SN

Montaż linii kablowej/Prace porządkowe/Posadowienie stacji trafo

Kolizja 16SN

Przewiert sterowany

Kolizja 23, 20 SN

Demontaż słupów

Oświetlenie (Kiezmark)

Budowa linii kablowej

Cedry Wielkie

Demontaż oświetlenia

(R-12B1) 1+932.00,1+714.10, 1+138.75, 2+018.70, 2+261.55, 2+449.50 

Przepust melioracyjny

(RD-4) 0+195.80, 0+646.80

Przepust melioracyjny

(RD-5a) 2+855.00L, 3+059.20L

Przepust melioracyjny

(RD-5b) 3+265.75, 3+426.00, 3+500.00, 3+110.00

Przepust melioracyjny

P-2 (RD-21) 0+150.00L, 3+297.30

Przepust melioracyjny

P-2 (rów istn.) 0+166.90L

Przepust melioracyjny

P-1 (R-B-41-3) 2+855.00P, 2+929.00P

Przepust melioracyjny/Dogęszczanie przepustów

P-4 (RD-14) 0+600.60

Przepust melioracyjny/Dogęszczanie przepustów

P-4 (RD-26) 0+832.20

Przepust melioracyjny/Dogęszczanie przepustów

P-4 (RD-9) 1+282.50L

Przepust melioracyjny/Dogęszczanie przepustów

P-106 (RD-18) 2+669.00

Przepust melioracyjny

P-1 (R-12B1) 1+138, 2+018, 2+261

Poprawa zagęszczenia zasypek/Przepust melioracyjny/ Dogęszczanie przepustów

P-110c (RA-10-1) 0+560.20

P-108 (RA-10-1) 0+535.25, 0+535

Przepust melioracyjny

P-110c (RA-10-2)

0+516.50, 0+435, 0+363

Przepust melioracyjny

P-110c (RA-14) 0+130.50

Przepust melioracyjny

P-108 (RA-10-1) 0+535

Przepust melioracyjny

P-110 2+295.00

(RC-50) 36+006.35

Przepust melioracyjny

 

Dogęszczanie przepustów i wykończenia przepustów palisadą

Place składowe

Dworek, Kiezmark, Cedry Małe, Koszwały, MOP, Stare Babki