Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Czerwiec 2017

Zestawienie robót wykonanych w czerwcu 2017:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

17+550 - 17+980

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

18+900 - 19+250

21+100 - 21+200

21+ 660 -22+050

22+050 - 22+820

24+700 - 24-800

24+800 - 25+000

25+451 - 25+517

26+443 - 26+494

28+540 - 28+750

31+600 - 32+430

31+850 - 32+430

33+150 - 34+300

18+900 - 19+250

Wzmocnienie podłoża - oczepy

19+250 - 20+080 (w zakresie PZ-1 i PZ-1L)

20+100 - 20+250

20+490 - 20+650

20+750 - 20+945

21+230 - 21+310

22+800 - 23+200

23+900 - 24+250

26+443 - 27+850

26+548 - 27+850 przy WD-10

28+540 - 28+750

30+850 - 31+600

31+975 - 32+400

32+675 - 32+740

33+360 - 34+200

34+700 - 35+350

17+550 - 17+980

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

24+800 - 25+345

28+540 - 28+750

31+600 - 32+450

33+485 - 33+550

34+100 - 34+280

34+400 - 34+430

34+530 - 34+650

19+250 - 20+080 (w zakresie PZ-1 i PZ-1L)

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

20+490 - 20+530

20+630 - 20+900

20+900 - 21+000 (pod WD-03)

21+130 - 21+500

21+450 - 21+660

22+700 - 23+350

23+850 - 24+500

26+560 - 26+590

28+550 - 28+600

30+300 - 30+850

31+150 - 31+550

35+000 - 35+700

31+600 - 32+400

Wykop

34+100 - 34+430

18+030 - 18+900

Budowa nasypu

20+490 - 20+531

20+630 - 20+900

21+050 - 21+150

21+300 - 21+660

23+350 - 23+950

26+590 - 26+650

27+000 - 28-400

29+500 - 29+650

30+300 - 30+850

32+700 - 33+100

35+400 - 35+450

35+520 - 35+700

18+100 - 18+240

Skarpowanie

18+360 - 18+900

17+550 - 17+980

Frezowanie nawierzchni bitumicznej, odhumusowanie, demontaż barier, platforma robocza ( w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie wykonania pali), wykop

18+900 - 19+250

Frezowanie nawierzchni bitumicznej, odhumusowanie, demontaż barier

 31+600 - 32+400

Rozbiórka DK7 - pospółki 2 w-wy geosiatki - 1 warstwa geotkanina separacyjna

 31+600 - 32+400

Rozbiórka DK7 podbudowy z kruszywa - 2 w-wy geosiatki

31+600 - 32+400

Rozbiórka DK7 podbudowy z brukowca

31+600 - 32+400

Zdjęcie w-wy humusu - skarpy DK7

 34+280 - 34+400

Rozbiórka DK7 - pospółki 2 w-wy geosiatki - 1 warstwa geotkanina separacyjna

34+280 - 34+400

Rozbiórka DK7 podbudowy z kruszywa - 2 w-wy geosiatki

34+280 - 34+400

Rozbiórka DK7 podbudowy z brukowca

29+100 - 29+400

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

27+850 - 29+350

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

29+350 - 29+475

28+780 - 29+350 str. P

29+470 - 29+600 str. L

23+350 - 23+550

Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego (pospółka) stabilizowana mechanicznie

27+850 - 29+350

29+350 - 29+650

28+840 - 29+420

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

27+000 - 28+430

Oczyszczenie krawędzi i nałożenie asfaltu

Droga lokalna P1

6+300 - 8+180

Pielęgnacja skarp i rowów, koszenie

Droga lokalna P2

A 0+000 - 0+080

AC16W grub.8cm

0+006 - 0+102

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

Droga lokalna P3

0+850 - 0+900

Wzmocnienie podłoża - oczepy

0+465 - 0+900

Budowa nasypu

0+850 - 0+900

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

0+003,5 - 0+091,51 Wyjazd ze stacji paliw

AC16W grub.8 cm

Droga lokalna P4

0+000 - 0+400

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

1+120 - 1+400

1+400 - 1+600

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

0+000 - 0+400 str. P

Pobocza z destruktu

0+000 - 0+455

AC22P grub.10cm/AC16W grub.6cm

2+300 - 5+915 SL

Pielęgnacja skarp i rowów, koszenie

Droga lokalna P7

0+300 - 0+600

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

0+300 - 0+600

Budowa nasypu

Droga lokalna P9

0+195 - 0+520

Wzmocnienie podłoża - oczepy

0+195 - 0+520

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

Droga lokalna P10

+100 - +250

AC22P grub.7cm

0+400 - 0+575

1+202 - 1+454+,56

0+100 - 0+255

AC16W grub.5 cm

0+395 - 0+570

1+197 - 1+454+,56

0+090 - 0+240 SP

Humusowanie skarp i rowów

0+400 - 0+585 SP

1+220 - 1+440 SP

0+022 - 1+150 SL

1+380 - 1+454 SL

0+022 - 0+150 SL

Humusowanie t. płaskie

0+395 - 0+455 SL

0+540 - 0+820 SL

1+380 - 1+454 SL

0+490 - 0+585 SP

1+220 - 1+440 SP

0+022 - 0+290 SL

Obsianie mieszanką traw nr 2

0+400 - 0+585 SL

1+183 - 1+454 SL

 

0+090 - 0+240 SP  

0+400 - 0+585 SP

1+220 - 1+440 SP

0+445 - 0+540 SL

Powierzchnie płaskie

0+445 - 0+490 SP

0+190 - 0+350 SL

0+490 - 0+540SL

Przeciwskarpa

Skarpowanie, dogęszczenie poboczy/Pobocza/Bariery energochłonne PZ7-L/Brewki/Oznakowanie + prace wykończeniowe

Droga lokalna P23

0+100 -1+500

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

Droga lokalna P24

0+400 - 1+580

Wzmocnienie podłoża - oczepy

0+066 - 0+260

AC22P grub.7cm

0+078 - 0+258

AC16W grub.5 cm

Droga dojazdowa P101

0+300 - 0+732

Wykop/Wzmocnienie podłoża T12/Nasyp

0+000 - 0+300

Wykop

Droga dojazdowa P107

0+300 - 0+600

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

Droga dojazdowa P110

0+138 - 0+316

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

2+080 - 2+200

Wymiana humusu/Wykop

2+209 - 3+420

Wymiana gruntów z przeciążeniem T01b

2+209 - 3+420

Wykop

Miejsca Obsługi Podróżnych

Mała Holandia

Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający

Węzeł Cedry

L02

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

L01, L03

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem/Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie/Roboty brukarskie

L02, L04

Budowa nasypu

L02, L04

Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego (pospółka) stabilizowana mechanicznie

L02, L04

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

L03 0+120 - 0+240 SP

Ściek trójkątny

L01 0+133 - 0+311 SP

L03 0+030 - 0+125 SL

Węzeł Dworek

L01 0+120 - 0+290

 Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

L03

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

L02

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b/Budowa nasypu

L04

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

INNE

Pielęgnacja skarp i rowów/koszenie trawników/Poprawki uzupełniane wymyć na skarpach

PZ-6

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

OUS

Rozbiórka nasypu przeciążającego
 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

 

Budynek Warsztatowo – garażowy

Roboty instalacji kanalizacji i wentylacji pod płytą fund. budynku

Budynek Warsztatowo – garażowy

Roboty fundamentowe ( beton podkładowy/zbrojenie płyty fundamentowej)

Budynek warsztatowo - garażowy

Roboty instalacji uziomu fundamentowego

Budynek Administracyjno – biurowy

Roboty instalacji kanalizacji pod płytą fund. Budynku

Budynek Administracyjno – biurowy

Roboty fundamentowe (beton podkładowy/zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty fundamentowej/Betonowanie płyty podszybia windowego)

Budynek Administracyjno – biurowy

Roboty instalacji uziomu fundamentowego

Budynek Magazynu znaków

Roboty fundamentowe ( betony podkładowe/zbrojenie płyty fundamentowej)

Miejsce składowania materiałów różnych

Roboty fundamentowe ( betony podkładowe)

Budynek Wiaty postojowej i śmietnika

Roboty fundamentowe ( betony podkładowe/zbrojenie szalowanie i betonowanie płyty fundamentowej))

 


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

P1

Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ciosów podpór

F2

Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ciosów podpór

 P3

 Zasypki podpory i do poziomu materaca/Zbrojenie i szalowanie ciosów

 P1-F2

 

 Deskowanie przęsła 

F2-P3

Wzmocnienie podłoża pod deskowanie ustroju w przęśle/Prefabrykacja deskowania przęsła/Montaż rusztowań w przęśle i montaż deskowania przęsła

 Montaż krążyn deskowania ustroju nośnego/Deskowanie ustroju nośnego

 Zbrojenie i betonowanie oczepów ścianek szczelnych pomiędzy obiektami MA-01 i MD-02/Rozszalowanie odcinka oczepów ścianek szczelnych pomiędzy obiektami MA-01 i MD-02.

 Szalowanie i zbrojenie pozostałych odcinków + beton

MD-02

 Deskowanie, zbrojenie i betonowanie zwieńczeń ścianek szczelnych nad kanałem

WD-03

P1

 Zbrojenie szalowanie i betonowanie oczepu/Izolacja oczepu

 P4

 Montaż paneli ścian oporowych/Zasypka za podporą/Układanie betonu wyrównawczego pod oczep/Zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepu

WD-04

 P3

 Montaż paneli ścian oporowych

 Układanie płyt drogowych pod ustrój

MD-05

P1

Wyciąganie ścianek szczelnych/Zasypka podpory

P2

Zasypki podpory/Wyciąganie ścianek szczelnych

MA-06

P1

Wyciąganie ścianek szczelnych/Zasypka podpory

P2

Zasypki podpory/Wyciąganie ścianek szczelnych

WA-08

P1

Zasypka/Zbrojenie i szalowanie gzymsów skrzydeł

P2

 Zbrojenie i szalowanie gzymsów skrzydeł/Izolacja natryskowa skrzydła P2A

Prefabrykacja zbrojenia i zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitki prawej

Montaż podestów pod betonowanie ustrój/Montaż podestów na ustroju/Zbrojenie ustroju nośnego

MA-09

P1

Wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie

T4

MSS - Szalowanie, zbrojenie i betonowanie - etap I

T4

MSS - Sprężanie/Iniekcja kabli sprężających

T4-T5

MSS - przestawianie MSS

T5

MSS - szalowanie i zbrojenie - etap I

P10

Umocnienie dna rzeki w miejscu wyboju

P10/L

Deskowanie betonowanie starteru - etap III/Demontaż deskowania starteru - etap III/Sprężanie starteru - etap III/Iniekcja kabli sprężających starteru - etap III

P11/L

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie starteru - etap II/Rozszalowanie - etap II/Zbrojenie i szalowanie starteru - etap III

P11/L

Montaż wózków - nawis

P10/L

Montaż wózków - nawis

P12

Montaż wież pod ustrój nośny

P13/P

Rozdeskowanie korpusu

P13

Wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie

P12/L-P13/L

Montaż rusztowań ustroju nośnego/Ustrój - szalunki stacjonarne

WA-10

P1

 Wyrywanie grodzic stalowych/Przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju

P2

Izolacja bitumiczno-lateksowa korpusu/Wyrywanie grodzic stalowych/Zasypka fundamentu/Przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju

Jezdnia lewa

Prefabrykacja krążyn i montaż krążyn/Montaż bramki ustroju nośnego/Szalowanie ustroju - jezdnia lewa

WD-11

P1-F2

Ustrój w przęśle - prefabrykacja krążyn/Montaż wież i krążyn/Montaż deskowania i poszycia deskowania

F4-P5

Ustrój w przęśle - montaż kratownic, wież i krążyn/Montaż poszycia deskowania

P1

Montaż ściany oporowej

P5

Montaż ściany oporowej

WA-12

P1/L, P2/L

Demontaż deskowania gzymsów

P2

Zasypki podpory

Ustrój - montaż desek gzymsowych/Betonowanie gzymsów skrzydeł strona prawa

Ustrój lewy - montaż desek gzymsowych + beton

Montaż krawężników na obu ustrojach

Prace porządkowe

MA-13

P1

Pogrążanie ścianki separacyjnej/Pogrążanie ścianki szczelnej i tymczasowej/Montaż instalacji igłofiltrowej

P2

Przygotowanie platformy roboczej

Montaż rozparcia tymczasowego

WD-14

P1

Montaż ściany oporowej

MD-28

P1

Odwodnienie wykopu/Wykop/Beton podkładowy

P2

 Odwodnienia wykopu/Wykop

PZ

1L

Deskowanie betonu podkładowego/Beton wyrównawczy/Montaż prefabrykatów/Zbrojenie i betonowanie płyty dennej/Zbrojenie skrzydełka

1

Deskowanie betonu podkładowego/Beton wyrównawczy/Montaż prefabrykatów

4

Zbrojenie ławy pod barierę drogową w pasie rozdziału

6

Szalowanie betonu podkładowego

TU-30

Uszczelnienie szczelin/Izolacja MMA/Zasypka

 


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

22+600, 28+560, 29+800, 29+900

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE110

29+900

Kanał technologiczny, posadowienie studni SKM-3

21+000, 28+550

Kanał technologiczny, sprawdzanie drożności przejść poprzecznych

30+170

Kanał technologiczny, posadowienie i zagęszczenie studni

Kolizja 8.1 i 8.2 (Przegrody i studnie)

18+100 przy przepuście PS-01-02 następnie przepust melioracyjny PD-01-001C

Kolizja 145 i 146

Przegrody szczelne i osadniki

Droga P10

Regulacja kratek/Wykaszanie rowów

Droga P4 km 0+243

Przepust drogowy - chodnik

Droga P4 km 1+824

Przepust drogowy

Droga P-107 km 2+307

Przepust drogowy

Droga P-110 km 0+447

Przepust drogowy

L02/L04 km 0+020

Przepust drogowy

PD-01-001B

Przepust drogowy

PD-01-001C

Przepust melioracyjny - wykop i skucie pali

Łącznica L03

Przykanaliki

PS-01-08

Pogrążanie ścianek szczelnych tymczasowych/Przepust melioracyjny - wykop i skucie pali

PS-01-02

 Połączenie przepustów

PS-02-03

Przepust melioracyjny

PS-02-05/1

Przepust melioracyjny - zasypka

PS-01-04/1

Wyciąganie ścianek

18+000

Łącznice przepustów

18+200

Przykanaliki

Cedry

Koszenie rowów

32+050

Likwidacja przepustu

Łącznica L03

Regulacja kratek

OUS

Roboty wodociągowe

Stare Babki

Kanalizacja deszczowa

127A, 127B i 127C

Kanalizacja deszczowa

 

Wykaszanie rowów melioracyjnych

2ST

Wykonywanie montażu osprzętu na stacji/Montaż słupa/Przełączenie sieci energetycznej

8ST

Wykonywanie montażu osprzętu na stacji/Montaż słupa/Uzbrojenie stacji/Przełączenie sieci energetycznej

4SO

Budowa zasilania

5SO

Montaż rur osłonowych

TU-30

Wprowadzenie linii oświetleniowej do tunelu

Droga P10

Montaż słupów oświetleniowych

7 SO OBW 02

Wykop pod linię kablową/Montaż linii kablowej/Montaż fundamentów oświetleniowych/Kabel zasilający/Fundamenty

8 SO OBW 01

Wykop pod linię kablową/Montaż linii kablowej/Montaż fundamentów oświetleniowych

5SO OBW 01

Wykop pod linię kablową

K.8.2.2.2

Wykop pod linię kablową/Montaż fundamentów oświetleniowych

 


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 131/I-4/2016 z dnia 22.07.2016r. - Wykonanie znaków stałych (uzupełniających) przy obiektach inżynierskich.

Km 35+472

Punkt: PO18z

Km 18+088

Punkt: PO1

Km18+677

Punkt: PO2

Km 19+674

Punkt: PO20