Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Czerwiec 2018

ROBOTY WYKONANE W CZERWCU 2018:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

Trasa Zasadnicza

34+000 - 34+640

Oczepy żelbetowe

33+900 - 34+410

Materac geotechniczny

34+060 - 34+120

Materac geotechniczny

34+490 - 34+700

Materac geotechniczny

36+050 - 36+100

Materac geotechniczny

21+000 - 21+950

Nasyp pas rozdziału, pobocza

22+050 - 24+700

Nasyp pas rozdziału, pobocza

33+060 - 33+900

Nasyp pas rozdziału, pobocza

24+700 - 25+300

Nasyp pas rozdziału, pobocza

35+360 - 36+000

Nasyp pas rozdziału, pobocza

18+000 - 18+050

Budowa nasypu

21+300 - 21+950

Budowa nasypu

26+450 - 26+550

Budowa nasypu

30+270 - 30+330

Budowa nasypu

33+900 - 34+250

Budowa nasypu

34+220 - 34+410

Budowa nasypu

17+950 - 18+050

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

25+300 - 25+350

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

29+600 - 29+760

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

30+270 - 30+330

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

31+800 - 32+080

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

32+680 - 32+710

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

17+950 - 18+000

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

29+600 - 29+760

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

29+950 - 30+400

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

31+500 - 32+080

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

21+000 - 21+210 L

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego C8/10

17+950 - 18+100

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

21+950 - 22+050

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

25+300 - 25+350

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

29+670 - 29+780

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

29+920 - 30+400

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

31+500 - 32+450

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

36+080 - 36+500

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

22+100 - 22+800

Wykonanie poboczy z kłsm

17+550 - 17+950

Roboty brukarskie

18+540 - 21+900

Roboty brukarskie

24+000 - 25+300

Roboty brukarskie

33+060 - 33+900

Roboty brukarskie

32+700 - 33+000

Roboty brukarskie

17+550 - 17+900

Bariery energochłonne

18-100 - 24+700

Bariery energochłonne

19+000-20+000 str. P

Uporządkowanie terenu przez humusowanie gr. 15 cm

21+000 - 24+700

Uporządkowanie terenu przez humusowanie gr. 15 cm

17+482-17+750 str. L i P

Hydroobsiew skarp i rowów

18+760-20+000 str. L i P

Hydroobsiew skarp i rowów

20+000-21+000 str. L i P

Humusowanie skarp i rowów

17+700 - 17+950

Humusowanie

21+000 - 24+700

Humusowanie

33+060 - 33+900

Humusowanie

17+482-21+000

Wysiew traw za pomocą kultywatora

27+000-29+500

Wysiew trawy na pasie rozdziału

18+900 - 21+000

Hydrosiew

26+700 - 28+900

Hydrosiew

23+000

Sadzenie drzew i krzewów

29+000-29+500 str. P

Sadzenie drzew i krzewów

20+000 - 20+960

Umocnienie dna rowu geowłókniną

21+100 - 24+800

Umocnienie rowów geowłókniną

22+100 - 22+800 str. P

Zabezpieczenie skarp geowłókniną

20+000 - 21+950

Oznakowanie pionowe

18+100 - 21+000

Oznakowanie poziome

22+150 - 22+670 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

22+050 - 22+668 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10 cm II 9cm)

21+922 - 22+042 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9cm)

31+439 - 32+244 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

31+447 - 32+726 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

31+568 - 32+676 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

32+244 - 32+726 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

35+380 - 35+955 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

35+635 - 35+955 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

35+362 - 35+964 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

36+105 - 36+500 str. L i P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

21+920 - 22+043 str. L

 Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 9 cm

22+050 - 22+798 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

24+100 - 24+200 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

22+156 - 22+787 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

35+309 - 35+950 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

35+360 - 35+960 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

36+111 - 36+496 str. P i L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

Droga lokalna P3

0+600 - 0+860

Budowa nasypu

Droga lokalna P4

1+550 - 1+650

Budowa nasypu

1+300 - 2+517

Roboty brukarskie/Humusowanie skarp i rowów

1+880 - 2+500

Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/22,4mm

1+580 - 1+690

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

1+200 - 1+900

Humusowanie skarp i rowów oraz humusowanie pod darniowanie

1+100 - 2+500

Bariery energochłonne

1+661 - 1+706

AC22P grub.10cm

1+497 - 1+609

AC22P grub.10cm

1+661 - 1+708

AC16W grub.6 cm

1+738 - 2+132

AC16W grub.6 cm

1+494 - 1+609

AC16W grub.6 cm

1+609 - 1+661

AC16W grub.5 cm ochronna na obiekty

1+150 - 2+120

AC11S grub.4cm

Droga lokalna P7

0+000 - 0+200

Oczepy żelbetowe

0+220 - 0+260

Wykop/Platforma robocza/Pale przemieszczeniowe

Droga lokalna P8

0+700 - 0+760

Pale przemieszczeniowe

0+600 - 0+750

Oczepy żelbetowe

Droga lokalna P9

0+460 - 0+540

Oczepy żelbetowe

0+000 - 0+100

Materac geotechniczny/Budowa nasypu

Droga lokalna P23

1+840 - 2+220

Materac geotechniczny

Droga lokalna P24

4+000-5+800 str. L

Uporządkowanie terenu przez humusowanie gr. 15 cm

0+100 - 1+000

Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/22,4mm

0+000 - 0+050

Wykop/Platforma robocza/Pale przemieszczeniowe

1+200-2+900 str. L

Sadzenie drzew i krzewów

Droga dojazdowa P106

0+000 - 0+700

Materac geosyntetyczny/Budowa nasypu

0+865 -1+160

Materac geotechniczny

1+200-3+700 str. P

Uporządkowanie terenów płaskich przez humusowanie

Rozbiórka nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P106, P105

Rozbiórka nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P110

2+800 - 3+400

Rozbiórka nasypu przeciążającego

Węzeł Cedry

Roboty brukarskie/Montaż oznakowania pionowego/Humusowanie skarp i rowów oraz humusowanie pod darniowanie/Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/22,4mm/Bariery energochłonne

L04 0+213 - 0+320

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

Wysiew trawy na terenach płaskich

Węzeł Dworek

L02/L04

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego/Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

Rondo Dworek

Wykop/Oczepy żelbetowe

P6 rondo/P7 0+700 - 0+760

Frezowanie

Obwodnica Nowego Dworu Gdańskiego

Rozbiórka elementów dróg

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

ROBOTY KUBATUROWE

 Budynek administracyjno - biurowy

Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych

Roboty wykończeniowe ścian i sufitów ( GK + malowanie)

 Montaż instalacji wentylacyjnych wewn. + Instalacji sanitarnych

Montaż windy - prace konfiguracyjne

Roboty posadzkarskie - płytki gresowe + posadzka antystatyczna

Montaż ślusarki i stolarki wewnętrznej

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

Roboty elewacyjne - techn. Lekko-mokra + okładzina z klinkieru

Budynek warsztatowo-garażowy

Wylewki betonowe

Montaż odwodnienia liniowego pod posadzki przemysłowe

Tynki wewnętrzne cem- wap.

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

 Montaż instalacji wentylacyjnych wewn. + Instalacji sanitarnych

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Roboty wykończeniowe (szpachlowanie + GK+ malowanie)

Wykonywanie elewacji budynku

Prace przygotowawcze do wykonywania posadzek przemysłowych

Roboty posadzkarskie - płytki gresowe

Roboty elewacyjne - techn. Lekko-mokra

Magazyn znaków

Montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji na obiekcie

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

Podbudowa pod posadzkę

Magazyn soli

Montaż konstrukcji drewnianej budynku oraz poszycia ścian i dachu

Boksy składowania materiałów

Montaż daszków prefabrykowanych na ścianach

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

EKRANY AKUSTYCZNE

E2, E4, E5, E2a

Montaż podwalin betonowych oraz wypełnień

E5, E11

Montaż konstrukcji wsporczej i betonowanie głowic

 


 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

MOSTY

MA-01

 MA 01 - nitka lewa

 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

 Montaż dylatacji/Zbrojenie i betonowanie dylatacji 

 P1 – Zbrojenie i deskowanie płyty najazdowej/Izolacja

 Piaskowanie skrzydeł i płyty ustroju P1

 Izolacja MMA na skrzydłach P1 iP3

 Beton ochronny płyty przejściowej P3 i P1

 Zbrojenie kap chodnikowych skrzydeł

 Montaż desek gzymsowych i krawężników na skrzydłach

 MA 01 - nitka prawa

 Deskowanie ścian zaplecznych - etap I i II

 Betonowanie ścian zaplecznych

 Przygotowanie powierzchni pod izolację 

 Montaż wpustów i sączków/Montaż desek gzymsowych

 Zasypki za podporą P3 i P1

 Przygotowanie powierzchni płyty ustroju pod izolację

 Piaskowanie ścian żwirowych P1 i P3 pod montaż dylatacji

 P3 - Beton podłożowy pod płytę/Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty

 P1 - Beton podłożowy pod płytę

 Montaż dylatacji/Zbrojenie i deskowanie dylatacji P1

 Montaż dylatacji/Zbrojenie dylatacji P3

 Nawierzchnia z żywicy na kapach chodnikowych przy dylatacjach

WD-03

 Osadzanie wpustów przy kapie wschodniej

 Montaż dylatacji/Montaż deskowania dylatacji P1 i P4

 Izolacja „na zimno” przyczółek P1 i P4

 Antykorozją ustroju 

 Klejenie papy pod płyty najazdowe na P1 i P4

 Montaż paneli + zasypka na P1 i P4

WD-04

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie dylatacji na P1 i P3

 Montaż desek gzymsowych i krawężników

 Osadzanie wpustów

 Montaż kotew talerzowych

 Beton wyrównawczy na płytach najazdowych

 Antykorozja ustroju 

 Izolacja płyt przejściowych

 Montaż paneli muru oporowego

 Montaż zbrojenia i betonowanie na kapach chodnikowych

 Próbne obciążenie

 Montaż zbrojenie oczepu na murze oporowym "pod ustrojem" na P1 i P4

 Montaż desek gzymsowych na murze oporowym "pod ustrojem" na P1 i P4

 Nawierzchnia na chodnikach

 Montaż odwodnienia

 Bariery mostowe

MD-05

 Beton podkładowy pod płytę przejściową 

MA-06

 Montaż zbrojenia kap chodnikowych

 Spawanie kotew barier, prętów na ustroju

 Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego j.p

 Beton kap chodnikowych 

 Deskowanie i betonowanie ławy krawężników zanikających

 Montaż kotew, diabełków 

WA-08

 Montaż desek gzymsowych

MA-09

 P1

 Izolacja za przyczółkiem/Zasypka za przyczółkiem i formowanie stożków

 P1

 Podłączenie kolektora do studni

 P1-P7

 Antykorozja betonu- przygotowanie powierzchni i malowanie- filary

 P1-P4

 Izolacja MMA w jezdni

 P8-P9

 Mycie filarów

 P3-P5 J.L.

 Śrutowanie pod izolację MMA w jezdni

 P1-P3 J.L.

 Izolacja MMA pod kapami

 P1-P5 J.L.

 Izolacja MMA w jezdni

 P3-P5 J.P.

 Śrutowanie pod izolację MMA

 T9

 Wklejanie sączków i wpustów/Demontaże szalunków na MSSie/Demontaż MSS/Przygotowanie powierzchni zewnętrznej pod antykorozje

 Kapy nitka lewa

 Ustawianie krawężników/Montaż desek gzymsowych/Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych/Układanie MMA

 Kapy nitka prawa

 Wklejanie sączków/Frezowanie cieku/Montaż sączków i wpustów/Przygotowanie płyty pod izolację/Wiercenie otworów pod deski gzymsowe/Frezowanie cieku

 P12-P13

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej/Antykorozja betonu- przygotowanie powierzchni i malowanie- ustrój

 P12-P13

 Montaż dylatacji

P13

Zasypka za przyczółkiem i formowanie stożków/Wykonywanie izolacji ścianki zaplecznej i skrzydeł

 Nawis

 Montaż wózków pod antykorozję/Rozbiórka podpór tymczasowych/Demontaż prętów SAS

 Nawis

Zbrojenie wsporników pod latarnię/Zalewanie otworów w płytach/Frezowanie płyty/Przygotowanie płyty pod izolację/Przygotowanie ustroju pod antykorozję

MA-09 ist.

 Malowanie P12, malowanie barierek, malowanie 30-90 na P10

 Malowanie barierek P2,P3,P10,P11,P12 str północna

 Ponowna mobilizacja ekipy rusztowaniowej, przygotowanie do dalszego montażu rusztowań na P10 90-131mb

WA-10

 Deskowanie i betonowanie II. etapu ścianki zaplecznej P1P

 Deskowanie i betonowanie I i II. etapu ścianki zaplecznej P2L i P2P

 Montaż kotew talerzowych do kap

 Grunt zbrojony za P1

WD-11

 P1L - Przygotowanie do chudego betonu pod oczep muru oporowego/Chudy beton pod oczep muru oporowego/Montaż desek gzymsowych na murze oporowym

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepu muru oporowego P5P

 Montaż desek gzymsowych i krawężników na ustroju

 Dozbrojenie, szalowanie i zabetonowanie dylatacji 

 Zbrojenie kap chodnikowych

MA-13

 P1/P

Deskowanie i betonowanie ciosów

 P1P i P1L 

Deskowanie i betonowanie II etapu ścianki zaplecznej

 P1/P

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł

 P1/L

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydła/Deskowanie poprzecznic

 P2/L

Betonowanie skrzydła

 P2/L

Deskowanie i betonowanie 2 etapu ścianki zaplecznej/Deskowanie i zbrojenie poprzecznicy

 P2/P

Betonowanie II etapu ścianki zaplecznej /Deskowanie i zbrojenie poprzecznicy

 Izolacje na zimno fundamentu P2 i P1

 Montaż łożysk na P2 i P1

 Izolacja skrzydeł 

 Zasypka ławy P1 z chudziaka 

WD-14

 Śrutowanie powierzchni pod MMA na kapach

 Izolacja MMA na kapach i pod kapami chodnikowych

 Montaż desek gzymsowych na ustroju 

 Montaż kotew talerzowych

WA-12

 P1

 Izolacja z papy pod beton ochronny/Deskowanie i betonowanie betonu ochronnego płyt przejściowych/Rozszalowywanie betonu ochronnego + izolacje na zimno

 Frezowanie izolacji MMA na ustroju/Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach i skrzydłach 

MD-28

 Żywica na kapach chodnikowych

S.C.-01

 Montaż paneli + zasypka

 Beton wyrównawczy pod oczep

S.C.-02

 Zbrojenie oczepu muru oporowego/Ustawianie desek gzymsowych

PZ

                    PZ 5

Izolacja MMA

 PZ5, 5L, 6, 6L, 7, 7L

Prace wykończeniowe wewnątrz przejścia

MD-27

Rozbiórka istniejącego obiektu

Wał Wiślany Prawy

 Izolacja z papy termozgrzewalnej

 Beton ochronny papy

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Branże

Budowa przykanalików przy MA 01, droga P3, kolizja 53

Kanalizacja deszczowa droga P 3, Cedry Małe, od przepustu PD 01-011 w kierunku S 12/53

Budowa przykanalików, rejon PZ 7, km 36+080 do końca zakresu robót

Kanalizacja deszczowa w km 34+300 do 34+400 (rejon Linawy)

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+500 do 36+700

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+500 do 36+700

Melioracje

Wykaszanie rowów melioracyjnych

Obruki przepustów melioracyjnych i drogowych km 19+263, km 19+427

Wykonano wykop oraz skucie pali pod przepustem PS-02-06 w km 36+027 TG

Wykonano wykop oraz skucie pali pod przepustem PD-02 009 w km 34+118 TG

OUS

Kontynuacja budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, regulacja krat wpustowych, montaż podejść pod rury spustowe

Roboty teletechniczne

17+900 - 18+400

Posadowienie studni SKM3, podłączenie kanalizacji do studni

17+900 - 18+200

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

21+500, 25+400, 27+300

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

19+300 - 19+800

Posadowienie studni SKM3

18+000 - 18+250

Posadowienie studni SKM3, podłączenie kanalizacji do studni

Węzeł Cedry Małe, km 21+600

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110/Posadowienie studni SKM3, podłączenie kanalizacji do studni

Węzeł Cedry Małe, km 21+300

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

21+200

Budowa kanału technologicznego 1xHDPE110

Roboty energetyczne

Węzeł Cedry

1SO 2SO - Wykonanie przecisku, przygotowanie terenu do budowy zasilania szaf oświetleniowych

 

10nn - Demontaż linii oświetleniowej, 2słupów

 

Montaż słupów oświetleniowych trasa główna

TU-30

Budowa zasilania do punktu preselekcji

MOP Mała Holandia

Montaż rur osłonowych do zasilania i oświetlenia

 

Montaż linii kablowych do zasilania szaf oświetleniowych 2so 1 so

 

Wykop pod linie kablową do zasilania szafy 3so i obw 3 szafy 3so

Koszwały

Budowa zasilania stacji meteo