Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Czerwiec 2019

ROBOTY WYKONANE W CZERWCU 2019:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

S7

Palisady

Drogi lokalne i dojazdowe

Zjazdy

Drogi lokalne i dojazdowe

Pobocza na zjazdach

 P6

Humusowanie

P23

Humusowanie

P6

Porządkowanie terenów płaskich

P23

Porządkowanie terenów płaskich

P106

Porządkowanie terenów płaskich

S7, P23

Zabezpieczenie skarp po intensywnych opadach deszczu

S7

Lokalna naprawa uszkodzonych brewek

P23, P1b, P4

Wykonywanie brewek

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

-

-

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

EKRANY AKUSTYCZNE

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 Antykorozja powierzchni betonowych

 Umocnienie koryta rzeki

TU-30

 Montaż poręczy na schodach skarpowych

MD-02

 Nawierzchnia na kapach chodnikowych

 Antykorozja powierzchni betonowych

MD-07

 Oczepy i beton na ściankach szczelnych

 Nawierzchnia na kapach chodnikowych

MA-06

 Oczepy i beton na ściankach szczelnych

S.C.-01

 Zabruki

S.C.-02

 Umocnienie skarp i stożków

WA-08

 Usuwanie wad i roboty zaległe

MA-09

 Antykorozja powierzchni betonowych + antygrafitti

 Umocnienie skarp i stożków

 Nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych

 Przygotowanie powierzchni fundamentu P10 pod izolację

MA-09 ist

 Bariery drogowe - wiercenie otworów pod kotwy - strona lewa

 Antykorozja balustrad - str. Południowa

 Demontaż i montaż wpustów od P9 do P13 - str. Prawa

 Naprawa krawężników przy  P1 i P 13

WA-10

 Usuwanie wad i roboty zaległe

 Umocnienie skarp i stożków

Grobla P8

 Narzut kamienny

Wał Wiślany prawy

 Odbudowa wału strona północna

MD-28

 Umocnienie z kostki kamiennej

 Ściek skarpowy

 Umocnienie skarp i stożków

MD-27

 Narzut kamienny

MA-13 i WD-11

 Antykorozja przyczółka

MD-27

 Umocnienie z kostki kamiennej

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

S7

Wykaszanie rowów

S7

Umocnienia przegród szczelnych brukiem kamiennym

S7

Wykonywanie koszy gabionowych na przepustach melioracyjnych

S7

Regulacja wysokości słupów i numeracja

Nowy Dwór Gdański

Wymiana wysięgników

S7

Czyszczenie i wyprawianie studni