Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Grudzień 2015

 Opis robót zrealizowanych w grudniu 2015 roku:

 

1. Roboty drogowe:

 • Budowa placów składowych w: Cedrach Małych; Kiezmarku oraz Dworku
 • Dowóz materiałów na nasypy i platformy na place składowe.
 • Usunięcie reklam mało i wielkogabarytowych w granicach robót.
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na drodze serwisowej w śladzie P-24 na wysokości  TZ km 29+900 – 31+900
 • Wycinka drzew na odcinkach:
 •           - km 27+000– 36+000

            - usuwanie karp

 • Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

          - Dworek

          - Kiezmark

          - Zajazd przy Linawie

          - Stare Babki

 

2. Roboty mostowe

 

 • W miesiącu grudniu 2015 r. trwały Roboty przygotowawcze w zakresie obiektów mostowych. Ponadto zostało wykonane próbne obciążenie i ekspertyza mostu drogowego nad kanałem Linawa w km 12+864,0 w ciągu drogi powiatowej nr 2329G.

 

3. Roboty branżowe

 

 • W miesiącu grudniu trwały prace związane z usunięciem kolizji wodociągowych PW-1, PW-19.


4. Ochrona środowiska

 

 • W dniu 15.12.2015 r. Wykonawca  przekazał sprawozdanie z nadzoru entomologicznego.