Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Grudzień 2016

 

Opis Robót zrealizowanych w grudniu 2016 roku:

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

26+569 - 26+850

Wzmocnienie podłoża - pale CFA + oczepy

21+660 - 24+820

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b + oczepy

34+700 - 35+740

 20+085 - 21+660

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

25+354 - 25+562

30+987 - 31+640 - połówkowo

32+000 - 32+500

32+675 - 33+360

34+500 - 34+700 - połówkowo

 22+100 - 24-800

Wzmocnienie podłoża - oczepy

28+750 - 29+350

29+475 - 30+050

30+050 - 30+850

34+700 - 35+740

30+300 - 30+850

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

30+987 - 31+470

34+250 - 34+450

35+350 - 35+450

18+100 - 18+900

Budowa materacy geosyntetycznych

24+900 - 25+345

28+320 - 28+460

28+800 - 29+350

29+200 - 29+350

 29+475 - 29+700

18+100 - 18+900

Budowa nasypu

24+900 - 25+345

25+000 25+345

27+520 - 27+880

28+220 - 28+460

29+200 - 29+475

27+520 - 27+880 - jezdnia prawa

Ulepszone podłoże - pospółka

27+560 - 28+960

26+960 - 27+460

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

27+200 - 27+480

27+560 - 28+180 jezdnia lewa

 27+850 - 28+180 - jezdnia lewa i prawa

19+250 - 20+090

Wzmocnienie podłoża - dreny

19+000 - 21+000

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

 30+230 - 31+600

Rozbiórka kruszywa łamanego i geosiatki/Rozbiórka nasypu

30+230 - 31+600

Rozbiórka nasypu

19+000 - 21+000

Frezowanie nawierzchni bitumicznej + rozbiórka podbudowy stabilizowanej cementem

19+250 - 21+000

Rozbiórka podbudowy z chudego betonu

19+250 - 21+000

Rozbiórka krawężników

Droga lokalna P1

 5+000 - 5+340

Wzmocnienie podłoża - oczepy

0+800 – 0+950

Platforma robocza technologia T08b

2+050 - 1+400

Budowa materacy geosyntetycznych

5+100 - 5+800

8+000 - 8+200

5+800 - 8+000

Budowa nasypu

6+280 - 5+800

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

5+800 - 6+500; przewiązka 5+800

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem

8+000 - 8+200

5+900 - 6+320, 6+300 - 6+500

AC22P i AC16W

6+900 - 7+280, 6+400 - 6+900

8+000 - 8+200

30+230 - 31+600

Rozbiórka kruszywa łamanego i geosiatki/Rozbiórka nasypu

5+800 - 8+000

Humusowanie/Wykonanie poboczy z destruktu

Droga lokalna P3

0+565 - 0+900

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

0+500 -0+935

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

Droga lokalna P9

0+200 - 0+500

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

Droga lokalna P10

 0+030 - 1+450

Wzmocnienie podłoża - oczepy

0+400 - 0+700

Budowa materacy geosyntetycznych

Droga lokalna P24

 0+300 - 1+700

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b + oczepy

4+900 - 5+100

Wzmocnienie podłoża - oczepy

 4+170 - 4+250

Budowa materacy geosyntetycznych

5+400 - 5+750

3+170 - 4+100

Budowa nasypu

4+170 - 4+800

 5+450 - 5+850

3+100 - 4+100

Skarpowanie + dogęszczanie poboczy/Wjazdy - nawierzchnia tymczasowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

5+800 - 8+000

Wykonanie poboczy z destruktu/Humusowanie

4+170 - 4+800

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

3+100 - 4+100

Wjazdy - nawierzchnia tymczasowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

3+140 - 3+260

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

P24 3+060 - 3+220 jezdnia lewa

AC22P i AC16W

Łącznice

WC-L01, WC-L03, WC-L02, WC-L04

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b + oczepy

WD-L02, WDL-04

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

Droga dojazdowa P110c

0+000 - 0+150

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01b

Miejsca Obsługi Podróżnych

Mirówko

Budowa materacy geosyntetycznych/Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy/Wzmocnienie podłoża - dreny T02

Mała Holandia

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

Obiekty Mostowe

Dojazd do WD-04

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b + oczepy

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

P1/P

Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundament

P2/P

Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundament

P2

Zbrojenie i deskowanie filarów podpory

P3/L

Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu

P3/P

Zbrojenie fundamentu

Przygotowanie pod izolacje

MD-02

P1

Zasypki

P2

Zasypki/Zbrojenie i szalowanie gzymsów skrzydeł

Zbrojenie i szalowanie gzymsów skrzydeł/Betonowanie ustroju/Izolacja/Montaż desek gzymsowych/Montaż krawężników

WD-03

F2

Zbrojenie i deskowanie rygla

F3

Zbrojenie i deskowanie rygla

MD-05

P1

Zbrojenie i szalowanie fundamentu

Wykop/Wbijanie ścianek szczelnych traconych/Beton wyrównawczy

MD-07

P1

Zbrojenie i szalowanie gzymsów skrzydeł/Izolacje fundamentów, korpusów i skrzydełek

P2

Izolacja fundamentów i skrzydełek

 

Zbrojenie i betonowanie ustroju

WA-08

P1

Zbrojenie i deskowanie fundamentu korpusu

P2

Wykonanie betonu podkładowego/Kucie pali

MA-09

P1/L

Deskowanie i betonowanie skrzydełka/Rozdeskowanie skrzydełka korpusu

P2/P

Betonowanie ciosów

P3

Zbrojenie, deskowanie oczepów/Betonowanie oczepów/Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów

P3/P

Deskowanie filara etap I/Betonowanie filara etap I/Rozdeskowanie filara etap I

P3/L

Betonowanie ciosów

P4

Zbrojenie i deskowanie oczepów/Zbrojenie, deskowanie filarów

P4/P

Betonowanie filara etap I

P4/L

Montaż deskowania filara etap II+III/Betonowanie filara etap II+III/Rozdeskowanie filara etap II + III/Betonowanie ciosów

P5

Zbrojenie i deskowanie oczepów

P5/P

Deskowanie filara etap I

P5/L

Montaż zbrojenia deskowania i betonowanie filara etap II+III

P7

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepów na dodatkowych palach

P7/L

Rozdeskowanie filara etap I

P8

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepów na dodatkowych palach

P8/L

Montaż zbrojenia filara etap II + III/Montaż deskowania i betonowanie filara etap I/Rozdeskowanie filara etap I

P9/L

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu

P10/L

Montaż zbrojenia fundamentu/Załadunek stali zbrojeniowej na barkę

P10

Kucie pali

N 10

Zbrojenie fundamentu wytyki

P11/L

Załadunek stali zbrojeniowej na barkę/Kucie pali/Montaż zbrojenia fundamentu

P11

Pompowanie wody po I etapie korka/Przygotowanie do betonowania korka etap II/Betonowanie korka etap II/Kucie pali

P12/P

Zbrojenie i betonowanie fundamentu

P12/L

Montaż zbrojenia filara etap I

H4

Zbrojenie deskowanie i betonowanie filarów

H5

Zbrojenie, deskowanie filarów

H8

 Deskowanie i betonowanie fundamentów/Zbrojenie i deskowanie filarów

H17

Wykonywanie pali Franki/Wykop pod fundament/Beton podkładowy

H18

Wykonywanie wykopów/Beton podkładowy

 

Montaż MSS

WA-10

P1

Kucie pali/Zbrojenie fundamentu korpusu

P2

Deskowanie i betonowanie fundamentu korpusu/Izolacja fundamentu

WA-10 P2/P

Zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydła

WA-10 P2/L

Zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentu skrzydła

Wały p. powodziowe

Strona L

Wbijanie ścianki szczelnej/Montaż kleszczy i ściągów

Strona P

Sprężenie ściągów

WD-11

P1

Szalowanie cokołu pod mur oporowy/Betonowanie cokołu pod Freyssisole/ Izolacja cokołu pod mur oporowy

F2

Szalowanie i betonowanie słupa/Montaż podestu pod oczep/Zbrojenie i szalowanie rygla

F3

Szalowanie słupa/Betonowanie słupa/Montaż podestu pod oczep/Zbrojenie szalowanie i betonowanie rygla

F4

Zbrojenie rygla

WA-12

P1/L

 Szalowanie i betonowanie korpusu/Rozdeskowanie połowy korpusu/Zbrojenie skrzydła

P2

Zasypki ławy/Deskowanie skrzydła korpusu

Zasypki fundamentów

WA-12A

P1

Zasypki za przyczółkiem/Izolacja przyczółków/Izolacja cokołu pod mur oporowy

P2/L

Zbrojenie i szalowanie skrzydła

Kapy chodnikowe - montaż zbrojenia

WD-14

P1

Zasypki fundamentów

F2

Montaż podbudowy pod rygle

F3

Zasypki fundamentów/Montaż podestu pod rygiel/Montaż podbudowy pod rygle

P4

Zasypki fundamentów

PZ

2P

Wyciąganie ścianek szczelnych tymczasowych/Zasypka

3

Zbrojenie szalowanie i betonowanie płyt dennych/Izolacja styków prefabrykatów/Zbrojenie szalowanie i betonowanie lewych skrzydeł/Wyciąganie ścianek szczelnych tymczasowych

4

Szalowanie betonowanie betonu podkładowego

6L

Rozszalowanie skrzydełek/Wklejanie kotew zespalających/Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty zespalającej/Zasypki

TU-30

Zbrojenie i betonowanie fundamentu/Montaż prefabrykatów

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

PS-02-05/1

Ścianki szczelne/Wykop i skucie pali

PD-01-024

 Skucie pali i wykop/Przepust

Droga P1 i P24

Przepusty drogowe

P-24 3+889,  3+198

Przepusty drogowe

26+660

Budowa kanału technologicznego rurą 4 x HDPE110, posadowienie studni SKM3

26+670

Budowa kanału technologicznego rurą 4 x HDPE110

26+680, 26+650, 27+000, 20+800, 22+200

Budowa kanału technologicznego rurą 4 x HDPE110, budowa studni kablowych SKMP-3

26+700

Kanał technologiczny, budowa rurociągu 4xHDPE110

Kolizja 93
174, 121

Kanalizacja deszczowa

20+650, 20+220

Przewiert sterowany 4xHDPEp110

 

Obrukowania przepustów

Orłowo i P24

Udrażnianie odpływów

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 134/I-4/WR/2016 z dnia 09.09.2016r. - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na odcinku Koszwały-Cedry Małe

Ł13- Ł14

Kanalizacja sanitarna

Ł14 - Ł16