Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Grudzień 2017

Tydzień 1

Budowa części nawisowej na rusztowaniu stacjonarnym obiektu MA-09

 

Tydzień 2

Wykonywanie odwiertów próbek szczepności betonu z masą bitumiczną z odcinka próbnego przez IBDIM w km ok.  20+900

Tydzień 3

Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km 19+000

 

Tydzień 4

Budowa nasypu w km 30+700 - 33+700