Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Grudzień 2017

Zestawienie wykonywanych robót w grudniu 2017:Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

21+000 - 21+050

Wykop i wykonanie platformy roboczej

21+000 - 21+050

Pale przemieszczeniowe

21+100 - 24+800

Oczepy pali przemieszczeniowych - program naprawczy przed PS-01-07

21+100 - 24+800

Oczepy pali przemieszczeniowych - strefa przy MA-06 i PZ-2

35+750 - 36+607

Oczepy pali przemieszczeniowych

P6 zatoka autobusowa

Oczepy pali przemieszczeniowych

18+100 - 18+500

Naprawa skarpy

19+400 - 19+720

Materac geosyntetyczny

21+100 - 24+800

Materac geosyntetyczny - strefy przy MA-06 i PZ-2

29+000 - 30+050

Materac geosyntetyczny - strefa przed i za PZ-5

31+790 - 31+840

Materac geosyntetyczny - program naprawczy przed WA-12

31+500 – 32+000

Materac geosyntetyczny

17+550 - 18+100

Budowa nasypu

18+100 - 18+900

18+900 - 19+250 pas rozdziału

19+400 - 19+680

21+120 - 22+740

24+790 - 25+160

26+443 – 26+494

26+548 - 27+000

28+480 - 28+900 JL

 29+000 - 30+050

32+000 - 33+440

33+050 - 33+920

17+550 - 17+950

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

21+100 - 21+400

22+600 - 22+740

24+500  25+100

32+045 - 32+600

33+400 - 33+920

19+250 - 19+400

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

22+600 - 22+740 str. L i P

28+440 - 28+900

19+180 - 19+400

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

22+600 - 22+750

24+500 - 24+800

28+440 - 28+900 str. L

30+800 - 31+170

34+750 - 34+900

19+680 - 20+050

Rozbiórka nasypu przeciążeniowego

18+500 – 18+900

Wykonanie korytek w pasie rozdziału

22+700 - 24+800

Bariery energochłonne

26+700 - 27+000

27+000 - 28+500

18+100 - 18+900 ściek w pasie rozdziału

Roboty brukarskie

20+100 - 20+900 ściek pas rozdziału

22+700 - 23+000

29+000 - 30+050

OUS

20+100 - 20+900 pas rozdziału

Humusowanie

22+700 - 24+000 pas rozdziału

26+700 - 29+500

20+160 - 20+546 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

20+446 - 20+542 str. P

20+174 - 20+550 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

20+168 - 20+ 557 str. P

24+496 - 24+755 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

28+420 - 28+845 str. L

30+770 - 31+210 str. L

30+940 - 31+210 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

30+769 - 30+940 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

30+770 - 31+213 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

28+415 - 28+852 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

Droga lokalna P3

0+500 - 0+700

Budowa nasypu

Droga lokalna P6

Pale przemieszczeniowe i oczepy - zatoka autobusowa

Droga lokalna P8

0+640 - 0+780

Platforma robocza

Droga lokalna P9

Pale przemieszczeniowe

Droga lokalna P23

0+080 - 0+120

Wymiana gruntu

Droga lokalna P24

0+300 - 1+000

Materac geosyntetyczny/Budowa nasypu

0+300 - 0+700

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

Droga dojazdowa P101

1+700 - 2+000

Wzmocnienie podłoża w technologii T08b

Droga dojazdowa P110

Pale przemieszczeniowe

OUS

Droga D1 i D2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

Węzeł Dworek

L02, L04

Materac przy przepuście drogowym

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

EKRANY AKUSTYCZNE

 E3,E4

Montaż prefabrykatów, zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych

E8

Zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych

 E5

Zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych

E2

Wykonywanie pali fundamentowych

 


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 Zbrojenie i deskowanie ustroju

 Zasypki

WD-03

 Zbrojenie i deskowanie ustroju

 P1 i P4 - Zasypki

WD-04

 Zasypka murów oporowych

 Sprężenie

 Demontaż rusztowania

 Iniekcja kanałów kablowych

MA-06/P

 P1

 Kucie pali/Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu/Izolacja

 P2

 Wykop/Beton podkładowy/Kucie pali/Zbrojenie i betonowanie fundamentu

WA-08

 Zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydełkach

 P2 - Zasypki

MA-09

T1

Roboty zbrojarskie i ciesielskie (etap I) /Betonowanie (etap I) /Rozszalowanie (etap I)

T1

Roboty zbrojarskie i ciesielskie (etap II) //Betonowanie (etap II) /Rozszalowywanie (etap II) /Przygotowania do przejazdu MSS

T1

Przygotowanie do przejazdu MSS

T2

Sprężenie + Przejazd MSS na T2/Montaż kabli sprężających

T2

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie - etap I/Rozszalowywanie ścian et. I

T2

Zbrojenie skrzydełka

T2

Zbrojenie - etap II

T9

Blok nad poprzecznicą - zbrojenie, szalowanie i betonowanie

 P1-P4/L

Izolacja MMA pod kapami

 P10/L -S2/24

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

P10/L- S2/26

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

P10/L- S2/26

Przejazd i ustawienie wózka/Wpuszczanie kabli

 P10/L - S2/24-25

Sprężanie

P10/L - W1 od str. Gdańska

Opuszczanie podłogi/Cofanie wózka na segment startowy/Demontaż wózka/Prefabrykacja ścian wewnętrznych komory wózka

 P10/L - W2 od str. Elbląga

Cofanie wózka na segment startowy/Demontaż wózka/Prefabrykacja ścian wewnętrznych komory wózka

P11/L - W3 od str. Gdańska

Przestawienie wózka W3 na zwornik Z2/Wprowadzanie kabli uciągających i sprężenie/Demontaż komory wewnętrznej W3/Cofanie wózka

 P11/L - W4 od str. Elbląga

Opuszczanie podłogi, podparcie skrzydeł/Demontaż komory wewnętrznej/Cofanie wózka na segment startowy/Opuszczanie podłogi

 Zwornik Z1

Roboty ciesielsko-zbrojarskie/Spięcie zwornika + wyrównanie/Betonowanie

 Zwornik Z2

Roboty ciesielsko-zbrojarskie/Betonowanie

 Zwornik Z3

Przygotowywanie( prefabrykacja) deskowania

P10/P starter - etap III

Rozszalowywanie + montaż prętów SAS na podporach tymczasowych

 P10/P

Montaż wózka ULMA na nabrzeżu/Montaż prętów sprężających na podporach tymczasowych Montaż wózka na S2/2 i S2/3

P11/P starter - etap II

Roboty ciesielskie i betonowanie/Rozszalowywanie/Montaż rusztowań i zbrojenie i betonowanie

P11/P starter - etap III

Zbrojenie i betonowanie/Sprężanie/Rozbieranie deskowania

P12-P13

Montaż urządzeń do przesuwu/Usuwanie piaskowników/Rozbiórka konstrukcji stalowej podparcia

P13

Zasypka za przyczółkiem

Mur oporowy

 Zasypki muru

 Montaż paneli Freyssisol

WA-10

P1

Zasypki za podporą

 P2

Grunt zbrojony za podporą

WD-11

 Rozszalowywanie ustroju

 Piaskowanie wnęk strefy zakotwienia

 Zbrojenie i deskowanie wnęk zakotwień

 P1 i P5 - Zbrojenie deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych - etap I

 P1 - Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych - etap II

 P5 - Zbrojenie ścianek zaplecznych - etap II

MA-13

Montaż rozparcia jezdni prawej

Przygotowanie platform pod palownice/Wbijanie pali testowych/Próbne obciążenie pali

WD-14

 Zbrojenie i betonowanie ustroju

 Montaż odwodnienia

 Montaż rur osłonowych kabli sprężających

 Montaż kotew talerzowych w ustroju

 Montaż prowadnic

Wciąganie kabli sprężających

MD-28

 Podszalowywanie ustroju/Zbrojenie deskowanie i betonowanie ustroju

 Montaż kotew talerzowych i prowadnic

PZ

2

Zbrojenie i betonowanie wlotu południowego i północnego/Zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej

2

Izolacja przejścia

5L

Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych/Izolacja MMA

6

Zasypka obiektu

7

Pogrążanie ścianek szczelnych

Wał Wiślany

Zbrojenie deskowanie i betonowanie płyty lewej- I segment/Zbrojenie i deskowanie płyty lewej- II segment

Beton podkładowy nitki prawej/Zbrojenie płyty prawej - segmentu II
 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

21+400

Wykonanie przecisków pod zjazdami/Wykop linii kablowej

21+502 WD-04

OBW 400 S02 - Wykop pod linię kablową i montaż fundamentów oświetleniowych

21+502 WD-04

OBW 200 S02 Montaż linii kablowych

25+200 - 25+350

Posadowienie studni SKM-3/Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

24+800 - 25+050

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

25+100 - 25+220

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

27+400-28+400

Kanał technologiczny, wyprawianie studni SKM3

TU-30

Wykonanie trasy linii kablowej

Km 0+130 WD_L04 (WD_L02)

Budowy przepustu drogowego

17+700 do 18+000

Przykanaliki

19+240 do 19+500

22+050 do 22+700

24+800 do 25+300

Rejon WD 11, km 28+400 do 28+900

33+130 do 33+600

18+200 do 19+000

Regulacja krat na wpustach deszczowych

23+000 do 24+800

Kanał kd w km 19+570

Kanalizacja deszczowa

Kanał kd w km 21+250

Kanał kd w km 22+130

Kanał „A” w Cedrach Małych 21+246 TG