Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Grudzień 2018

Tydzień 1

Wyjmowanie grodzic stalowych PD-02-018

Tydzień 2

 Pogrążanie ścianki szczelnej dla ujęcia wody U-01-01

Tydzień 3

Zagęszczanie materaca U-01-01