Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Kwiecień 2016

Opis robót zrealizowanych w kwietniu 2016 roku:


Roboty drogowe

Trasa Zasadnicza: 21+660-22+820;  26+570-28+500; 28+500-29+350;

Droga P-7: 0+270-0+640

Platforma robocza

Trasa Zasadnicza: 24+800-25+345

Droga P1: 2+000-3+700

Roboty przygotowawcze

Trasa Zasadnicza: 32+675-33+360,

Droga P-24: 1+500-3+050

Droga technologiczna

Łącznica węzeł Dworek: km 25+275

Rozbiórka łącznicy i nasypu

OUS Dworek

Wykonywanie drogi technologicznej

Kanał Linawa – Objazd drogami  gminną 179069G oraz  powiatowa 2329G

Naprawa nawierzchni oraz warstwa ścieralna

Roboty mostowe

MA-01 Kanał Piaskowy

Montaż rozparcia ścianki szczelnej

MA-09

Profilowanie drogi technologicznej, instalacja pali testowych/ Wbijanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych

WD-09

Instalacja pali testowych

MD-07

Wbijanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych

MA-06

Rozparcia/spawanie rozparć - ścianki szczelne tymczasowe

MD-05

Rozparcia/spawanie rozparć - ścianki szczelne tymczasowe

WA-08, MA-01, MD-02, WD-03, MD-05, WD-04, WD-11, WA – 12A, WD-14

Dostawa pali

MA-01

Instalacja pali testowych

MD-02

Instalacja pali testowych

WD-03, WD-04, MD-05

Roboty palowe

Roboty branżowe

Kolizja 10

Demontaż linii napowietrznej nn, demontaż słupów

Kolizja 12nn, 18nn

Kolizja

Zasilanie 14 nn

Wykonanie przecisku pod drogą

Kolizja 18SN

Demontaż słupów/utrzymanie oświetlenia /demontaż stanowiska/demontaż linii/demontaż stacji transformatorowe

Kolizja 19SN

Montaż konstrukcji/ montaż słupów linii kablowej/demontaż słupów/demontaż linii

Kolizja 23, zasilanie 3.2

Montaż uziemienia/montaż słupa nr 8/ montaż słupa wprowadzenie linii kablowej

Kolizja 20 SN

Przygotowanie wykopu pod linię kablową, wykonanie przecisku/ułożenie kabla SN długość 314m

Kolizja 3 SN

Wykonanie wykopu pod linię kablową

Rów WZ,  Rów RD-4

Humusowanie i darniowanie

33+300 Kanał WZ

Przekładka kanału

Wodociąg PW-3, PW-6, PW-7, PW-11, PW-19, PW-25, PW-3a

Realizacja

Wodociąg PW-5, PW-8

Realizacja/prace końcowe

Wodociąg PW-9, PW-10

Realizacja/próba ciśnieniowa

R-E-4-1, R-E 6, E-4, E-7, R-E

Konserwacja mechaniczna

R-F

Konserwacja mechaniczna/roboty wstępne

R-C

Zasypywanie

Rów RF-1-1, Rów RC-51

Realizacja

107A, 109A

Kanalizacja deszczowa

PKS 4

Kanalizacja

PKS 7

Przebudowa

PS-01-03, PD-01-006

Ścianki szczelne tracone

18+000

Wykonanie przewiertu sterowanego pod Kanałem Piaskowym 4xHDPEp110

Montaż separatora

1/126, 1/27

26+800

Docelowe przełączenie kabla XzTKMXpw 15x4x0,8; 5x4x0,8 wykonanie złącz, pomiary. Uporządkowanie terenu/ Zgrzewanie rur dla potrzeb przewiertów sterowanych/ Przewiert sterowany dla kanału technologicznego 4xHDPEp110 - 66m

30+000

Demontaż istniejących kabli TPSA

34+550

Budowa wstawki kablowej XzTKMXpw 5x4x0,5

35+600

Zgrzewanie rur dla potrzeb przewiertu 4x110-52m/wykonanie przewiertu sterowanego 5xHDPEp110

35+750

Budowa trasy kablowej XzTKMDXpw 20x2x0,6 + HDPE40

37+600

Budowa trasy kablowej XzTKMDXpw 20x2x0,6 + HDPE40

35+500

Przełączenie kala XzTKMXpw 25x4x0,5

21+000 przełączenie kabla XzTKMXpw 35x4x0,8

20+538

Montaż szalunków na stanowisku 280 i 279/ Betonowanie oczepów na stanowisku 279 i 280/ Izolacja oczepów na stanowisku 279 i 280/ Montaż pionowy słupa 279 i 280/ Demontaż słupów na stanowisku 279 i 280

21+000

Przebudowa TPSA, budowa wstawki kablowej XzTKMXpw 35x4x0,8/ Lokalizacja i zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego/ Cedry Małe, przesunięcie istniejącego słupka kablowego/ wykonanie przecisku hydraulicznego 20m/ Posadowienie słupa teletechnicznego SŻT-7, lokalizacja i zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego

28+520, 28+500

Dworek, wykonanie przecisku hydraulicznego 15m/ budowa kanalizacji kablowej HDPE40+XzTKMDXpw 10x2x0,6, XzTKMXpw 35x4x0,5

Zbiornik ZR 2

Montaż separatora

Zasilanie 4Knn

Wykop pod kabel /przeciski/utrzymanie oświetlenia budowa linii kablowej

Roboty Geotechniczne

Trasa Zasadnicza: 18+360 – 18+900

Pale przemieszczeniowe    (technologia T08b)

Trasa Zasadnicza: 26+750-26+900

Pale przemieszczeniowe    (technologia T08b)

Trasa Zasadnicza: 29+350-29+475

Wymiana gruntu (technologia T01a)

Place składowe

- Dworek,

- Kiezmark,

- Cedry Małe,

- Koszwały,

- MOP,

- Stare Babki