Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Kwiecień 2017

Roboty wykonywane w miesiącu marzec:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

20+050 - 21+100

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

21+100 - 21+660

22+800 - 24+800

26+480 - 26+560

31+625 - 31+975

31+975 -32+520

34+700 - 35+740

 20+085 - 20+900

Wzmocnienie podłoża - oczepy

21+100 - 21+660

22+820 - 24+800

26+548 - 26+650

26+569 - do rzędu C10

30+300 - 31+600

31+975 - 32+500

32+700 - 33+360

35+350 - 35+750

18+031  -18+100

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

18+360 -18+900 - odcinki przy TU30

23+700 - 23+900

25+345 - 25+451

26+650 - 26+960

28+780 - 28+950

28+950 - 29+050

29+080 - 29+700

30+300 - 30+800

32+700 - 33+150

35+500 - 35+750

19+250 - 20+085

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

21+100 - 21+660

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

31+700 - 31+730

 33+300 - 34+100

18+100 - 18+900

Budowa nasypu

26+650 - 26+960

27+500 - 27+600

28+180 - 28+220

28+780 - 29+350

21+000 - 21+660

Wykop

22+820 - 24+800

25+451 - 25+517

31+600 - 34+300

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Zdjęcie warstwy humusu - skarpy

Rozbiórka nawierzchni (z elementów bet., z kostki betonowej, obrzeży, ścieki, krawężniki)

Demontaż barier drogowych stalowych oraz likwidacja istniejącego oznakowanie pionowego

31+600 - 32+100

Rozbiórka ekranów akustycznych o wysokości 4.0 m - fundamenty

31+600 - 34+100

Rozbiórka DK7 podbudowy z kruszywa - pospółki 2 w-wy geosiatki - 1 warstwa geotkanina separacyjna

33+150 - 34+100

Rozbiórka kruszywa łamanego i geosiatki

26+950 - 28+180

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

27+000 - 27+500

27+600 - 28+180

28+220 - 28+400

28+780 - 29+350

27+000 - 27+110

AC22P - beton asfaltowy

Droga lokalna P1

0+850 - 0+950

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

5+350 - 5+450

0+200 -1+500

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0+640 - 1+520

1+800 - 2+000

Humusowanie skarp i rowów

5+000 - 6+000

5+000 - 5+280

0+215 - 0+640 SP

Humusowanie skarp i rowów/Tereny płaskie/Obsianie mieszanką traw nr 2

1+570 - 2+100 SP

Humusowanie skarp i rowów/Humusowanie t. płaskie

2+020 - 2+260 SP

Humusowanie t. płaskie

4+350 - 4+550 SP

Tereny płaskie

5+360 - 5+680 SP

Humusowanie skarp i rowów

5+690 - 5+970 SP

Humusowanie skarp i rowów

0+205 - 0+640 SL

Humusowanie skarp i rowów/Obsianie mieszanką traw nr 2

0+405 - 0+640 SL

Tereny płaskie

1+400 - 1+800 SL

Humusowanie skarp i rowów/Humusowanie t. płaskie

2+000 - 2+100 SL

Humusowanie skarp i rowów/Tereny płaskie

3+740 - 3+820 SL

Uporządkowanie t. płaskich/Humusowanie t. płaskie

3+950 - 4+200 SL

Tereny płaskie

4+200 - 4+256 SL

Uporządkowanie t. płaskich/Humusowanie t. płaskie

4+550 - 4+800 SP

Uporządkowanie t. płaskich/Humusowanie t. płaskie

5+370 - 5+470 SL

Humusowanie skarp i rowów

5+480 - 5+905 SL

Humusowanie skarp i rowów

4+000 - 6+100

Obsianie mieszanką traw nr 2

 +144 - +650

AC22P

+845 - +912

AC11S

884,59 - 1+050

AC22P

0+650 - 0+873

AC22P

1+050 - 1+613

AC22P

1+613 - 2+105

AC22P

5+327 - 5+442

AC22P

 +144 - +650

AC16W

0+645 - 0+ 884

AC16W

1+050 - 1+710

AC16W

1+710 - 2+108

AC16W

5+327 - 5+442

AC16W

5+246 - 5+338

AC22P i AC16W - grub.4 cm ochronna na obiekty, jako AC 11S

Droga lokalna P3

0+465 - 0+620

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T01a

0+620 - 0+900

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

0+400 - 0+465,wyjazd ze stacji paliw

Wzmocnienie podłoża T01a

0+565 - 0+600, wyjazd ze stacji paliw

Droga lokalna P4

0+000 - 0+400

Wzmocnienie podłoża technologia T01a

1+105 - 1+140 SP

Uporządkowanie t. płaskich/Humusowanie t. płaskie

0+430 - 1+060

Humusowanie skarp i rowów/Tereny płaskie

1+000 - 1+056 SP

Humusowanie skarp i rowów/Tereny płaskie

0+500 - 1+060

Obsianie mieszanką traw nr 2

Droga lokalna P7

0+280 - 0+640

Wzmocnienie podłoża - oczepy

Droga lokalna P10

0+080 - 0+180

Wzmocnienie podłoża - oczepy

0+080 - 0+180

Budowa nasypu

0+250 - 1+454

0+080 - 0+220

Wzmocnienie podłoża - materace geosyntetyczne T08b

1+000 - 1+450

0+250 - 0+450

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

0+520 - 1+430

0+200 - 0+420

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0+520 - 1+300

 +250 - +400

AC22P

0+585 - 1+200

 +255 - +395

AC16W

0+570 - 1+197

Droga lokalna P23

0+100 - 1+500

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T02 + dreny

0+100 - 1+500

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

0+100 - 1+500

Wykop

Droga lokalna P24

3+100 - 5+870 SP

Obsianie mieszanką traw nr 2

3+225 - 3+251 SP

Humusowanie skarp i rowów

4+368 - 4+372 SP

5+200 - 5+362 SP

5+550 - 5+850 SP

5+630 - 5+877 SL

Humusowanie skarp i rowów

Droga dojazdowa P105

 

Wzmocnienie podłoża T11

Droga dojazdowa P107

1+900 - 2+300

Wzmocnienie podłoża technologia T11

Droga dojazdowa P110

0+000 - 0+180

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T11/Budowa nasypu

0+200 - 0+500

Droga dojazdowa P110A

0+000 - 0+200

Budowa nasypu

Miejsca Obsługi Podróżnych

Mirówko

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

Mała Holandia

INNE

P4/WC L01/03

Wzmocnienie podłoża - materace geosyntetyczne T08b/Budowa nasypu

Węzeł Dworek

Wzmocnienie podłoża - oczepy

Węzeł Cedry L i P str.

Wzmocnienie podłoża - oczepy

 

Prace związane z zabezpieczeniem drzew

OUS

Rozbiórka nasypu przeciążającego/Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

WD L01 0+100 - 0+150 SL

Ściek trójkątny W. Dworek

WD L01 0+150 - 0+ 290 SP

Ściek trójkątny W. Dworek

 

Zabezpieczenie drzew

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

P1/P

Zbrojenie i szalowanie skrzydeł przyczółka

P1/L

Szalowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydła/Rozdeskowanie skrzydła

P1

Wyrywanie ścianek szczelnych/Przygotowanie do izolacji podpory i korpusu

P2

 Izolacje górnych części fundamentów/Wyrywanie ścianek szczelnych

P3/P

Rozdeskowanie korpusu

P3/L

Szalowanie zbrojenie i betonowanie skrzydła

 Izolacja fundamentów/Wykonanie podbudowy pod ustrój nad kanałem/Prefabrykacja krążyn do deskowania ustroju/Prace przygotowawcze do deskowania ustroju nośnego/Przygotowanie do układania izolacji natryskowej korpusów

MD-02

 P1

  Izolacja płyt przejściowych/Betonowanie warstwy ochronnej płyt przejściowych

 P2

  Izolacja płyt przejściowych/Betonowanie warstwy ochronnej płyt przejściowych

 Montaż barier energochłonnych/Montaż krawężników na dojazdach/Wyciąganie ścianek szczelnych tymczasowych/Montaż balustrad/Prace porządkowe przy obiekcie

WD-03

P1

Prace przygotowawcze do układania ścian oporowych/Montaż ścian oporowych

P4

Prace przygotowawcze do układania ścian oporowych z gruntu zbrojonego/Montaż ścian oporowych

MD-05

P1

Prace izolacyjne fundamentów/Rozdeskowanie skrzydeł/Prace przygotowawcze do izolacji korpusów

P2

Prace izolacyjne fundamentów/Rozdeskowanie skrzydeł/Prace przygotowawcze do izolacji korpusów

Prace przygotowawcze do izolacji korpusów i skrzydeł/Zbrojenie zwieńczenia ścianek szczelnych/Prace przygotowawcze pod izolacje fundamentów i korpusów

MA-06L

P1

Zbrojenie szalowanie i betonowanie korpusu/Zbrojenie szalowanie i betonowanie skrzydła

P2

Zbrojenie szalowanie i betonowanie korpusu/Rozdeskowanie korpusu/Betonowanie skrzydła

MD-07

 P1

  Izolacja płyt przejściowych/Betonowanie warstwy ochronnej płyt przejściowych

 P2

  Izolacja płyt przejściowych/Betonowanie warstwy ochronnej płyt przejściowych

Montaż barier energochłonnych/Montaż krawężników na dojazdach/Wyciąganie ścianek szczelnych tymczasowych/Montaż balustrad/Prace porządkowe przy obiekcie

WA-08

P1/P

Zbrojenie szalowanie i betonowanie korpusu

P1

Zasypki fundamentów

P2/L

Rozdeskowanie korpusu

P2/P

Zbrojenie szalowanie i betonowanie korpusu

P2

Zasypki fundamentów

P1A

Zbrojenie szalowanie i betonowanie skrzydła

P2A

Zbrojenie skrzydła

P1B, P2B

Zbrojenie skrzydła

MA-09

P4/L

Montaż łożysk

P5/L

Montaż łożysk

P6/L

Montaż łożysk

P6/P

Deskowanie i betonowanie filara etap II

P7/L

Montaż łożysk

P9/L

Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap II

P10

Umacnianie wyboju wokół podpory/Umocnienie dna rzeki w miejscu wyboju/Szalowanie podłogi startera (nitka lewa)

P10/L

Zbrojenie i szalowanie podłogi i ścian startera

P10/P

Betonowanie słupów pod starter/Rozdeskowanie słupów pod starter

P11/P

Demontaż deskowania filara/Betonowanie ciosów filara/Zbrojenie i szalowanie słupów pod starter

P11/L

Montaż łożysk/Szalowanie podłogi startera

P11

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów pod starter (nitka lewa)

P12/L

Deskowanie i betonowanie filara etap I/Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap II

P12/P

Deskowanie filara etap I

P13/P

Zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydełka/Zbrojenie korpusu

P13/L

Zbrojenie i deskowanie korpusu /Zbrojenie szalowanie i betonowanie korpusu

P13

Zbrojenie i szalowanie korpusu (nitka lewa)

P13

Izolacja fundamentu/Zasypki fundamentów

H17

Wykop pod fundament tymczasowy/Chodziak pod fundament tymczasowy/Kucie pali/Zbrojenie fundamentu tymczasowego

T2

Montaż MSS - przestawienie na segment II/Zbrojenie szalowanie i betonowanie - etap I/Zbrojenie szalowanie i betonowanie - etap II/Sprężanie

T3

Zbrojenie i szalowanie - etap I

WA-10

P1/P

Montaż deskowania i betonowanie skrzydła/Rozdeskowanie skrzydła

P2/L

Montaż zbrojenia i deskowania skrzydła

P1

 Izolacja fundamentów i korpusów

P2 (jezdnia prawa)

 Montaż deskowania zbrojenia i betonowania korpusu/Demontaż deskowania korpusu

P2

 Montaż deskowania ściany skrzydła strona lewa (etap 1)

WD-11

P1

Montaż ścian oporowych

P5

Montaż ścian oporowych

Ustrój - prefabrykacja deskowania/montaż podpór i deskowania ustroju w przęsłach F2-F3 i F3-F4

WA-12

Jezdnia prawa

Montaż deskowania i betonowanie ustroju/Demontaż deskowania ustroju nośnego/Przygotowanie ustroju pod izolację

Jezdnia lewa

Przygotowanie ustroju pod izolację

Montaż zbrojenia i deskowania gzymsów skrzydeł/Przygotowanie korpusów podpór pod izolację/Montaż desek gzymsowych/Przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację/Montaż deski gzymsowej na skrzydle północnym

WA-12A

Prace wykończeniowe

WD-14

P1, P4

Montaż ścian oporowych

PZ

1

Pogrążanie ścianek szczelnych tymczasowych

3

Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych/Izolacja płyt przejściowych i płyty zespalającej

4

Zbrojenie szalowanie i betonowanie płyt przejściowych/Izolacja płyt przejściowych i płyty zespalającej

7L

Zbrojenie skrzydeł/Zbrojenie i betonowanie płyt dennych/Zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydeł wlotu/Szalowanie i betonowanie skrzydeł północnych/Zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej

TU-30

Uszczelnienie między prefabrykatami i przygotowanie pod izolację

 


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

PD-01-00

Przepust - wykop i skucie pali

PD-01-005

Przepust melioracyjny

PS-01-03

Przepust melioracyjny

PS-01-10

Przepust melioracyjny (studnia GRP)

PS-02-03

Pogrążanie ścianek tymczasowych/Przepust melioracyjny - wykop i skucie pali

PS-01-04/1

Przepust melioracyjny - pogrążanie ścianek tymczasowych/Wykop i skucie pali

PD-01-038

Przepust - przygotowanie do odbioru

PD-01-040

Przepust melioracyjny - pogrążanie ścianek tymczasowych

PD-02-002

Pogrążanie ścianki szczelnej tymczasowej

 

Przepust PS-01-10 i studnia GRP - przygotowania

PD-01-005

Przepust melioracyjny - wykop i skucie pali

P107 km 1+900

Przepust drogowy

Droga P1B km 0+251

Przepust drogowy

Droga P24 km 0+053, 0+197, 0+315

Przepusty drogowe

Droga P107, P1

Przepust drogowy

Droga P-10 Kolizja 175

Kanalizacja deszczowa

PKs-3

Kanalizacja sanitarna

Przykanaliki 25+074,34 25+091,35 25+114,34, 25+000 - 25+300 (obręb Wisła), droga P10

Przykanaliki 25+194 25+214 25+234 25+254 lewa strona

Udrożnienie odpływów Stare babki - Orłowo (prace utrzymaniowe)

Przepust melioracyjny na rowie istn R-A-14 23+000

Kolizja 175

Kanalizacja deszczowa

RD-6

Rów melioracyjny

RD-17

Rów melioracyjny

TU-30

Regulacja kratek

Kanał Piaskowy

Regulacja kratek/Przykanaliki

L01

Program naprawczy (pale)

18+000

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE110

23+600, 23+800

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110, posadowienie studni SKM3

20+400, 20+500, 20+550, 22+800, 35+200

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110