Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Kwiecień 2018

ROBOTY WYKONANE W KWIETNIU 2018:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

Trasa Zasadnicza

34+460 - 34+560

Pale przemieszczeniowe

33+900 - 34+100

Oczepy żelbetowe

34+350 - 34+420

34+500 - 34+700

36+050 - 36+600

29+960 - 30+380

Materac geosyntetyczny

30+100 - 30+200

35+660 - 35+800

35+800 - 36+050

36+050 - 36+606

19+058 Wjazd awaryjny

Wzmocnienie podłoża T11

17+950 - 18+100

Budowa nasypu

19+950 - 20+140

21+000 - 21+050

21+850 - 22+000

22+000 - 22+050

22+050 - 22+660

29+950 - 30+380

 31+500 - 31+900

32+000 - 33+900 odbiór po okresie zimowym

35+660 - 36+025

 19+600 - 19+700

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

19+700 - 20+000

20+000 - 20+180

20+920 - 21+050

21+100 - 21+400

21+460 - 21+550

22+080 - 22+660

32+000 - 32+720

33+050 - 33+900

35+400 - 36+000

17+500 - 17+900

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

 

 

 

 

 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

19+400 - 19+680

19+700 - 20+180

21+100 - 21+300

21+460 - 21+550

22+070 - 22+190

24+750 - 25+300

28+440 - 28+900

29+750 - 29+930

32+050 - 33+900

17+550 - 17+900

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

19+400 - 19+700

19+700 - 20+100

21+100 - 21+400

22+100 - 22+400

24+700 - 25+300

28+400 - 28+900 P

32+000 - 32+700

17+560 - 17+900

Roboty brukarskie

18+050 - 18+900

24+700 - 25+300

17+500 - 17+900 str. P i L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

19+400 - 19+716

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

19+704 - 20+165 str. L i P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

20+900 - 21+100 str. L i P

21+100 - 21+560 str. P i L

24+500 - 24+750 str. L

34+760 – 34+940 str. L i P

Pętla autobusowa

AC22P grub.10cm

17+500 - 17+920 str. P i L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

18+100 – 18+800 str. L

18+111 - 19+132 str. P

19+711 - 20+171 str. P

20+180 - 20+580 str. L i P

20+876 - 21+590 str. L i P

24+360 - 24+740 str. P

24+500 - 24+750 str. L

34+760 - 34+940 str. L i P

S-7 str. przejazd awaryjny

17+482 - 19+000

Humusowanie - pas rozdziału/skarpy

18+050 - 18+500 str. P

Humusowanie - tereny płaskie

18+900 - 19+250

Budowa nasypu - pobocza

18+050 - 18+900

Wykonanie barier energochłonnych

32+650 - 32+700 P

Wykonanie programu naprawczego

Droga lokalna P1

0+700 - 2+500 str. P

Sadzenie krzewów

7+100 - 8+300 str. P

Sadzenie krzewów

5+000 - 7+100 str. P

Humusowanie - tereny płaskie

6+250 - 6+650 str. P

Sadzenie drzew

7+100 - 8+300 str. P

Sadzenie drzew

Droga P1a, P102, P1C, P1D

Materac geosyntetyczny

Droga lokalna P3

0+100 - 0+450 str. L

Nasyp pod ścieżkę rowerową

Droga lokalna P4

1+550 - 1+610

Budowa nasypu

1+900 - 2+450

Budowa nasypu

1+880 - 2+440

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

Droga lokalna P2a

Roboty brukarskie

Droga lokalna P6

Rondo

Budowa nasypu

Zatoka autobusowa

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

Droga lokalna P7

0+000 - 0+200

Wykonanie platformy roboczej/Pale przemieszczeniowe

Droga lokalna P8

0+600 - 0+755

Wykonanie platformy roboczej

Droga lokalna P9/P110

Pale przemieszczeniowe/Oczepy żelbetowe

Droga lokalna P24

0+700 - 1+000

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

0+600 - 1+000

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

1+200 - 3+000 str. L

Humusowanie - tereny płaskie

Droga dojazdowa P106

0+622 - 0+742

Materac geosyntetyczny/Budowa nasypu

Droga dojazdowa P108

Rozbiórka nasypu przeciążeniowego

Droga dojazdowa P110

0+000 - 0+400

Budowa nasypu

Węzeł Cedry

L04 0+200 - 0+370

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego/Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

L04 0+320 - 0+373

Beton asfaltowy AC22P o gr.8cm zmiana na 19cm (9cm)

L04 0+320 - 0+373

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm (9 cm)

L02 0+000 - 0+032

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm (9 cm)

L04

Roboty brukarskie

Uciąglenie zakresu Robót

Łącznica wdl 02, wdl06, rondo P6

Materac geosyntetyczny/Budowa nasypu

Rondo Dworek

Pale przemieszczeniowe

Węzeł Dworek

L02,L04

Budowa nasypu

OUS

Droga D1

Nasyp pod chodniki

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych

 Montaż instalacji wod-kan oraz inst. wentylacyjnych wewn.

Tynki wewnętrzne cem- wap.

Roboty elewacyjne

Montaż instalacji ogrzewania podłogowego

Wylewki betonowe na piętrze

Budynek warsztatowo-garażowy

Tynki wewnętrzne cem- wap.

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

 Montaż instalacji wentylacyjnych wewn. i elektrycznych

Roboty elewacyjne

Montaż bram Bg2

Magazyn soli

Szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych

Wykonywanie izolacji powłokowych ścian fundamentowych

Magazyn znaków

Montaż obróbek blacharskich i orynnowania

Roboty tynkarskie wewnętrzne

Rozpoczęcie robót elewacyjnych

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

EKRANY AKUSTYCZNE

E1P, E2a, E5, E4, E8, E6

Montaż konstrukcji wsporczej, betonowanie głowic

 E4, E5, E9, E11

Montaż prefabrykatów betonowych

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

MOSTY

MA-01

 JP - Zbrojenie i deskowanie wnęk zakotwień

 JP - Przygotowanie powierzchni pod izolację

 JL - Montaż zbrojenia i deskowanie ścianek zaplecznych

 Zasypki

WD-03

 Przygotowanie powierzchni pod izolację

 Montaż zbrojenia desek gzymsowych muru oporowego P4

 P1 i P4 - Betonowanie wnęk zakotwień

 Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych

 P1 i P4 - Zbrojenie i betonowanie oczepów i montaż desek gzymsowych na skosach

WD-04

 P1 i P3 - Demontaż deskowania ścianek zaplecznych

 P1 i P3 - Deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych et II

 Przygotowanie powierzchni pod izolację

 Zasypka murów oporowych i montaż paneli

MA-06

 Zasypki

 Przygotowanie płyty pod izolację

 Montaż podestów pod deski gzymsowe

 Chudy beton pod płyty najazdowe

 Izolacja z papy termozgrzewalnej - nitka lewa

 Zbrojenie płyt przejściowych

WA-08

 P1 i P2

 Zasypki za podporą/Izolacja pod płyty najazdowe/Zbrojenie i deskowanie płyt najazdowych

 P2

 Stabilizacja pod płyty przejściowe/Beton podłożowy C12/15 pod płyty przejściowe 

 P1

 Stabilizacja pod płyty przejściowe/Beton podłożowy C12/15 pod płyty przejściowe

 P1A i P2A

 Betonowanie gzymsów skrzydełek/Demontaż deskowania gzymsów skrzydełek

MA-09

 P1/P

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej

  T7

 Betonowanie et. I/Rozbiórka zastawek, mycie styków/Rozszalowanie et. I/Ustawienie stropu/Zbrojenie i betonowanie etap II/Sprężenie

  T8

 Przejazd MSS/ Zbrojenie, szalowanie i betonowanie et. I/ Deskowanie et. II

 Kapy nitka lewa

 Ustawianie krawężników/ Izolacja MMA pod kapami/ Montaż desek gzymsowych/ Zbrojenie kap chodnikowych

 P10/P S2/22 S2/23

 Betonowanie/Pielęgnacja betonu, inwentaryzacja po betonowaniu/Sprężenie/Wyjazd wózka+ustawienie

 P10/P S2/24 S2/25

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Wyjazd szyn/Pielęgnacja betonu, inwentaryzacja po betonowaniu/Sprężenie /Wyjazd wózka + ustawianie

 P10/P S2/26

 Zbrojenie i betonowanie/Rozszalowywanie, mycie styków/Sprężenie

 Zwornik Z 2

 Zbrojenie/Rozbieranie wózka W2

 P11/P S3/20 S3/21

 Betonowanie/Pielęgnacja betonu, inwentaryzacja po betonowaniu/Sprężenie/Wyjazd wózka+ustawienie

 P11/P S3/22 S3/23

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Wyjazd szyn/Pielęgnacja betonu, inwentaryzacja po betonowaniu/Sprężenie /Wyjazd wózka + ustawianie

 P11/P S3/24 S3/25 S3/26

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu, inwentaryzacja po betonowaniu/Sprężanie/Wyjazd szyn/Wyjazd wózka + ustawianie

 P12-P13

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie et. II//Rozbiórka zastawek, czyszczenie styków/Sprężenie/Rozszalowywanie stropu/Demontaż stropu wewnątrz skrzyni/Montaż hamulca/Demontaż szalunków pod P12/Przygotowanie do podniesienia/Demontaż skrzydełek/Montaż prowadzeń bocznych na P13

MA-09 ist.

Przęsło 11 i 12 - Mycie balustrad oraz mycie zasadnicze ustroju, czyszczenie strum.-ścierne balustrad i szyny wózka rewizyjnego oraz malowanie gruntem/Sprzątanie na rusztowaniach podwieszanych, mycie konstrukcji, budowa rustowań/Malowanie ustroju nośnego

Czyszczenie balustrad 1-5

Mur oporowy

 Sc 02

Montaż paneli/Zasypki za murem

WA-10

Deskowanie i betonowanie wnęk po sprężeniu

Montaż desek gzymsowych i zbrojenie

P1

Zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydła

 P1 i P2

Grunt zbrojony za przyczółkiem/Zbrojenie i montaż deskowania ścian żwirowych

 P2

Betonowanie gzymsu skrzydła - nitka prawa

WD-11

P1

Szalowanie i betonowanie oczepu muru oporowego w części pod ustrojem

Montaż desek gzymsowych na lewym skrzydle muru oporowego P5

 Oczep na murze oporowym P1 montaż desek gzymsowych + zbrojenie

MA-13

 P1

Wykop/ II warstwa betonu podkładowego/Kucie pali

 P1L

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy fundamentowej/Rozszalowanie

 P1P

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy

 P2L

Betonowanie ławy fundamentowej

 P2P

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy

 P1, P2

Zbrojenie korpusów

WA-12

 P1

 Zbrojenie płyty przejściowej

MD-28

 P1

Betonowanie betonu podkładowego pod płytę przejściową

 P2

Betonowanie płyty przejściowej

Izolacja MMA/Montaż krawężników na ustroju/Montaż desek gzymsowych/Montaż kotew talerzowych/Montaż zbrojenia kap chodnikowych/Montaż kotew barier energochłonnych/Szalowanie i betonowanie betonu ochronnego na płytach/Betonowanie kap chodnikowych 

PZ

1

Przygotowanie powierzchni pod izolację/Izolacja MMA/Zbrojenie i betonowanie ław fundamentu pod bariery/Izolacja fundamentu pod bariery

2

Zasypki/Beton podkładowy pod płyty/Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt najazdowych

5

Zasypka pod płyty przejściowe/Wymiana zasypki

7

 Beton podkładowy/Montaż prefabrykatów/Uszczelnienie przerw pomiędzy prefabrykatami z papy

Wał Wiślany Lewy

Nitka prawa - Przygotowanie powierzchni pod izolację/Izolacja oczepów z papy termozgrzewalnej/Beton ochronny C 12-15 na izolacji/Przygotowanie płyty oczepu lewego pod izolację

Wał Wiślany Prawy

Betonowanie oczepu lewego/Demontaż deskowania oczepu lewego

Deskowanie i betonowanie oczepu prawego/Pielęgnacja betonu

Zasypki do płyt przejściowych/Beton podkładowy pod płyty przejściowe

       

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

BRANŻE

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+200 do 35+400

Odwodnienie korpusu drogi z przykanalikami przy PZ-1, WD-03, MA-06

Kolizje 106 B i 107 C z przykanalikami przy MA-09 L+P

Budowa kanalizacji deszczowej rejon Stare Babki, km 31+000 do 31+900

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze P3, P6 kolizja 109

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+550 – 24+800

Przepusty drogowe w drodze AW-1

Budowa przepustu PS-02-02, PD-02-016, PD-02-013

OUS

               Kontynuacja budowy sieci kanalizacji deszczowej – podejścia pod rury spustowe

OUS

Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej – montaż oczyszczalni ścieków

Węzeł Cedry

Budowa zasilania pkt. Preselekcji

21+000

Budowa kanalizacji dla potrzeb przebudowy światłowodu OKO 21517

OUS

Posadowienie studni SKR-2/ Kanalizacja 2xHDPE110

OUS

Wykop pod linię kablową/Montaż kabli/Montaż fundamentów - szafa 9SO OBW 4

26+800

Kanalizacja 2xHDPE110 na OUS Dworek

OUS - 21RO

Montaż kabli oświetleniowych