Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Kwiecień 2019

Tydzień 1

 

Tydzień 3

 Umacnianie koszami gabionowymi PS-01-08

Oczyszczanie przepustu PS-01-010

Tydzień 4

Zasypka przepustu w rowie RC-42