Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Lipiec 2016

Tydzień 1

Wykop podpory P1 na obiekcie MA-09

Tydzień 2

Układanie betonu podkładowego na podporze P4 - obiekt WD-03 

 

Cedry Małe - platforma robocza i wzmocnienie podłoża 

Tydzień 3

Odkopywanie pali na podporze P5 - obiekt MA-09

 

Platforma robocza i wzmocnienie podłoża w Dworku

 

Tydzień 4

Plac składowy MOP Mirówko, budowa platformy roboczej