Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Lipiec 2017

 Tydzień 1

Budowa obiektu MA-09 (Most na Wiśle)

Tydzień 2

Układanie warstwy wiążącej na łącznicy WCL-01 w Cedrach

 

Tydzień 3

33+000 górna warstwa nasypu - warstwa pospółki przy WA12

Tydzień 4

Wykonywanie pali przemieszczeniowych + rozbiórka obiektu MA13 

 

Wbijanie ścianek szczelnych PS-02-04 km 32+016