Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Lipiec 2017

Roboty wykonywane w lipcu:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

17+750 - 17+980

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

22+050 - 22+820

24+750 - 24+800

24+800 - 25+000

25+451 - 25+517

28+550 - 28+580

 31+540 - 32+975

34+000 - 34+650

17+750 - 17+980

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

18+900 - 19+250

19+250 - 19+700

20+100 - 20+210

20+430 - 20+630

21+660 - 23+000

24+600 - 25+000

25+451 - 25+517

26+443 - 26+494

26+548 - 27+850

28+600 -28+900

31+640 - 32+400

32+675 - 32+740

33+130 - 34+200

34+700 - 35+000

24+800 - 25+000

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

28+550 - 28+580

34+000 - 34+250

34+275 - 34+350

34+530 - 34+650

18+030 - 18+100

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

20+100 - 20+630

21+100 - 21+200

21+800 - 21+950

22+800 - 23+150

23+150 - 23+250

23+150 - 23+250

26+548 - 26+600

28+550 - 28+600

29+650 - 30+050

30+850 - 31+120

31+130 - 31+450

32+330 - 32+430

32+675 - 32+730

34+850 - 35+300

35+750 - 36+600

Wykop

18+030 - 18+300

Budowa nasypu

18+550- 18+700

20+430 - 20+630

20+630 - 21+100

21+100 - 21+200

21+650 - 21+700

21+800 - 21+950

23+000 - 23+250

23+900 - 24+550

27+000 - 27+850

27+850 - 28+400

30+850 - 30+950

31+180 - 31+550

35+000 - 35+450

27+000 - 27+850

Humusowanie

27+000 - 28+400

Nasyp - skarpowanie, pas rozdziału, pobocza

20+650 - 20+900

Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego (pospółka) stabilizowanego mechanicznie

21+350 - 21+550

23+050 - 23+400

23+550 - 24+150

30+300 - 30+850

32+740 - 33+100

21+350 - 21+700

Warstwa kruszywa stabilizowana cementem

23+100 - 23+400

23+250 - 23+550 str. L

23+900 - 24+076 str. L

23+900 - 24+050 str. P

24+050 - 24+200

30+300 - 30+850

23+400 - 23+900

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

23+900 - 24+150

29+475 - 29+600

28+860 - 29+43

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

28+860 - 29+430 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

29+425 - 29+635

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I i II)

27+100 - 27+970

Humusowanie skarp i rowów

   27+650 - 28+190 SP

  28+230 - 28+390 SP

27+100 - 27+970

Obsiew mieszanką traw nr 2

27+800 - 28+390 SP

27+650 - 28+390 SP

 

Porządkowanie terenów płaskich 

27+800 - 27+950 SP

35+750 - 36+800

Frezowanie nawierzchni

Rozbiórka nawierzchni (z elementów bet., z kostki betonowej, obrzeży, ścieki, krawężniki)

Rozbiórka DK7 podbudowy z kruszywa łamanego i geosiatki - 3 warstwy

Droga lokalna P1

0+200 - 2+130

Pielęgnacja - koszenie skarp i rowów

1+210 - 1+730

 

Koszenie pielęgnacja trawników terenów płaskich 

0+950 - 1+210 SP

 

Koszenie pielęgnacja trawników terenów płaskich i skarp   

5+400 - 5+430 SP

 

Porządkowanie terenów płaskich 

5+400 - 5+430 SP

Obsiew terenów płaskich mieszanką nr 1

2+000 - 8+200

Pielęgnacja skarp, rowów i terenów płaskich

Droga lokalna P2

0+020 - 0+100

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

Droga lokalna P3

0+850 - 0+900

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

0+600 - 0+900

Budowa nasypu

Droga lokalna P4

1+750 - 1+800

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

1+700 - 1+900

Budowa nasypu

P-4_W 1+320 - 1+520

AC22P grub.10cm

1+200 - 1+500

Wiążąca AC16W o gr. 6 cm

Droga lokalna P7

0+300 - 0+600

Budowa nasypu

Droga lokalna P9

0+350 - 0+450

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

0+400 - 0+450

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

0+200 - 0+310

Budowa nasypu

Droga lokalna P24

0+400 - 1+460

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

0+400 - 1+700

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

Droga dojazdowa P101

0+000 - 0+080

Budowa nasypu

0+080 - 0+733

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

Droga dojazdowa P106

1+300 - 1+900

Nasyp przeciążający

2+700 - 3+200

Wykop

Droga dojazdowa P105B

0+000 - 0+800

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

Droga dojazdowa P110

2+209 - 3+420

Wymiana gruntów z przeciążeniem T01b

2+080 - 2+220

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

2+209 - 3+420

Wykop

2+800 - 2+900

Węzeł Cedry

L02 i L04

Budowa nasypu

L02 i L04

Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego (pospółka) stabilizowanego mechanicznie

L02 i L04

Warstwa kruszywa stabilizowana cementem

L01 0+150 - 0+320

Beton asfaltowy AC22P o gr.8cm

L03 0+105 - 0+235

Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm

L03 0+000 - 0+232

Wiążąca AC16W o gr. 6 cm

Węzeł Dworek

L02 i L04

Budowa nasypu

L02 i L04

Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego (pospółka) stabilizowanego mechanicznie

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek warsztatowo - garażowy

Roboty instalacji wentylacji pod płytą fund. Budynku

Zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie kanału technologicznego

Roboty instalacji uziomu fundamentowego

Beton podkładowy kanału technologicznego

Budynek wiaty nad miejscami postojowymi

Szalowanie i betonowanie podstaw fundamentowych pod słupy stalowe

Śmietnik

Szalowanie i betonowanie podstaw fundamentowych pod słupy stalowe

Budynek Magazynu znaków

Roboty instalacji uziomu fundamentowego

Betonowanie płyty fundamentowej

Szalowanie i betonowanie podstaw fundamentowych pod słupy stalowe

Zbrojenie ścianek fundamentowych

Budynek administracyjno – biurowy

Zbrojenie szalowanie i betonowanie ścianek fundamentowych

Boksy (miejsce składowania materiałów różnych)

Zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej

Zbrojenie ścian

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

P3

Izolacja bitumiczno-lateksowa

P1-F2

Montaż deskowania ustroju i poprzecznic nad podporami

 Prefabrykacja, montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego/Montaż łożysk nitki lewej

 Montaż deskowania stref zakotwień i łożysk

MD-02

 Zbrojenie szalowanie i betonowanie zwieńczenia ścianek szczelnych

WD-03

P1-F2

Układanie płyt drogowych pod ustrój w przęśle/Zbrojenie i szalowanie ciosów podłożyskowych na podporach

 P1

 Zbrojenie szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych na podporze

 P4

 Zbrojenie szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych na podporze

 Układanie płyt drogowych pod deskowanie ustroju nośnego/Montaż rusztowania i bramki pod ustrój/Montaż deskowania ustroju nośnego

WD-04

 P1

 Montaż paneli ścian oporowych

 P3

 Montaż paneli ścian oporowych/Układanie betonu wyrównawczego pod oczep/Zbrojenie szalowanie i betonowanie oczepu podpory

 Układanie płyt drogowych pod deskowanie ustroju nośnego/Montaż rusztowań ustroju nośnego

MD-05

P2

Zasypki

Wyciąganie ścianek tymczasowych/Montaż belek Kujan/Montaż podestów roboczych na ustroju

MA-06

P2

Pogrążanie ścianek tymczasowych

 

Montaż belek Kujan

WA-08

P1

Zasypki podpory i przyczółka

P2

Zasypki podpory

Nitka lewa

Zbrojenie deskowanie i betonowanie ustroju nośnego/Montaż wpustów/Spawanie kotew talerzowych

Nitka prawa

Deskowanie ustroju nośnego/Montaż kotew talerzowych

Zasypki do poziomu materaca drogowego/Montaż wpustów

MA-09

P1

Wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie i korpusie

T4 - T5

MSS - iniekcja

T5

MSS - zbrojenie, szalowanie i betonowanie - etap II/sprężanie - etap II

T5 - T6

MSS - przejazd

T6

MSS - zbrojenie, szalowanie i betonowanie - etap I/Rozszalowanie - etap I/Zbrojenie szalowanie i betonowanie - etap II

T6

MSS - sprężanie - etap I i etap II/Przejazd

T7

Przestawienie

P10/P

Zbrojenie i szalowanie - starter - etap I

P10/L

Zbrojenie na wózkach/Betonowanie - S2/2/Montaż wózków do nawisu

P11/P

Szalowanie i zbrojenie - starter - etap I/Montaż łożyska

P11/L

Betonowanie starteru - etap III

P11,P10/L

Montaż wózków do nawisu/Szalowanie i zbrojenie na wózkach

P12

Montaż wież pod ustrój stacjonarny/Szalowanie ustroju

P13

Wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie/Zasypka przyczółka/Montaż odwodnienia zasypki/Wykonanie izolacji na korpusie

WA-10

P1

Zasypka fundamentu/montaż odwodnienia

Jezdnia lewa

Betonowanie ciosów podłożyskowych/Montaż poszycia krążyn/Montaż bramki pod ustrój/Zbrojenie ustroju

Jezdnia prawa

Montaż podbudowy pod ustrój/Montaż bramki pod ustrój

WD-11

P1

 Montaż ściany oporowej/Beton wyrównawczy pod oczep/Zbrojenie oczepu podpory

F2

Montaż łożysk na podporach

F3

Montaż łożysk na podporach

F4

Montaż łożysk na podporach

P5

 Montaż ściany oporowej

F4-P5

Ustrój w przęśle - montaż poszycia deskowania

WA-12

P2

Zasypki podpory

MA-13

Próbne obciążenia pali/Rozbiórka istniejącego obiektu

WD-14

P1

 Montaż ściany oporowej

P4

 Montaż ściany oporowej

Montaż rusztowań ustroju/Ustrój - montaż deskowania

MD-28

P1

Skucie pali/ Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie fundamentu korpusu/Montaż zbrojenia deskowanie i betonowanie fundamentów skrzydeł/Montaż zbrojenia korpusu

P2

Wykopy/Beton podkładowy/Kucie pali/Montaż zbrojenia deskowania i betonowanie fundamentu korpusu/Montaż zbrojenia deskowanie i betonowanie fundamentów skrzydeł

PZ

1L

Zbrojenie skrzydeł wlotu/Zbrojenie i betonowanie płyt dennych/Zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej/Izolacja/Demontaż ścianki tymczasowej/Warstwa ochronna izolacji

1

Zbrojenie i betonowanie płyty dennej wlotu południowego/Zbrojenie i betonowanie skrzydeł północnych i południowych/Zbrojenie płyty uciąglającej

3

Betonowanie ławy bariery w pasie rozdziału

6

Beton podkładowy/Montaż prefabrykatów

TU-30

Zbrojenie i betonowanie zamków/Przygotowanie powierzchni pod izolację/Izolacja/Zasypki

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

18+880, 20+650, 33+600, 33+700

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPEp110

 

Kolizja deszczowa 19 i 20 przy PZ-1

127D 132B 132C 93

Kanalizacja deszczowa

OUS

PKS-8

Kanalizacja sanitarna

 PD-01-001

Ścianka szczelna tymczasowa

PS-01-05

Przepust melioracyjny - wykop i skucie pali

PS-02-03

Przepust melioracyjny

PS-02-04

Pogrążanie ścianek szczelnych tymczasowych

PD-01-001

Przepust melioracyjny

Droga P7

Przepust drogowy - ścianka tymczasowa

PS-01-04/1

 Regulacja przepustu i zasypka

1+876

Przykanaliki

18+200 - 18+800

Przykanaliki

18+600 – 19+000

Przykanaliki

20+700 - 21+000

Przykanaliki

 23+000 - 24+000

Przykanaliki

26+700 - 27+000

Przykanaliki

32+750 - 33+100

Przykanaliki

Kolizja 83C

Przykanaliki

Łącznica L04

Przykanaliki

0+130 WD_L04 (WD_L02)

Przepust drogowy

RA-29, RA-10-1 i C-7.2

Wykaszanie rowów melioracyjnych

8 SO OBW 01

Wykonanie przecisku pod drogą/Montaż linii kablowej

K.8.2.2.2

Wykonanie przecisku pod drogą/Wykop pod linię kablową/Montaż linii kablowej

SO Mirówko

Demontaż lamp oświetleniowych, fundamentów i plafoniery

SO Nowy Dwór

Demontaż lamp oświetleniowych/Demontaż fundamentów

2ST

Opomiarowanie stacji transformatorowej

8ST

Opomiarowanie stacji transformatorowej

3SO

Zagęszczenie wykopu

4SO

Wykop pod linię kablową/Zagęszczenie wykopu/Montaż fundamentów

5 SO

Zakopanie wykopu/Montaż fundamentu

20 SO

Montaż linii kablowej/Montaż lampy i fundamentu

22SN

Demontaż/Montaż przęsła

MA-09 ist.

Przywrócenie zasilania docelowego