Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Lipiec 2019

ROBOTY WYKONANE W LIPCU 2019:

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Drogi lokalne i dojazdowe

Zjazdy

Drogi lokalne i dojazdowe

Pobocza na zjazdach

P23

Humusowanie

P6

Humusowanie

P1

Humusowanie

P4

Humusowanie

P4

Porządkowanie terenów płaskich

P1

Porządkowanie terenów płaskich

P105b

Porządkowanie terenów płaskich

P23

Porządkowanie terenów płaskich

S7

Zabezpieczenie skarp po intensywnych opadach deszczu

P23

Zabezpieczenie skarp po intensywnych opadach deszczu

P105a

Zabezpieczenie skarp po intensywnych opadach deszczu

S7

Lokalna naprawa uszkodzonych brewek

S7

Humusowanie skarp

S7

Poprawa bruków oraz poboczy

Rondo DK7

Lokalna naprawa uszkodzonych brewek

P23

Lokalna naprawa uszkodzonych brewek

P10

Lokalna naprawa uszkodzonych brewek

P1

Lokalna naprawa uszkodzonych brewek

P24

Lokalna naprawa uszkodzonych brewek

S7

Udrożnienie i sprzątanie rowów drogowych

 

Tabela 4 - Zestawienie wykonywanych robót kubaturowych i ekranów akustycznych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

-

-

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

EKRANY AKUSTYCZNE

S7

Naprawa uszkodzonych elementów

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 Materace gabionowe

 Prace brukarskie

MD-02

 Nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych

 Roboty hydrotechniczne

 Humusowanie

 Prace brukarskie

MD-07

 Oczepy i beton na ściankach szczelnych

 Zasypka oczepów i izolacja na zimno

 Umocnienie koryta rzeki

MA-06

 Oczepy i beton na ściankach szczelnych

MD-05

 Beton i oczepy na ściankach szczelnych

 Przygotowanie pod izolację - oczepy

WA-08

 Umocnienie skarp i stożków - obruki 

MA-09

 Przygotowanie powierzchni fundamentu P10 i P11 pod izolację

 Przygotowanie powierzchni betonu filarów P11 pod antykorozję

 Antykorozja powierzchni ustroju przy podporze P10

 Nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych

 Umocnienie skarp i stożków

 Montaż schodów skarpowych P1 i P13

 Izolacja fundamentu żywicą

 Nawierzchnioizolacja chodnika - nitka lewa

MA-09 ist

 Antykorozja balustrad - strona prawa

 Naprawa krawężników na dojazdach przy P1 i P13

 Bariery drogowe - wiercenie otworów pod kotwy - strona lewa i prawa

 Bariery drogowe - montaż kotew - strona lewa

 Wymiana wpustów - str. Południowa

 Naprawa krawężników drogowych na dojazdach przy P1 i P13

 Demontaż bariery od P4 do P13 - str. Północna

 Demontaż bariery od P13 do P9 - str. Południowa (prawa)

 Wymiana mocowania wpustów - teren zalewowy

 Usuwanie starych kotew pętlicowych i naprawa wykutych wnęk żywicą z piaskiem

 Montaż separatorów ruchu (minigardy) w miejsce usuniętej bariery

 Odkuwanie dylatacji P1 - prawa strona

 Naprawa nawierzchni jezdni systemem Servideck - Servipack

WA-10

 Umocnienie skarp i stożków

WA-12

 Roboty brukarskie

MD-27

 Narzut kamienny

 Prace brukarskie

MA-13

 Antykorozja betonu

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

S7

Wykaszanie rowów

S7

Umocnienia przegród szczelnych brukiem kamiennym

S7

Wykonywanie koszy gabionowych na przepustach melioracyjnych

S7

Regulacja wysokości słupów i numeracja

S7

Czyszczenie i wyprawianie studni

P4

Naprawa uszkodzonego kanału technologicznego

MOP Mirówko

Budowa kanału technologicznego