Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Listopad 2015

Opis robót zrealizowanych w listopadzie 2015 roku:

 

1. Roboty drogowe:

  • Wycinka drzew na odcinkach:

          - km 17+420 - 25+500

          - w rejonie węzła Dworek

  • Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

          - Cedry Małe

          - Kiezmark

          - Nowy Dworek

          - Stare Babki (rozbiórka poszyć dachowych)

 

2. Roboty mostowe

  • W miesiącu listopadzie 2015 r. trwały Roboty przygotowawcze w zakresie obiektów mostowych.

 

3. Roboty branżowe

  • Trwają prace przygotowawcze.


4. Ochrona środowiska

  • 12 listopada 2015 r. przeprowadzono działania związane z poszukiwaniem pachnicy dębowej pod nadzorem eksperta Entomologa w asyście Specjalisty ds. Nadzoru Przyrodniczego i Ochrony Środowiska - Pani Magdaleny Kiejzik - Głowińskiej. Stwierdzono brak występowania pachnicy dębowej.