Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Listopad 2016

Tydzień 1

Platforma robocza km 26+500

 

Tydzień 2

Wykop na podporze P11 obiektu MA-09

 

Tydzień 3

Układanie warstwy wiążącej na drodze P-1 km 2+900

 

Tydzień 4

Budowa podpór mostowych obiektu MA-09 

Tydzień 5

Film lotniczy Dworek-Linawa