Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Listopad 2016

Opis Robót zrealizowanych w listopadzie 2016 roku:


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

21+660 - 24+820

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

26+569 - 26+850

30+050 - 30+850 - połówkowo

32+000 - 32+500 - połówkowo

32+675 - 33+360

33+360 - 34+300

34+100 - 34+300

34+700 - 35+740

26+569 - 26+850

Wzmocnienie podłoża - pale CFA + oczepy

19+031 - 19+150

Wzmocnienie podłoża - wykonanie oczepów

21+660 - 24+820

24+820 - 25+345

27+850 - 29+350

29+475 - 30+050

30+050 - 30+850

34+700 - 35+750

20+085 - 21+660

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b - odwodnienie

30+987 - 31+470

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

 34+500 - 35+700

18+100 - 18+900

Budowa materacy geosyntetycznych

25+000 - 25+345

27+550 - 27+725

27+850 - 28+530

28+800 - 29+350

18+360 - 18+900

Budowa nasypów

26+960 - 27+460

27+520 - 27+880

27+880 - 28+120

28+200 - 28+320

32+500 - 32+675

Nasyp dociążeniowy

35+500 - 35+750

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki C3/4

30+230 - 31+600

Frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozbiórka kruszywa łamanego i geosiatki

26+960 - 27+460

Ulepszone podłoże - pospółka

Droga lokalna P1

1+400 - 2+050

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

5+000 - 5+340

 1+450 - 2+050

Wzmocnienie podłoża - wykonanie oczepów

 5+000 - 5+340

1+400 - 2+050

Budowa materacy geosyntetycznych

2+050 - 1+400

4+800 - 5+100

 5+340 - 5+800

 5+813 - 7+280

8+000 - 8+200

3+500 - 3+800

Budowa nasypów

4+300 - 5+100

 5+813 - 6+200

 6+200 - 6+700

4+300 - 5+100

Budowa nasypów pod pobocza

5+100 - 2+050

5+800 - 8+000

2+050 - 5+100

Humusowanie

3+690 - 3+800

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki C3/4

4+800 - 5+050

4+300 - 4+700

4+600 - 4+850

6+400 - 6+700

6+850 - 7+280

2+450 - 2+550

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki C90/3

  3+560 - 3+670

3+740 - 3+850

4+500 - 4+800

6+300 - 6+700

6+900 - 7+280

2+050 - 2+160

Podbudowa zasadnicza AC22P

 2+450 - 2+550

3+350 - 3+650

 3+700 - 3+850

 4+300 - 4+500

4+500 - 5+050

2+450 - 2+550

Warstwa wiążąca AC16W

 3+370 - 3+700

3+700 - 3+800

4+100 - 4+500

4+500 - 4+900

2+050

Przewiązka - roboty bitumiczne

5+000, 5+800

Przewiązka

 5+100

Przewiązka - metoda T11

2+050 - 5+100

Wykonanie poboczy z destruktu

7+280 - 8+000

Droga lokalna P10

0+030 - 1+450

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

 1+400 do 1+450

0+030 - 1+450

Wzmocnienie podłoża - wykonanie oczepów

0+150 - 0+700

Budowa materacy geosyntetycznych

Droga lokalna P24

0+300 - 1+700

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

4+170 - 5+750

Wzmocnienie podłoża - wykonanie oczepów

3+180 - 3+230

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01a

5+750 - 5+850

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01a

4+170 - 4+220

Budowa materacy geosyntetycznych

5+150 - 5+750

3+130 - 3+185

Budowa nasypów

3+250 - 3+500

 4+170 - 4+800

5+750 - 5+850

1+700 - 3+050

Pobocza

3+220 - 3+500

Stabilizacja

3+080 - 3+180

 3+250 - 3+500

3+050 - 3+140

Podbudowa z BA + wiążąca z BA

3+250 - 3+500

Łącznice

WC-L01, WC-L03

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

WC-L01, WC-L03

Wzmocnienie podłoża - wykonanie oczepów

WC-L02, WC-L04

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

WC-L02, WC-L04

Wzmocnienie podłoża - wykonanie oczepów

WD-L02, WD-L04

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

Droga dojazdowa P110

0+000 – 0+150

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T11

0+000 – 0+180

Platforma robocza T08b

Droga dojazdowa P110c

0+000 - 0+150

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01b

Miejsca Obsługi Podróżnych

Mała Holandia

Nasyp dociążeniowy

 Mirówko

Nasyp dociążeniowy/Materac T02

Obiekty Mostowe

Dojazdy do WD-04

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

Dojazdy do WD-04

Wzmocnienie podłoża - wykonanie oczepów

Inne

Objazd k. Linawy

Naprawa pobocza

Dojazd do s. paliw

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki C3/4/wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki C90/3

Przewiązka od strony Starych Babek

Podbudowa z BA + wiążąca z BA

Rondo P1/P3 nawierzchnia tymczasowa

Wykonanie podbudowy zasadniczej C90/3

Rondo Cedry Małe

Nawierzchnia tymczasowa - światłowód/Roboty wykończeniowe

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

P1

Zbrojenie i szalowanie fundamentu

P2

Zbrojenie i szalowanie i betonowanie fundamentu cz. Lewa

P3

Wykop/Beton wyrównawczy/Kucie pali/Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu cz. Lewa

MD-02

P1

Betonowanie skrzydeł/izolacje fundamentów i korpusów/Zasypki

P2

Izolacja fundamentów i korpusów/Zasypki

Przygotowanie do montażu belek Kujan/Zbrojenie i szalowanie ustroju

WD-03

F2

Betonowanie filarów

F3

Betonowanie filarów

 

Zasypki fundamentów

WD-04

F2

Zbrojenie i szalowanie rygla

Montaż rusztowania pod oczep filarów

MD-05

P1

Kucie pali

P2

Wykopy

MD-07

P1

Zbrojenie skrzydeł + deskowanie/Zbrojenie i szalowanie korpusu/Izolacja

P2

Zbrojenie i deskowanie fundamentu/Betonowanie fundamentu/Zbrojenie + deskowanie przyczółka/Zbrojenie skrzydeł

WA-08

P1

Wykopy pod fundamenty/Wykonanie betonu podkładowego/Kucie pali

P2

Wykop z rozparciem

MA-09

P1/P

Zbrojenie i deskowanie skrzydełka korpusu/Betonowanie skrzydełka korpusu/Rozdeskowanie skrzydełka korpusu

P1/L

Montaż zbrojenia skrzydełka korpusu

P2/P

Deskowanie filara etap II + III/Betonowanie filara etap II + III/Rozdeskowanie filara etap II + III/Betonowanie ciosów

P2/L

Rozdeskowanie filara etap II + III/Betonowanie ciosów

P3/L

Rozdeskowanie filara etap II + III/Montaż podestu etap II + III/Zbrojenie i deskowanie filara etap II + III/Betonowanie filara/Rozdeskowanie filara etap II + III

P4/L

Deskowanie i betonowanie filara etap I/Rozdeskowanie filara etap I/Montaż podestu filara etap II/Montaż zbrojenia i deskowania filara etap II+III

P5/P

Montaż zbrojenia filara etap I+ II+III/Deskowanie filara

P5/L

Deskowanie i betonowanie filara etap I/Rozdeskowanie filara etap I

P6/L

Deskowanie i betonowanie filara etap I

P7/P

Zbrojenie fundamentu/Betonowanie fundamentu

P7/L

Zbrojenie filara etap I/Montaż deskowania filara etap II+III/Betonowanie filara etap I

P8/P

Zbrojenie fundamentu/Betonowanie fundamentu

P8/L

Zbrojenie filara etap I

MA 09 H0-H1

Montaż MSS

MA 09-H0

Skuwanie pali, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów

MA 09-H1

Deskowanie i betonowanie filarów

MA 09- H3

Zbrojenie i deskowanie fundamentów

MA 09-H4

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów

MA 09 - H5

Skuwanie pali/Zbrojenie, dekowanie i betonowanie fundamentu

MA 09 - H6

Skuwanie pali/Zbrojenie i deskowanie fundamentów/Betonowanie fundamentów

MA 09 -H8

Zbrojenie i deskowanie fundamentów/Wykonanie betonu podkładowego/Zbrojenie i deskowanie fundamentów

P9

Wbijanie ścianki szczelnej/Wykop/Betonowanie korka/Kucie pali/Wykonywanie dodatkowych pali Franki/Montaż MSS

P10

Betonowanie korka etap I i II/Odwodnienie i czyszczenie grodzy/Kucie pali

P11

Wykop/Prace nurkowe/Przygotowanie do betonowania

P12/L

Zbrojenie szalowanie i betonowanie fundamentu

MA 09- P13

Wbijanie pali żelbetowych/Testy dynamiczne/Wbijanie ścianki szczelnej

MA 09-P10/P11

Echosonda dna rzeki

WA-10

P1

Wbijanie ścianek z grodzic/Wykop z rozparciem/Beton wyrównawczy/Kucie pali

P2

Wykopy pod fundamenty, beton niekonstrukcyjny C12/15/Kucie pali/Zbrojenie fundamentu korpusu

Wały p. powodziowe

Strona L

Wbijanie ścianki szczelnej/Montaż kleszczy do ściągów

Strona P

Montaż ściągów i kleszczy/Sprężanie ściągów/Wbijanie ścianki szczelnej

WD-11

P1

Zbrojenie cokołu pod Freyssisole

F2

Kucie pali podpory/Montaż zbrojenia/Betonowanie fundamentu/Szalowanie ławy/Montaż zbrojenia słupów/Izolacja fundamentów

F3

 Zbrojenie ławy/betonowanie fundamentu/izolacja ławy fundamentowej/Montaż zbrojenia słupów

F4

Zbrojenie i szalowanie słupa

WA-12

P1

 Przygotowanie powierzchni do izolacji/Zasypki pomiędzy fundamentami/Izolacja ławy/Zasypki ławy

P2

 Przygotowanie powierzchni do izolacji/Zasypki pomiędzy fundamentami/Szalowanie korpusu/Izolacja ławy/Montaż deskowania korpusu/Zasypki/Szalowanie zbrojenie i betonowanie korpusu strona lewa

WA-12A

P1

Przygotowywanie powierzchni pod izolacje przyczółków/Zasypki fundamentów/Drenaż za przyczółkiem

P2

Przygotowywanie powierzchni pod izolacje przyczółków/Zasypki fundamentów/Zasypka za przyczółkami/Odwodnienie zasypki/montaż deskowania korpusu//Drenaż za przyczółkiem

Ustrój - rozszalowywanie, prace przygotowawcze do elementów wyposażenia/ prace przygotowawcze do montażu belek gzymsów/Wklejanie kotew kap/Frezowanie ustroju/Montaż desek gzymsowych/Montaż krawężników

WD-14

P1

Zbrojenie i szalowanie ław skrzydeł/zbrojenie słupów przyczółka/betonowanie ław skrzydeł/zbrojenie płyt przejściowych/betonowanie słupów/izolacja fundamentów

F2

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów

F3

Zbrojenie i szalowanie słupów/Betonowanie słupów

P4

Rozdeskowanie słupów przyczółka

PZ

1P

Zasypka/Beton podkładowy pod płyty najazdowe/zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych/Przygotowanie pod izolację płyty/izolacja natryskowa MMA

2P

Zbrojenie płyty zespalającej/Montaż zbrojenia nadbetonu/Przygotowanie podłoża pod izolację ścian/Izolacja ścian/Zbrojenie nadbetonu/Deskowanie płyty zespalającej/Betonowanie płyty zespalającej/Izolacja ścian

3

Beton podkładowy/Ustawienie prefabrykatów/Zbrojenie płyty dennej

4

Szalowanie pod chudy beton

5

Wykop i kucie pali

6L

Zbrojenie płyty wlotu i wylotu/Zbrojenie i szalowanie płyt dennych wlotu i wylotu/Betonowanie płyty dennej/Zbrojenie i szalowanie ścian wlotu i wylotu/Szalowanie skrzydeł wlotu i wylotu

TU-30

Montaż zbrojenia fundamentu/Zbrojenie płyty fundamentowej

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

20+120

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

 26+630

Budowa kanału technologicznego rurą 4 x HDPE110/Budowa rurociągu 4xHDPE110/ posadowienie studni telekomunikacyjnych SKMP-3

20+000

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110/Kanał technologiczny, posadowienie studni telekomunikacyjnych SKMP-3

26+950

Kanał technologiczny, posadowienie studni telekomunikacyjnych SKMP-3

Rondo Cedry

Kanalizacja tłoczna, deszczowa i sanitarna

 

Przepinka kanalizacji tłocznej, próba ciśnieniowa wodociągu, chlorowanie

Wodociąg PW-8

Przepięcie wodociągu

Cedry Małe

Przepięcie wodociągu

P-1, P-4

Przepusty drogowe

P24

Umocnienia przepustów

27+000 - 28+000

Przykanaliki

Węzeł Cedry droga P-1

Przykanaliki

PD-02-008

Przepust melioracyjny

PD-01-006

Umocnienie materacami gabionowymi wlotów i wylotów/Materace gabionowe na przepustach

PD-01-019

Umocnienie materacami gabionowymi wlotów i wylotów/Materace gabionowe na przepustach

Droga P-1 3+740

Budowa przejścia przez drogę P-1 rurą HDPE110

RA-10-2

Czyszczenie przepustów

PS-02-05/1

Ścianki tymczasowe

PD-01-024

Skucie pali

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 131/I-4/2016 z dnia 22.07.2016r. - Wykonanie znaków stałych (uzupełniających) przy obiektach inżynierskich.

-

-

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 134/I-4/WR/2016 z dnia 09.09.2016r. - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na odcinku Koszwały-Cedry Małe

Ł14 - Ł19, Ł14 - Ł16

Kanalizacja sanitarna

Ł16 - Ł18, Ł20 - Ł21

Ł26 - Ł30, Ł27 - Ł30

Ł33 - Ł37, Ł34 - Ł36

Ł38 - Ł40, Ł40 - Ł41

W6 - W11, W8 - W11

Wodociąg

W14 - W18, W15 - W17

W21 - W22