Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Listopad 2017

Tydzień 1

Przesuwanie MSS na obiekcie MA 09

 

Tydzień 2

Przejazd urządzenia MSS na prawą nitkę obiektu MA-09

 

Tydzień 3

MD-01 i nasyp w km 17+900

 

Tydzień 4

Budowa kanału A

 

Tydzień 5

Budowa części nawisowej na rusztowaniu stacjonarnym obiektu MA-09