Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Listopad 2017

Zestawienie wykonywanych robót w listopadzie 2017:


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

 35+750 - 36+607

Wykonanie pali przemieszczeniowych

20+080 strefa przejściowa

Wykonanie oczepów żelbetowych

21+150 - 21+400

22+050 - 22+170

29+000 - 30+050

Wykonanie oczepów żelbetowych - strefa przed i za PZ5

31+500 - 32+000

Wykonanie oczepów żelbetowych

34+650 - 34+713

35+750 - 36+607

17+550 - 17+980

Materac geosyntetyczny

19+250 - 19+500

21+120 - 21+400

22+050 - 22+400

26+494 - 26+548

 29+000 - 30+050

Materac geosyntetyczny - strefy przed i za PZ-5

30+500

Materac geosyntetyczny - program naprawczy

31+130 - 31+180

Materac geosyntetyczny

31+840 - 32+050

33+130 - 33+630

17+550 - 18+050

Budowa nasypu

19+250 - 19+470

21+120 - 22+740

24+500  -25+300

25+345 - 25+451

 25+451 - 25+517

26+548 - 27+000

31+080 - 31+170

31+840 - 32+480

33+050 - 33+930

18+250 - 19+180

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

19+250 - 19+400

21+050 - 21+120

22+300 - 22+350

22+600 - 22+740

24+500 - 25+300

28+480 - 28+900 str. L

31+100 - 31+170

32+045 - 32+675

33+400 - 33+920

18+050 - 19+180 L

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

19+180 - 19+400 JP,JL

20+100 - 20+300 L i P

21+050 - 21+100

24+500 - 24+800 str. P

30+800 - 31+170

34+720 - 34+900

18+050 - 18+900 str. P i L

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

18+900 - 19+180 str. P i L

20+100 - 20+500 str. L i P

21+050 - 21+120

30+800 - 31+170

34+740 - 34+900

18+031 - 18+900 str. L i P

Wykonanie ścieku trójkątnego

27+000 - 27+200

18+106 - 19+154 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

18+095 - 19+156 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

20+165 - 20+446 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

21+054 - 21+077 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

21+060 - 21+089 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

26+740 - 26+910 przejazd awaryjny

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

26+744 - 27+009 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

26+740 - 26+910 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

26+862 - 27+010 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

26+740 - 26+910

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

26+747 - 26+948 str. L

26+741 - 27+102 str. P

22+700 - 24+500

Bariery energochłonne

27+000 - 28+500

 22+700 - 24+500

Pobocza z KŁSM

27+000 - 28+500

19+250 - 20+080

Rozbiórka nasypu przeciążającego

18+100 - 18+900

Roboty brukarskie

22+700 - 23+000

27+000 - 28+500

29+000 - 30+050

22+740 - 24+500

Roboty wykończeniowe skarpy, pas rozdziału

31+230 - 31+400

23+234 - 23+540

Równanie pasa rozdziału

23+700 - 23+750

23+850 - 24+050

27+000 - 28+440

20+500 - 20+920

Humusowanie - pas rozdziału

22+700 - 24+500

 27+000 - 28+500

 

P1 4+900 - 7+190 SL 

 

Pielęgnacja skarp i rowów (koszenie)  

P1 4+600 - 4+900 SP

Pielęgnacja skarp, rowów i terenów płaskich (koszenie)

P1 0+950 - 2+450 SP

Przygotowywanie terenów pod nasadzenia i pod rabaty

23+240 - 23+525

Obsiew mieszanką nr 2

 

23+700  - 23+900  

Obsiew mieszanką nr 1

28+850 - 29+100

Obsiew mieszanka nr 1

 

23+900 - 24+100 

Obsiew mieszanką nr 1 - pas rozdziału

29+100 - 29+630 SP

Obsiew mieszanką nr 1 - pas rozdziału

Droga lokalna P3

0+500 - 0+700

Budowa nasypu

Droga lokalna P6

Wykonanie pali przemieszczeniowych/Wykonanie oczepów żelbetowych

Droga lokalna P9

Platforma robocza w zakresie T08b/Wykonanie pali przemieszczeniowych

Droga lokalna P23

0+080 - 0120

Wymiana gruntu

Droga lokalna P24

0+300 - 1+700

Materac geosyntetyczny/Budowa nasypu

0+300 - 1+700

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P101

0+000 - 0+720

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

P101 0+000 - 0+734

Warstwa wiążąca gr. 5 cm z AC16W

P101 0+000 - 0+734

Warstwa ścieralna o gr. 4 cm z AC11S

Droga dojazdowa P110

Platforma robocza w zakresie T08b/Wykonanie pali przemieszczeniowych

Węzeł Dworek

L01 0+000 - 0+095

 Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm zmiana na 19cm (9cm)

L01 0+000 - 0+120

 Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

WD L02

Wykonanie oczepów żelbetowych

L02 0+057 - 0+070

Beton asfaltowy AC22P o gr.8cm zmiana na 19cm (9cm)

L02 0+070 - 0+230

Beton asfaltowy AC22P o gr.8cm

L02 0+040 - 0+070

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm (9 cm)

L02 0+070 - 0+196

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

L04 0+460 - 0+489

 Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm zmiana na 19cm (9cm)

L04 0+460 - 0+489

 Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Murowanie ścian piętra - Porotherm

Roboty murowe piętra z pustaków ceramicznych

Roboty żelbetowe piętra ( zbrojenie szalowanie i betonowanie)

Szalowanie zbrojenie i betonowanie stropu nad piętrem

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty murowe ścian parteru z gazobetonu osie 1-9

Roboty żelbetowe parteru osie 1-9

Kanalizacja technologiczna zewnętrzna

Roboty murowe ścian z bloczków z betonu komórkowego

Roboty żelbetowe piętra ( zbrojenie szalowanie i betonowanie)

Szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu nad parterem osie 9-13

Montaż prefabrykatów, zbrojenia, betonowanie stropu na antresoli

Budynek Magazynu Znaków

Murowanie ścian parteru z gazobetonu /Pokrycie z blachy trapezowej/Izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej

Magazyn soli

Beton podkładowy pod płytę fundamentową/Wykonanie płyty fundamentowej (zbrojenie, szalowanie i betonowanie)

Wiata ze śmietnikiem

Pokrycie z blachy trapezowej

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

EKRANY AKUSTYCZNE

 E6,E7

Zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych

E6

Zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych

E8

Zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych

E2A

Prefabrykacja stóp

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 Montaż rusztowań

 Deskowanie ustroju nośnego

 P1 - Przygotowanie powierzchni pod izolację korpusu

 Montaż rusztowania w przęśle 2-3

 P3 - Zasypki za przyczółkiem podpory

WD-03

 Montaż rusztowań

 Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

WD-04

 Montaż rusztowań

 Zbrojenie deskowanie i betonowanie ustroju nośnego

 Przygotowanie powierzchni pod izolację oczepów

 Zasypka murów oporowych

MA-06/L

 Beton ustroju nośnego/Rozdeskowanie ustroju

MA-06/P

 Pompowanie wody po opadach deszczu

 P1

 Wykop/ Beton podkładowy

 P2

 Wykop

 Droga technologiczna/Wbijanie ścianek traconych

WA-08

 P1 i P2

 Zasypki za podporą

 Zasypki za przyczółkami

 Zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydełkach

MA-09

 P1

 Zasypka przyczółka

  P1-P4/L

 Izolacja MMA pod kapami

   MSS

 Przestawianie MSS/Ustawianie MSS + szalowanie

 T1

 Roboty zbrojarskie i ciesielskie (etap I)

 T8

 Blok nad poprzecznicą - zbrojenie szalowanie i betonowanie

 T9

 

 Blok nad poprzecznicą - zbrojenie i szalowanie 

 P10/L - S2/18

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

   P10/L - S2/19

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

   P10/L - S2/18-S2/19

 Sprężanie

   P10/L - S2/20

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

 P10/L - S2/21

 Betonowanie

 P10/L - S2/20-S2/21

 Sprężanie

 P10/L  S2/22-S2/23

 Wyjazd + ustawienie wózka

 P10/L - S2/22

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

 P10/L - S2/23

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

 P10/L - S2/22-S2/23

 Sprężanie

 P10/L - S2/24-S2/25

 Wyjazd + ustawienie wózka

  P10/L - S2/24

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie

  P10/L - S2/25

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

   P11/L - S3/24

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

   P11/L - S3/25

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

   P11/L - S3/25

 Przygotowania do demontażu wózka/Balastowanie

 P11/L S3/24-S3/25

 Sprężanie

  P11/L - S3/26

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/L S3/26

 Wyjazd + ustawienie wózka

  P11/L S3/24-S3/26

 Wyjazd + ustawienie wózka

 P10/P

 Montaż wózka ULMA na nabrzeżu

  P10/P starter - etap III

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Rozszalowywanie/Sprężanie

   P11/P starter - etap II

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie

 P12-P13

Betonowanie - etap I/Roboty ciesielsko - zbrojarskie i betonowanie - etap II/Sprężanie/Rozszalowanie/Montaż urządzeń do przesuwu

Mur oporowy

 S.C. 02

 Deskowanie i betonowanie fundamentu - segment II/Zasypki muru/Betonowanie fundamentu - sekcja IV

 S.C. 02

 Montaż paneli Freyssisol

WA-10

 P1

 Zasypki za podporą

 P2

 Zasypki za podporą/Grunt zbrojony za podporą

 Demontaż wież i deskowania ustroju - nitka prawa

 Izolacja ścian korpusów

WD-11

 Zbrojenie ustroju/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Doprężenie/Iniekcja kabli sprężających/Rozszalowanie ustroju

 Montaż odwodnienia ustroju

 Montaż kotew w ustroju

 Wyciąganie kabli sprężających

 Montaż głowic

WA-12

 Rozdeskowanie kap chodnikowych

MA-13

 P1/P

 Pogrążanie ścianek szczelnych

 Montaż rozparcia tymczasowego - jezdnia prawa

WD-14

  F3-P4

 Deskowanie w przęśle

 P4

 Deskowanie strefy zakotwienia

 Montaż sączków

 Montaż odwodnienia

 Montaż rur osłonowych kabli sprężających

 Zbrojenie i deskowanie ustroju

MD-28

 P1, P2

 Izolacja na zimno przyczółków/Izolacja natryskowa przyczółków/Zasypka korpusów

 Demontaż ścianek tymczasowych /Montaż i podlanie Kujanów/Deskowanie ustroju

 Pompowanie wody po opadach deszczu/Czyszczenie po odpompowaniu wody

PZ

2

Dostawa prefabrykatów/Montaż prefabrykatów/Zbrojenie i betonowanie płyty dennej/Wyciąganie ścianek/Zbrojenie wlotu

5

 Betonowanie płyty zespalającej/Rozszalowywanie płyty zespalającej

5

 Demontaż ścianek szczelnych

5L

 Zasypka pod płyty przejściowe/Beton podkładowy pod płyty przejściowe/Zbrojenie płyt przejściowych

6

 Zasypki pod płyty przejściowe

Wał Wiślany

Wał wiślany (lewy i prawy)

Zasypki pod płytę przejazdową

Wał wiślany lewy

Chudy beton/Zbrojenie płyty przejazdowej - lewa nitka

TU-30

 Chudy beton pod fundamenty barier/Zbrojenie i betonowanie ławy pod bariery

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

21+502 WD-04

OBW 300 S02 - Wykop pod linię kablową/Montaż fundamentów oświetleniowych/Montaż linii kablowych

21+502 WD-04

OBW 100 S02 - Rozkuwanie pod fundamenty oświetleniowe/Wykop pod linię kablową/Montaż fundamentów/Montaż linii kablowej/Prace porządkowe

21+502 WD-04

OBW 200 S01 - Rozkuwanie pod fundamenty oświetleniowe/Wykop pod linię kablową

18+300 - 18+400

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

21+700 - 22+000

21+400 - 21+500

21+700 - 22+000

31+090 - 31+190

21+700 - 22+000

Kanał technologiczny, posadowienie studni SKM-3

27+800-28+400

Kanał technologiczny, wyprawianie studni SKM3

28+900-29+800

21+035

Budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange, układanie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5

PS-01-013A

Przepust melioracyjny

PS-01-07

Przepust melioracyjny

Działki: 25/3, 25/9, 42/13

Gruntowna konserwacja rowów

Kanał A

Roboty melioracyjne

26+600, 28+600

Przykanaliki

28+490 28+520

Przykanaliki

19+300

Przykanaliki

PW-23

Kolizja wodociągowa

P-110A

Przepusty drogowe

Wp1/18B

Wpust

 

Kolizja 81, kolizja 86, kolizja 127B

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 131/I-4/2016 z dnia 22.07.2016r. - Wykonanie znaków stałych (uzupełniających) przy obiektach inżynierskich.

km 18+088 str. P

PO1

km 18+677 str. P

PO2

km 19+674 str. L

PO20

km 20+956 str. P

PO4

km 20+965 str. P

PS4

km 21+476 str. P

PS5

km 22+084 str. L

P06

km 23+787 str. P

DG1z

km 32+817 str. L

PS14

km 35+472 str. L

PO18z