Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Listopad 2018

ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2018:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

Trasa Zasadnicza

34+200 - 34+720

Bruki - ścieki skarpowe/rowy

26+553 - 28+500

Wykonanie cieków skarpowych i umocnień rowów

31+500 - 36+607

Budowa ogrodzeń

21+100 - 24+800

Budowa ogrodzeń

20+500 - 21+100

Budowa ogrodzeń

21+500 - 21+700

Budowa ogrodzeń

17+550 - 17+980

Wykonanie palisad

21+000 - 21+900

Płotki herpetologiczne

32+800 - 33+100

Płotki herpetologiczne

20+650 - 21+600

Sadzenie drzew

28+400 - 29+000

Humusowanie

17+820 - 18+100

Humusowanie

25+000 - 25+300

Humusowanie

26+500 - 27+300

Humusowanie

Droga dojazdowa P1D, P1C

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

P1C 0+003 - 0+159

Warstwa wiążąca gr. 5 cm z Z AC16W

P1D 0+003 - 0+104

Warstwa wiążąca gr. 5 cm z Z AC16W

P1C 0+003 - 0+159

Warstwa ścieralna o gr. 4 cm z AC11S

P1D 0+003 - 0+104

Warstwa ścieralna o gr. 4 cm z AC11S

Droga lokalna P3

0+020 - 0+420

Warstwa wiążąca gr. 8 cm z Z AC16W

0+716 - 0+788

AC16W grub.5 cm ochronna na obiekty

Roboty brukarskie/Humusowanie

Podbudowa z KŁSM w zakresie chodnika

Droga lokalna P4

Humusowanie

Droga lokalna P1, P10, P6 rondo i Węzeł Dworek

Roboty brukarskie

Droga lokalna P7

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego/Nasyp pod pobocza/ Roboty brukarskie/ Humusowanie

0+000 - 0+244

AC16W grub.8 cm

Droga lokalna P8

Pobocza z destruktu/ Humusowanie

Droga lokalna P9

Pobocza z destruktu/ Roboty brukarskie/ Humusowanie

Droga lokalna P23

Wzmocnienie gruntu/ Wykonanie nasypu

2+110 - 2+250

AC22P grub.7cm

Droga lokalna P24

1+063 - 1+106

AC22P grub.7cm

Droga dojazdowa P105

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

0+070 - 0+351

Warstwa wiążąca gr. 5 cm z Z AC16W

0+100 - 0+351

Warstwa ścieralna o gr. 4 cm z AC11S

Droga dojazdowa P106

Wykonanie nasypu/Nasyp pod pobocza/ Pobocza z destruktu/ Humusowanie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

1+349 - 1+950

Warstwa wiążąca gr. 5 cm z AC16W

1+349 - 1+949

Warstwa ścieralna o gr. 4 cm z AC11S

Droga dojazdowa P107

Wykonanie nasypu/Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem/Nasyp pod pobocza/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego/ Humusowanie

0+070 - 2+010

Warstwa wiążąca gr. 5 cm z Z AC16W

2+135 - 2+339

Warstwa wiążąca gr. 5 cm z Z AC16W

2+136 - 2+339

Warstwa ścieralna o gr. 4 cm z AC11S

Droga dojazdowa P107B

0+000 - 0+482

Warstwa ścieralna z AC11S grub.4cm

Pobocza z destruktu

Droga dojazdowa P107C

Pobocza z destruktu

0+002 - 0+207

Warstwa wiążąca gr. 5 cm z Z AC16W/Warstwa ścieralna z AC11S grub.4cm

Droga dojazdowa P108

Pobocza z destruktu/Humusowanie

0+000 - 0+775

 Warstwa wiążąca gr. 5 cm z Z AC16W

0+000 - 0+775

 Warstwa ścieralna o gr. 4 cm z AC11S

Droga dojazdowa P109

Wykonanie nasypu/Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

Droga dojazdowa P110

Pobocza z destruktu/ Roboty brukarskie/ Humusowanie/ Nasyp pod pobocza

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Bariery energochłonne

MOP Mała Holandia

Rozbiórka nasypu przeciążającego

DK-7

0+245 - 0+356

Warstwa ścieralna z AC11S grub.4cm

OUS

Wykonanie nasypu/Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Roboty brukarskie

OUS plac 0+000 - 0+200

Beton asfaltowy AC22P o gr.10cm

Zjazd 0+107,40 P107b

Wzmocnienie gruntu

P102/P1a

Budowa nasypu

Rondo P1/P4

Roboty brukarskie

Rondo Dworek

Humusowanie

Droga do wału

DW-4

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Droga D1 i D2

D1 0+430 - 0+570

Beton asfaltowy AC22P o gr.10cm/Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

D1 0+206 - 0+398

Beton asfaltowy AC22P o gr.10cm

D1 0+030 - 0+221

Beton asfaltowy AC22P o gr.10cm

D1 0+705 - 0+842

Beton asfaltowy AC22P o gr.10cm

D2 0+209 - 0+397

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Mosty

MA-01

 Montaż schodów skarpowych

 Antykorozja betonu

 Humusowanie stożków

 Umocnienie koryta rzeki

WD-03

 Profilowanie i umocnienie stożków

 Montaż wpustów

 Montaż barier energochłonnych

 Roboty brukarskie

 Schody skarpowe

S.C.-01

 Profilowanie stożków

WA-08

 Deskowanie i zbrojenie schodów skarpowych

 Schody skarpowe

 Nawierzchnio - izolacja na gzymsach skrzydeł P1 i P2 - warstwa UV

 Umocnienie terenu pod obiektem przy podporze P1

ROBOTY HYDROTECHNICZNE

  Umocnienie podpór

 Profilowanie umocnienia kamieniem naturalnym hydrotechnicznym w obrębie podpory 11 i podpory P10

 Obręb podpory 9, 12

 Dostawa faszyny, wykonanie materacy faszynowych wraz z ich zatopieniem

 Podpora P12

 Czyszczenie brzegu i terenu pod materace gabionowe/Zabicie pali z rur stalowych 159/8.0mm

 Podpora P12

 Wykonywanie palisady drewnianej

 Podpora P12

 Wbicie pali z rur stalowych 159/8.0mm

 

 Czyszczenie brzegu i terenu pod materace gabionowe

MA-09

 P7 - P9, P10, P11

 Antykorozja betonu- przygotowanie powierzchni- ustrój J.P.

 P7 - P9, P10, P11

 Antykorozja betonu- malowanie powierzchni- ustrój J.P.

 P11

 Cięcie podpór tymczasowych

WA-10

 Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

 Wykonanie fundamentu pod schody skarpowe P1L, P2P i P2L

 Montaż schodów skarpowych P1L i P2P

 Nawierzchnio - izolacja na gzymsach skrzydeł P1 i P2 - warstwa UV

WD-11

 Montaż reperów roboczych na kapach chodnikowych

 Poprawki na umocnieniach z kostki betonowej po montażu barier

 Umocnienie matą polimerową skarp P1

 Humusowanie skarpy P1

WA-12a

 Umocnienie poboczy z kostki betonowej

WA-12

 Umocnienie skarp matą polimerową

 Humusowanie skarp P1 i P2

MA-13

 Umocnienie z kostki kamiennej skarp i stożków P1P, P2P, P1L i P2L

 Szalowanie i zbrojenie oczepu na ściance szczelnej P2P 

 Betonowanie oczepu na ściance szczelnej P2P - etap I 

 Przygotowanie podłoża pod schody P1L i P2L

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie schodów P1P, P1L i P2L

 Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję

 Przygotowanie podłoża pod oczep na ściance P1P/Szalowanie i zbrojenie oczepu na ściance P1P 

 Przygotowanie podłoża pod fundament skarpy P1P i P2L

 Montaż schodów P1P, P2P i P2L

WD-14

 Prefabrykacja zbrojenia fundamentów schodów/ Zbrojenie i szalowanie fundamentów schodów

 Zbrojenie i szalowanie fundamentów schodów

 Umocnienie matą polimerową skarp P4

 Poprawki na umocnieniach z kostki betonowej po montażu barier

 Profilacja skarpy P1L

 Umocnienie skarpy P1L matą polimerową i humusowaniem 

MD-28

 Szalowanie i zbrojenie oczepu na ściankach podpór P1 i P2 

PZ-1L

 Przygotowanie powierzchni pod izolację

S.C.-105

 Szalowanie, zbrojenie i betonowanie oczepów zwieńczających ścianki szczelne

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Branże

Przepust pod DW 4 (rejon ZR 2)

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+200 do 36+700 

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+500 – 36+700

Regulacja kratek na wpustach droga P 3, Cedry Małe

Kolizja PKs-7, Cedry Małe

Melioracje

Budowa przepustów pod zjazdami przy drodze P-110

Budowa przepustu PD-01-026, PD-01-037, PD-02-018, PD-01-001A, PD-02-024

OUS

Regulacja kratek na wpustach deszczowych i włazów na studniach

Wodociągi

Budowa sieci wodociągowej PW-16 w drodze P-7

Roboty teletechniczne

27+200, rondo DK-7

Budowa kanalizacji HDPE110

35+100 - 35+320

Budowa kanalizacji HDPE110

27+200, rondo DK-7

Budowa kanalizacji HDPE110

27+200, rondo DK-7

Posadowienie studni SKM-3

27+150 - 27+550

Budowa ciągu TKM 20x2 + HDPE40

26+800 - 27+100

Budowa ciągu TKM 20x2 + HDPE40

35+300 - 35+500

Budowa kanalizacji HDPE110

35+300 - 35+500

Posadowienie studni SKM-3

Roboty energetyczne

WA-08

Montaż kanału oświetleniowego = lampy oświetleniowe

MA-09

Wykonanie kanału teletechnicznego

Cedry Małe

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

OUS

Montaż linii kablowej o oświetleniowe

OUS

Montaż lamp oświetleniowych

OUS

Montaż opraw oświetleniowych

TU-30

Montaż opraw oświetleniowych

Cedry Małe

Montaż stacji transformatorowej