Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Listopad 2019

ROBOTY WYKONANE W LISTOPADZIE 2019:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

P107

porządkowanie

P24

Roboty zieleniarskie

P6

porządkowanie

S7

Wznowienie granic pasa drogowego

S7

humusowanie

S7

Uzupełnianie kory, regulacja palików

P1

Odmulenie przepustów

P3

humusowanie

P106

Humusowanie, odmulanie rowów

P8

humusowanie

P1

Humusowanie terenu płaskiego

P1 wjazdy

humusowanie

Rondo P1 i P3

humusowanie

P101

Humusowanie, odmulanie rowów

P3

Poprawa poboczy

P110

Humusowanie, odmulanie rowów


 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

MA-09ist.

Montaż bariery drogowej – strona prawa

MA-09ist.

Montaż bariery drogowej – strona lewa

MA-09ist.

Naprawa nawierzchnioizolacji chodnika prawego

MA-09ist

Naprawa nawierzchnioizolacji chodnika lewego

MA-09ist

Nawierzchnia renowacyjna chodnika lewego – warstwa 2mm

MA-09

Wykonywanie prac zaległych

MA-09

Umocnienie skarpy P1L płytami ażurowymi

MA-09 ist

Demontaż czasowej organizacji ruchu (minigardy)

MA-09 ist

Czyszczenie kolektora przy podporze P9

MA-09ist

Uzupełnienie bariery drogowej – strona lewa

WA-10

Wykonywanie prac zaległych

WA-08

Wykonywanie prac zaległych

MA-09ist.

Czyszczenie jezdni dla likwidacji wahadła

WA-12

Wykonywanie prac zaległych

MA-09

Humusowanie ażurów skarpy P1L i odbudowa wału lewego

     

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Branże

S7

Umocnienia przegród szczelnych brukiem kamiennym

S7

Wykonywanie materacy gabionowych na przepustach melioracyjnych

S7

Wykonywanie prac zaległych i usuwanie wad

S7

Demontaż zasilania tymczasowego

P1

Odmulenie rowu

P1

Regulacja studni

P24

Umocnienie wylotów kanalizacji deszczowej

S7

Umocnienie wylotów kanalizacji W150A

P4

Odmulanie rowów melioracyjnych

Cała budowa

Czyszczenie przepustów

S7

umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej przy Kanale Śledziowym

P2

Odmulenie rowu

Cedry

Regulacja studni