Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Luty 2016

Tydzień 1

Pal testowy WD-04

 

Tydzień 2

Umacnianie dna i ścian skarp koszami gabionowymi na kanale WZ, km 32+600

 

Tydzień 3

Platforma robocza w km 18+300

Tydzień 4

Koszwały -  pogrążanie ścianek szczelnych


Kanał WZ, km 32+600 - Umacnianie dna i ścian skarp koszami gabionowymi

 

Km 35+600, odbudowa gniazda bociana