Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Luty 2016

 

Opis robót zrealizowanych w lutym 2016 roku:

 

1. Roboty drogowe:

 • ·         poprawa drogi na Orłowo, zabezpieczenie drzew - droga na Orłowo, odcinek II
 • ·         wykonanie drogi technologicznej - obiekt MA09
 • ·         układanie płyt na dojeździe do placu składowego w Dworku
 • ·         przesadzanie drzew, zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia Robót

Platformy robocze:

 • wykonywanie platformy roboczej: km 18+360-18+900, km 27+850-28+000, km 27+850-28+500
 • wykonanie platformy roboczej pod palownicę - WA-12A
 • WA-12 (drogi dojazdowe do obsługi mostów)

Obsługa i dowóz materiałów na place składowe:

 • Dworek
 • Kiezmark
 • Cedry Małe
 • Koszwały
 • MOP Mirówko
 • Stare Babki (prace przygotowawcze)

 

2. Roboty mostowe

 

 •  Zabicie pali testowych na obiektach: WD-03, WD-04, WD-11, WA-12, WA-12A, WD-14;
 •  Przeprowadzenie obciążenia próbnego pali prefabrykowanych na obiekcie WD-04;
 •   Wykonywanie dróg dojazdowych i platform roboczych pod stanowiska do zabijania pali.

 

3. Roboty branżowe

 

       Prace melioracyjne:

 • przekładka: kanał W-Z
 • realizacja: Rów RM-37, R-B-23, R-P-109, RC-51, RD-2, RD-5b, R-D-21, R-F1; zbiornik: ZR 1, R-B-22, RD-22, RD-9, RD-4, RM-37, R-B-23, RD-24, RD-13, RD-11, RF-1-1, RD-26, RD-19.1, RD-14, RD-23, RD-25, RD-19.2, RD-08
 • konserwacja: Rów RC-35
 • wbijanie ścianek traconych: PS-01-02, PD-02-016, PD-02-019, PD-01-003, PD-01-002, PD-01-040, PD-01-001A, PD-02-016, PD-02-014, PD-01-10, PD-02-013, PS 01-10, PS 01-019

      Prace wodno-kanalizacyjne:

 • montaż hydrantu: wodociąg PW-19
 • realizacja: wodociąg PW-19, PW 2, PW12, PW12/13, PW13
 • wodociąg – przebudowa kolizji: PW-2
 • zgrzewanie rur: wodociąg PW-19
 • roboty przygotowawcze: PKS-3
 • próba ciśnieniowa 42/19-87/19 – wodociąg PW-19
 • przełączenie – wodociąg PW-1
 • rura osłonowa – wodociąg PW-2, PW14
 • realizacja – kanalizacja sanitarna PW-2
 • połączenie po przepince wodociągu: Rów 12-B-1
 • budowa, próba, zgrzewanie: wodociąg PW-19
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej odcinek kanalizacji grawitacyjnej: kanalizacja sanitarna kol pks3
 • realizacja: kanał deszczowy W110-S5/110, kanał deszczowy 106
 • dezynfekcja: wodociąg PW-19
 • humusowanie: Rów 12-B-1, Rów RD-4, Rów RB-22
 • realizacja: wodociąg PW12, PW19
 • wykonanie wcinki: wodociąg PW13
 • próba: wodociąg PW13