Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Luty 2017

Roboty wykonywane w miesiącu lutym:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

26+569 - 26+850

Wzmocnienie podłoża - pale formowane świdrem ciągłym + oczepy

26+569 - do rzędu C10

26+447 - 26+475

Wzmocnienie podłoża – pale formowane świdrem ciągłym

18+900 - 19+250

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

19+596 - 21+000

20+085 - 21+000

21+200 - 22+000

22+600 - 24+800

23+000 - 23+500

25+354 - 25+562

30+300 - 31+470

35+350 - 35+450

36+027 - 36+280

36+280 - 36+400

17+550 - 17+800

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

21+660 - 22+000

23+000 - 23+500

25+345 - 25+600

26+569 - 26+800

26+800 -26+900

 Rząd C10 -27+200

29+475 - 30+050

30+300 - 30+850

32+000 - 32+500

32+675 - 33+360

33+600 - 34+300

 35+500 - 35+700

19+700 - 19+900

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T02

20+080 – 21+000 P

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

22+600 – 24+800

30+700 - 31+600

31+300 - 31+600

31+655 - 31+715

34+400 - 34+600

35+830 - 36+600

36+250 - 36+600

19+250 - 20+085

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

32+500 - 32+675

20+080 – 21+000 P

Wykonywanie wykopu z wywozem gruntu

22+600 - 24+800 P

20+500 - 21+000

Rozbiórka nawierzchni/Wykonanie nasypu

22+700 - 24+700

Rozbiórka nawierzchni

30+800 - 31+600

Rozbiórka kruszywa łamanego i geosiatki

30+800 - 31+600

Rozbiórka nasypu

Droga lokalna P1

0+780 - 1+450

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

0+800 - 1+400

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

5+340 - 5+800

Budowa nasypu

5+000 - 5+850

Budowa materacy geosyntetycznych

Droga lokalna P3

0+565 - 0+900

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

Droga lokalna P4

1+400 - 1+880

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

Droga lokalna P7

P7 0+280 - 0+620

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

Droga lokalna P10

0+030 - 1+450

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

Droga lokalna P24

0+300 - 1+700

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

0+000 - 0+300

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01a

4+100 - 5+100

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

4+100 - 4+915

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

5+100 - 5+850

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P106

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

Droga dojazdowa P108

0+012 - 0+100

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

0+100 - 0+775

Zdjęcie warstwy humusu/Wzmocnienie podłoża - T11/T01b

Droga dojazdowa P110C

0+010 - 0+587

Wzmocnienie podłoża - Wymiana gruntu T01b

Droga dojazdowa

P1-A, P102, P1-B, P1-C, P1-D

Wzmocnienie podłoża typ T11 - roboty przygotowawcze

Miejsca Obsługi Podróżnych

Mała Holandia

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

Mirówko

INNE

Grodza G1 i G2

Pogrążanie ścianek szczelnych

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

P1/L

Betonowanie korpusu

P1/P

Zbrojenie i szalowanie korpusu

P2/P

P2/P - Betonowanie słupów "E" i "F"

P2/L

Montaż deskowania pod rygle/Szalowanie i betonowanie rygla/Betonowanie dwóch słupów

P3/L

Zbrojenie szalowanie i betonowanie korpusu

MD-02

Montaż desek gzymsowych i krawężników na skrzydłach/Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych/Betonowanie kap chodnikowych/Montaż kotew pod bariery na skrzydłach/Szalowanie kap chodnikowych na skrzydłach

WD-03

P2

Szalowanie i betonowanie rygla

P3

Zbrojenie i szalowanie rygla

MD-05

P1

Zbrojenie deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka

P2

Zbrojenie deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka

MA-06L

P1

Zbrojenie fundamentu

P2

Zbrojenie i deskowanie fundamentu

MD-07

P1

Zasypki/Zbrojenie i betonowanie skrzydeł etap II/Izolacje skrzydeł

P2

Zasypki/Zbrojenie i betonowanie skrzydeł etap II/Izolacje skrzydeł

WA-08

P1/P

Zbrojenie korpusu

P1/L

Zbrojenie i deskowanie korpusu/Betonowanie fundamentu skrzydła

P2

Usuwanie lodu, prace porządkowe przed betonowaniem/Szalowanie fundamentu korpusu/Szalowanie skrzydła P2B/Szalowanie fundamentu pod korpus

MA-09

P1/L

Montaż łożysk

P2/L

Montaż łożysk

P3/L

Montaż łożysk

 P6/P

Montaż zbrojenia filara etap I

P6/L

Montaż podestu do deskowania filara etapu II/Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap II

 P7/L

Montaż podestu do zbrojenia etapu II/Zbrojenie i deskowanie filara etap II

P7/P

Montaż zbrojenia deskowania i betonowania filara etap I/Zbrojenie filara etap II

P8/L

Deskowanie filara etap II

P8/P

Montaż zbrojenia i deskowania filara etap I

P9

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów na palach oczepów

P9/P

Zbrojenie i betonowanie fundamentu

P10/P

Montaż zbrojenia fundamentu/Zbrojenie wytyków podpór pomocniczych do startera nawisu + SAS/Odbiór i betonowanie fundamentu

P10/L

Montaż zbrojenia deskowania i betonowanie filara/Betonowanie ciosów

P10 NP.

Zbrojenie wytyków podpór pomocniczych do startera nawisu NP.

P11

Montaż wytyków pod podpory startowe P11

P11/L

Demontaż deskowania fundamentu/Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu/Montaż zbrojenia filara

P11/P

Montaż zbrojenia fundamentu/Odbiór i przygotowanie do betonowania

P12/L

Zbrojenie filara etap I

P12/P

Zbrojenie filara etap I

P13/L

Zbrojenie ławy

P13

Wykop/Beton podkładowy/Kucie pali

H7

Zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentu/Zbrojenie szalowanie i betonowanie filarów podpory

Praca lodołamaczy/Montaż MSS/Betonowanie balastu MSS/Deskowanie ustroju nośnego/Betonowanie drugiego etapu pola referencyjnego betonu architektonicznego

MA-09 ist.

Usuwanie gniazd ptasich

WA-10

P1/L

Montaż zbrojenia i deskowania korpusu/Betonowanie fundamentu skrzydła

P1/P

Montaż zbrojenia korpusu skrzydła

P2/L

Montaż zbrojenia i deskowania korpusu skrzydła

WD-11

F2

Izolacje fundamentów i filarów

F3

Izolacje fundamentów i filarów/Zasypka fundamentów/Zasypki podpór fundamentów

F4

Izolacje fundamentów i filarów/Zasypka fundamentów/Zasypki podpór fundamentów

WA-12

P1/P

Montaż zbrojenia i deskowania korpusu skrzydła

P2/P

Demontaż deskowania korpusu/ Zbrojenie deskowanie i betonowanie korpusu skrzydła

Montaż belek prefabrykowanych (Kujanów)

WA-12A

Izolacja płyt przejściowych/Montaż zbrojenia i deskowania gzymsów skrzydeł/Beton ochronny na płytach przejściowych

MD-28

Pogrążanie ścianek szczelnych/Montaż rozparcia tymczasowego/Pogrążanie pali testowych

PZ

3

Izolacja przepustu

4

Zbrojenie płyty zespalającej/Betonowanie skrzydeł południowych/Szalowanie i betonowanie skrzydeł północnych/Rozszalowanie skrzydeł północnych/Demontaż ścianek

5

Pogrążanie ścianki tymczasowej

6L

Beton podkładowy pod płyty przejściowe/Zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej

TU-30

Zbrojenie płyty uciąglającej

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

31+100

Likwidacja przepustu DN 1200

PkS-3

Kanalizacja sanitarna

SO1/121

Kanalizacja deszczowa

 S1/9A

Kanalizacja deszczowa

SO1/121- W121 i SO1/121-S1/121

Kanalizacja deszczowa

Kolizja 5

Kanalizacja deszczowa

L01/L03

Przepust drogowy

PS-01-03

Likwidacja istniejącego przepustu

DN 19+63

Likwidacja przepustu

Przepust melioracyjny PD-01-038 i PD-01-020

Połączenie przepływu wody między przepustami

PD-01-020

Przepust melioracyjny - materac

PD-01-038

Przepust melioracyjny

PS-01-02, PS-01-10, PD-01-003

Wykop i skucie pali

PD-02-001A

Przepusty melioracyjne -szczelne ścianki tymczasowe/Wykop i skucie pali

22+600, 23+200, 23+300, 35+600

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

30+500

Budowa kanału technologicznego, przejście poprzeczne 4xHDPE110

17+600, 35+300

Budowa kanału technologicznego, posadowienie studni SKM3

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 134/I-4/WR/2016 z dnia 09.09.2016r. - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na odcinku Koszwały-Cedry Małe

Ł28

Kanalizacja sanitarna

Ł4 - Ł6

Prace przygotowawcze

Kanalizacja sanitarna P3

Przygotowania do wykopów pod przepompownię/Przepompownia