Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Luty 2018

Tydzień 1

Zbrojenie 4 segmentu ustroju niosącego MSS w części zalewowej obiektu MA-09

 

Tydzień 2

Budowa obiektu MA-09

 

 

Tydzień 3

Betonowanie II etapu segmentu 4 cześci na rusztowaniu MSS nitki prawej (MA-09) 

Tydzień 4

Betonowanie segmentu S3/11 nitki prawej obiektu MA 09 (część nawisowa)