Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Luty 2018

ROBOTY WYKONANE W LUTYM 2018:


Lokalizacja

 

Rodzaj wykonywanych robót

 

DROGI

 

Trasa zasadnicza

 

34+250 – 34+300

 

Pale przemieszczeniowe

 

20+100

 

Oczepy żelbetowe

 

20+100

 

Odwodnienie rejonu prac prowadzonych robót

 

21+000 – 21+040

 

Oczepy żelbetowe

 

21+000 – 21+040

 

Oczepy żelbetowe - odwodnienie rejonu prac prowadzonych robót

 

30+050 – 30+350

 

Oczepy żelbetowe

 

36+000 pod PZ-7

 

Oczepy żelbetowe

 

29+980 - 30+250

 

Rozbiórka podbudowy/Platforma robocza T08b/Wykop/Pale przemieszczeniowe

 

19+600 - 19+980

 

Materac

 

22+400 – 22+500

 

Materace geosyntetyczne - przy PZ-2

 

19+600 - 20+100

 

Budowa nasypu

 

Droga DS-1, P1 B, P1C, P1D, P102, P1A

 

Wzmocnienie podłoża T11

 

Droga lokalna P3, P7, P9

 

Budowa nasypu

 

Droga lokalna P6

 

Zatoka autobusowa

 

Oczepy żelbetowe

 

Droga lokalna P9

 

Pale przemieszczeniowe

 

Droga dojazdowa P105

 

Wzmocnienie T11

 

Droga dojazdowa P106

 

Budowa nasypu przeciążającego

 

Rozbiórka przeciążenia

 

Wzmocnienie T11

 

Droga dojazdowa P107B

 

Wzmocnienie T11

 

Budowa nasypu

 

Droga dojazdowa P107C

 

Wzmocnienie T11

 

Budowa nasypu przeciążającego

 

Droga dojazdowa P108

 

0+100 – 0+600

 

Budowa nasypu przeciążającego

 

Droga dojazdowa P109

 

Pale przemieszczeniowe

 

Wzmocnienie T11

 

Wzmocnienie T01b

 

Droga dojazdowa P110

 

1+100 - 1+482

 

Wzmocnienie T11

 

2+209 – 3+861

 

Budowa nasypu przeciążającego

 

Droga dojazdowa P110C

 

Budowa nasypu przeciążającego

 

Zakres ronda DK7

 

Frezowanie nawierzchni

 

Rozbiórka podbudowy

 

Platforma robocza T08b

 

Wykop

 

MOP Mała Holandia

 

Rozbiórka nasypu przeciążeniowego

 

Łącznica

 

WDL 02

 

Oczepy żelbetowe

 


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych

Murowanie ścian działowych

 Montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych

 Montaż instalacji wentylacyjnych wew.

Wykonanie posadzki betonowej

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych

Roboty żelbetowe zadaszenia osie 1-9

Tynki wewnętrzne cem-wap

Wykonywanie stropodachu

Roboty izolacyjne na dachu

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Montaż płyt warstwowych na dachu osie 1-9

Izolacje stropodachu osie 9-13

Roboty murowe ścian wewnętrznych

 Montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

EKRANY AKUSTYCZNE

 E9, EP5

Zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych

 E11

Zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych

E2a

Montaż słupów konstrukcji wsporczej

E2

Montaż słupów konstrukcji wsporczej

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 P1 i P3 - Zasypka za przyczółkami

 Naprawa betonu ustroju

 Demontaż deskowań wsporników

 Wciąganie kabli sprężających

 Frezowanie jezdni lewej

 Sprężenie

 Rozbiórka deskowań rusztowania

WD-03

 Demontaż deskowania wsporników

 Naprawa bloków kotwiących

 Sprężenie

 Rozbiórka deskowań rusztowania

WD-04

 Zbrojenie i betonowanie wnęk zakotwień/Rozdeskowanie wnęk zakotwień

 Montaż barier BHP na ustroju

 Montaż szalowania pod kapy chodnikowe

 Montaż wsporników pod deski gzymsowe

MA-06/P

 P1

 Deskowanie i betonowanie skrzydła

 P2

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu/Rozdeskowanie korpusu/Deskowanie skrzydła

WA-08

 Zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydełkach

MA-09

 P1/L

 Deskowanie i betonowanie ściany zaplecznej

 T4

 Szalowanie zbrojenie i betonowanie et. I/Montaż kabli sprężających

 T4

 Szalowanie, zbrojenie i betonowanie et. II/Sprężenie

 T4-T5

 Przejazd MSS

 T5

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie et. I

 T5

 

 Montaż kabli sprężających/Wpuszczanie stali/Mycie styków i rozszalowanie 

 T5

 Zbrojenie, szalowanie et. II

 P10/P S2/8

 Sprężenie

 P10/P S2/9

 Sprężenie

 P10/P S2/10

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P10/P S2/10

 Wyjazd wózka + ustawianie

 P10/P S2/11

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P10/P S2/12

 Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P10/P S2/12

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P10/P S2/12

 Wyjazd wózka + ustawianie

 P10/P S2/13

 Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P10/P S2/13

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P10/P S2/13

 Wyjazd wózka + ustawianie

 P10/P S2/14

 Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P10/P S2/14

 Roboty zbrojarskie

 P10/P S2/15

 Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P10/P S2/15

 Roboty zbrojarskie

 P11/P S3/6

 Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/P S3/7

 Betonowanie/Sprężenie

 P11/P S3/8

 Wyjazd wózka + ustawianie

 P11/P S3/8

 Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P11/P S3/8

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/P S3/9

 Wyjazd wózka + ustawianie

 P11/P S3/9

 Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P11/P S3/9

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/P S3/10

 Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P11/P S3/10

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/P S3/10

 Wyjazd wózka + ustawianie

 P11/P S3/11

 Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P11/P S3/11

 Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/P S3/11

 Wyjazd wózka + ustawianie

 P11/P S3/12

 Mycie styków i czyszczenie deskowania

 P11/P S3/12

 Roboty zbrojarskie

 P11/P S3/13

 Roboty zbrojarskie

 P12-P13

 NL - Demontaż podpór tymczasowych/Zbrojenie ścianki zaplecznej/Deskowanie skrzydełka/Deskowanie ścianki zaplecznej

 P12-P13

 NP - Montaż podpór tymczasowych/Ustawienie wież/Ustawienie rygli poprzecznych/Montaż podparcia/Rozkładanie dok na ruszcie, układanie sklejki

WD-11

P1

Montaż muru oporowych/Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe/Zbrojenie oczepu muru oporowego

P5

Montaż muru oporowych/Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe/Zbrojenie płyty przejściowej

 Prace przygotowawcze pod montaż desek gzymsowych

MA-13

Wbijanie ścianek szczelnych zamykających komory

P2

Wbijanie ścianek szczelnych/Wykop/Beton podkładowy

WD-14

 P1

 Montaż desek gzymsowych i oczepów na murze oporowym/Montaż zbrojenia i betonowanie oczepu muru oporowego w części „pod ustrojem”

 P4

 Zbrojenie zwieńczenia ściany oporowej/Montaż desek gzymsowych

PZ

1

Zasypki od strony Elbląga/Beton podkładowy/Zbrojenie płyt przejściowych

2

Zasypka przepustu

5

Zasypka pod płyty przejściowe

Wał Wiślany Lewy

Betonowanie płyt najazdowych - jezdnia lewa

Betonowanie oczepu - jezdnia prawa

Frezowanie płyt najazdowych i przejazdowych pod papę

Wiercenie kotew mocujących płyty najazdowe

Frezowanie powierzchni pod izolację lewa nitka i prawa

Ułożenie betonu podłożowego C12/15

Zbrojenie płyty przejazdowej nitka lewa

Zbrojenie i deskowanie płyt najazdowych - nitka prawa

Budowa nasypu przeciążeniowego na oczepach

Wał Wiślany Prawy

Przygotowanie podłoża pod chudy beton

Przygotowanie otworów w ściance

Ułożenie betonu podkładowego C12/15 - I etap

Zbrojenie oczepu lewego

 


Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

TU-30

Regulacja kratek

106B, 150, 50A

Kanalizacja deszczowa

0+073.50 Droga P-4

Przepust drogowy

0+319,50 Droga P-110

Przepust drogowy

P-23 km 0+091

Przepust drogowy

Chod P-4/2 DN 500

Przepust drogowy

 0+016 droga P-4 strona lewa

Przepust drogowy

DN 800 1+000 P-23

Przepust melioracyjny

DN 600 km 19+000

Przepust melioracyjny na rowie R-B-23

DN 600 km 19+262

Przepust melioracyjny

DN 600 km 19+420

Przepust melioracyjny na rowie R-B-22

R-E16 km 35+700

Przepust melioracyjny

PS-01-04, PS-01-04/1

Umocnienie gabionami przepustu

PS-01-03

Umocnienia materacami gabionowymi

Km 19+262 rów R-B-23 DN 600

Obrukowania na przepuście

Km 19+427 R-B-21 (przy rowie R-B-23) DN 600

Obrukowania na przepuście

Droga P4

Obrukowania na przepustach melioracyjnych

ZR-3

Zbiornik

W117 W118 W119 W120

Zespoły oczyszczające

OUS

Zbiornik bezodpływowy

 R-B-23

Rów melioracyjny

23+768 23+103 21+885 21+745 21+605 na łącznicy jedna kratka

Regulacje kratek

150, 106B

Kanalizacja deszczowa

P-110 319,5

Ścianka szczelna

17+500, 17+650, 17+800, 18+800, 19+500 - 19+750

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

17+800 -18+800

Kanał technologiczny, posadowienie studni SKM-3

SO DWOREK

Sygnalizacja oświetlenia

SO 5

Szafa oświetleniowa

SO 5018

Przestawienie szafy oświetleniowej

21+030

Wykonanie linii kablowej oświetleniowej od SO 5018 do słupa 3/1, oraz przestawienie szafy oświetleniowej SO 5018

21+350

Montaż fundamentów linii kablowej SO1 obw 03