Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Luty 2019

ROBOTY WYKONANE W LUTYM 2019:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

P8

Pale przemieszczeniowe i oczepy/Wzmocnienie gruntu T11

P2

Wzmocnienie gruntu

P23

P6

P105a

P1B

DW3

DS13

P10

Wzmocnienie gruntu T11 - chodnik

P2

Materac geotechniczny

P23

Wykonanie nasypu

P1B, P2 P6, P8

P107a

P106 1+500 - 3+699

Wykonanie nasypu pod pobocza i zjazdy

P110

P102

P1C

P1D

P107a

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem

DS.-1

P6

P106, P109

Wykonanie podbudowy z KŁSM

P2, P6

P1, P7

Roboty brukarskie

OUS

P4, P24

35+900

 21+000 - 24+800

Wykonanie palisad

17+750 - 28+800

Wykonanie ogrodzeń

P107

Wykonanie nasadzeń

P23, P110

Humusowanie tereny płaskie

P1a, P1c, P1d, P4

Humusowanie

P102, P105, P107

Humusowanie

P3

Drenaż

MOP Mirówko

Rozbiórka nasypu przeciążającego

P110C

Wykonanie nasypu przeciążającego

P1 i P24

Naprawa nawierzchni bitumicznej

P102 0+179 - 0+209

 Warstwa wiążąca i ścieralna

P109, P107A

P2

Warstwa wiążąca

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

MOSTY

MA-01

 Prefabrykacja zbrojenia oczepu na ściankach szczelnych 

WD-03 i S.C.-01

 Roboty brukarskie

WA-08

 Umocnienie terenu pod obiektem przy podporze P1

MA-09

P1, P13

Montaż schodów skarpowych

Podpory P1 - P12 - J.P.

Naprawy powierzchni betonu wewnątrz ustroju skrzynkowego

Podpory P1 - P9

Rozkuwanie podpór tymczasowych pod obiektem/Porządkowanie terenu pod obiektem

MA-09 ist.

 Wymiana wieszaków kolektora między podporami P1 - P3

Roboty hydrotechniczne

Podpora P 12

Wykonywanie materacy gabionowych

MA-13

 Zbrojenie oczepu P2L

 Szalowanie i zbrojenie schodów skarpowych „na mokro”

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepu P1P cz.2

 Przygotowanie powierzchni korpusu P2 pod antykorozję betonu

S.C.-02

 Umocnienie skarp i stożków 

WD-11

 Umocnienie kostką kamienną przyczółka P1 i P5

 Przygotowanie terenu pod schody skarpowe na P5/Montaż schodów przy przyczółku P5 

 Przygotowanie podłoża i ustawianie obrzeży pod umocnienie kostką kamienną przyczółka P1

 Montaż schodów przy przyczółku P5 i P1

WA-10

 Umocnienie skarp i stożków podpora P1

MD-28

 Zbrojenie i szalowanie oczepu zwieńczającego ścianki szczelne na podporze P1 

WD-14

 Umocnienie kostką kamienną przyczółka P1 

 Umocnienie kostką kamienną przy przyczółku P4

 Układanie kostki kamiennej na P1

MD-27

 Wykop podpory P2 

 Beton podkładowy podpory P1 etap II 

 Beton podkładowy podpory P2 etap I i II

 Skucie pali podpory P1 i P2 

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy fundamentowej P1 i P2

 Układanie płyt drogowych pod wjazd dźwigu i pompy oraz wyrównanie terenu

 Piaskowanie styku fundamentu z korpusem P1

 Piaskowanie styku ławy i korpusu P2

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu P1

 Zbrojenie i szalowanie korpusu P2 

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł P1 i P2

 Montaż dybli dylatacyjnych na P1 

MOP Mała Holandia

 Pogrążanie ścianki szczelnej

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Branże

Obruki przepustów melioracyjnych

Wykopanie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi P-110 PI 168

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+200 do 36+700 - drogi serwisowe

Przepust drogowy DS.-13 zjazd do zbiornika ZR1 P-105 P-106

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+500 – 36+700 – drogi serwisowe

Kanalizacja deszczowa kolizje 49,50,51,52 133,132,131,130,129,128

Zespoły oczyszczające (studnie, rury i przegrody) W122 W123 km 30+320

Przepusty melioracyjne: Ponowne badania na przepuście PD-01-013B, Kosze gabionowe na ps-02-02

Roboty teletechniczne

34+850 - 35+100

Budowa ciągu XzTKMDXpw 10x2x0,6 + HDPE40

33+150

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE110

22+100 - 22+260

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE110

17+000 - 18+400

Wyprawianie studni SKM-3

27+000 - 27+500

Wyprawianie studni SKM-3

Roboty energetyczne

MA-09

Instalacja wewnątrz mostu

OUS

Montaż opraw oświetleniowych

Km 30+000

Naprawa uszkodzonych kabli - punkt preselekcji

Droga P3

Montaż fundamentów oświetleniowych

OUS

Posadowienie złącz kablowych ZK11+P7, 21RO, Kompensacja 21RO

OUS

Montaż szafy PZO

MOP Mała Holandia

Montaż złącza kablowego NN zasilanie kamery+SO10

MA-09

Montaż koryt kablowych - skrzynia mostu str. południowa

MA-09

Montaż uchwytów skrzynia mostu str. północna