Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Maj 2016

 

Opis Robót zrealizowanych w maju 2016 roku:

 

Roboty drogowe

Trasa zasadnicza: 21+660-22+000, 22+820-24+800

Wykonywanie platformy roboczej

Trasa zasadnicza, 32+675-33+360, 34+600-35+740

Wykonanie drogi technologicznej

Droga Lokalna P1: 2+050-2+500,

5+340-7+000, 5+340-7+000

Wykonanie drogi technologicznej

 

Droga Lokalna P-24: 0+900-1+500, 

1+250-1+500, 1+500-3+050,

3+460-3+960, 4+170-5+800

Wykonanie drogi technologicznej

MOP Mała Holandia, Węzeł Dworek: L02 i L04

Wykonywanie drogi technologicznej

OUS Dworek

Wykonanie drogi technologicznej/Wykonywanie platformy roboczej/Pogrążanie drenów

32+500-32+675

Prace przygotowawcze/Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01b

34+300-35+740

Frezowanie nawierzchni

34+300-35+700

Odhumusowanie

34+650-35+650

Prace rozbiórkowe/Odhumusowanie

P-24 3+560-3+760

Roboty przygotowawcze

P-110  0+320-0+700

Droga dojazdowa do obiektu

 

Roboty mostowe

WD-03, WD-04, MD-07, MD-05, WD-11, WA-12, WA-12A, WD-14

Roboty palowe

MA-01, MD-02, MD-05, WA-10, MA-07, MA-09

Próbne obciążenia pali

MA-01, MD-02

Przygotowanie platform do wykonania pali zasadniczych

MA-06, MD-05, MD-07

Przygotowanie stanowisk do próbnego obciążenia

MA-09 - podpora nr 9

Wstrzymanie prac z powodu kolizji z istniejącą ścianką szczelną/usuwanie kolizji/ Wbijanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych

WA-12, WA-12A, WD-14, WD-11, MA-09, MD-02

Dostawa pali

 

Roboty branżowe

Kolizja 2 SN

Montaż kabla SN

Kolizja 3 SN

Wykonanie wykopu pod linię kablową/montaż kabla

Kolizja 13 SN

Wykop pod linię kablową/montaż mufy kablowej

Kolizja 18nn

Wymiana słupa 101/prace porządkowe

Kolizja od 1 SN do 17 SN

Prace przygotowawcze

Kolizja 20 SN, Kolizja 23 SN

Prace przygotowawcze do przełączenia

Kanał WZ

Konserwacja mechaniczna/Humusowanie/Prace Wykończeniowe

Wodociąg PW-25, PW-26, PW-15

Realizacja

Wodociąg PW-10

Przełączenie

Wodociąg PW-16

Realizacja/przygotowanie do wcinki

Wodociąg PW-8

Przygotowanie do wcinki/ próba wodociągowa, chlorowanie

Wodociąg PW-4

Odkrywka

R-A-23, R-A-30, R-F, Rów E-4, Rów E-6, Rów E-7, F-44", F-44a

Konserwacja mechaniczna

RD-4, RD-5, R-B-41-3, RD-5a, RD-5b, RD-6, RD-21, RD-22, RD-14, RD-23, RD-26, RD-13, RD-24, RA-29, RD-8, RD-12, RD-15, RD-9, RD-10, RD-11, RD-17, RD-18, RA-10-1, C-7.1, C-7.2, C-7.3, RC-50, RM-37

Darniowanie

Rów RD-5, Rów RD-4, R-12B1, RC-50, RD-2

Humusowanie i darniowanie

1/132, 1/133, 1/147, 1/148, 1/149

Ustawianie separatorów

Kolizja PKS 8

Przebudowa

RH 6

Likwidacja istniejących rowów

21+000, Cedry Małe,

 

Przebudowa kolizji TPSA, kable 25x4x0,8; XzTKMXpw 5x4x0,5; XzTKMXpw 5x4x0,6/wykonanie przecisku HDPEp 110/ budowa obiektów osłonowych

Przebudowa kolizji TPSA, kable: XzTKMXpw 5x4x0,5; XzTKMXpw 5x4x0,6, przygotowanie kabli do wykonania złącz

Ułożenie rury osłonowej

 

Posadowienie studni podszafkowej, przygotowanie kabli do przełożenia szaf telekomunikacyjnych/ posadowienie szaf telekomunikacyjnych

21+200

Budowa kanalizacji kablowej dla kanału technologicznego, przepusty drogowe

28+300

Budowa kanalizacji kablowej HDPE40+XzTKMDXpw 20x2x0,6

28+520

Przełączenie kala XzTKMXpw 35x4x0,8/Dworek, pomiary przełączonych kabli

28+560

Wciąganie do istniejącej kanalizacji TPSA kabla XzTKMDXpw20x2x0,6+HDPE40

36+000

Budowa kanalizacji kablowej HDPE40+XzTKMDXpw 20x2x0,6 / Wykonanie wstawki kablem XzTKMXpw 10x4x0,5

Cedry Małe, ul. Wiślana

Przełączenie kabla XzTKMXpw 35x4x0,8

 

Prace demontażowe i porządkowe na terenie Energa Elbląg

 

Roboty Geotechniczne

Trasa Zasadnicza: 18+360 – 18+900, 24+920-25+345, 26+569 – 27+450, 26+569-27+850,

 

Pale przemieszczeniowe T08b

Droga Lokalna P-24: 1+700-3+050

Pale przemieszczeniowe T08b

 

18+360 – 18+900

Roboty przygotowawcze związane z wykonaniem oczepów/Wykonywanie oczepów

 

21+502

Wykonanie ścianek separacyjnych oddzielające roboty geotechniczne od robót mostowych na obiekcie WD-04

 

20+962

Wykonanie ścianek separacyjnych oddzielające roboty geotechniczne od robót mostowych na obiekcie WD-03

Place składowe

Dworek, Kiezmark, Cedry Małe, Koszwały, MOP, Stare Babki