Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Maj 2017

Tydzień 1

Wykonywanie pali przemieszczeniowych w km 34+000

 

Tydzień 2

29+000 dogęszczanie mechaniczne nasypu i VSS na KRZ

 

Tydzień 3

PS-01-04 wykop w gruntach nieskalistych

Węzeł Cedry

 

Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 27+300

 

Tydzień 4

Montaż belek Kujan na obiekcie WA-08