Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Maj 2017

Roboty wykonywane w maju:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

0+565 ( strefa przejściowa T01a - T08)

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

18+900 - 19+250

21+100 - 22+050

22+650 - 22+400

22+820 - 24+800

25+451 - 25+517

26+443 - 26+548

33+150 - 34+100

34+650 - 35+700

19+250 - 20+080 (w zakresie PZ-1)

Wzmocnienie podłoża - oczepy

20+085 - 21+660

22+820 - 24+800

26+494 - 26+650

30+700 - 31+600

31+975 - 32+500

34+700 - 35+350

35+000 - 35+750

21+600 - 22+400

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

22+050 - 22+400 str. P

24+800 - 25+345

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b - roboty przygotowawcze

28+540 - 28-780

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

31+600 - 32+450

33+150 - 34+100

34+400 - 34+430

21+130 - 21+230

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

21+330 - 21+660

22+700 - 23+900

25+345 - 25+451

26+560 - 26+650

30+300 - 30+850

32+700 - 33+150

35+400 - 35+750

21+600 - 22+400

Wykop

22+820 - 24+800

31+600 - 32+400

34+400 - 34+430

18+100 - 18+900

Budowa nasypu

23+700 - 23+900

25+345 - 25+451

26+590 - 26+960

28+180 - 28+220 ( pz4 )

28+780 - 29+650

32+700 - 33+100

35+500 - 35+700

18+100 - 18+240

Skarpowanie

18+360 - 18+900

31+600 - 32+400

Zdjęcie w-wy humusu - skarpy DK7

31+600 - 34+300

Rozbiórka nawierzchni (z elementów bet., z kostki betonowej, obrzeży, ścieki, krawężniki)

31+600 - 34+100

Rozbiórka DK7 podbudowy z kruszywa łamanego i geosiatki - 3 warstwy

 31+600 - 34+100

Rozbiórka DK7 podbudowy z kruszywa - pospółki 2 w-wy geosiatki - 1 warstwa geotkanina separacyjna

 31+600 - 32+400

Rozbiórka DK7 podbudowy z brukowca

27+500 - 27+600 ( pz3)

Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego (pospółka) stabilizowanego mechanicznie

27+850 - 29+350

28+180 - 28+220 ( pz 4)

28+780 - 29+650

29+350 - 29+475

27+500 - 27+600 ( pz3)

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

27+600 - 28+180

28+220 - 28+440

27+500 - 27+600 ( pz3)

Warstwa kruszywa stabilizowana cementem

28+180 - 28+220 ( pz 4 )

27+009 - 27+205 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

27+130 - 27+445 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

27+655 - 28+142 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

27+675 - 28+137 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

27+445 - 27+655 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

27+440 - 27+675 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

28+137 - 28+455 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

28+142 - 28+450 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

27+000 - 27+380 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

27+009 - 27+375 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

27+814 - 28+136 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

27+380 - 27+814 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

27+375 - 28+007 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

 28+007 - 28+420 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

28+136 - 28+431 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

27+015 - 27+095 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

27+102 - 28+430 str. P

27+095 - 28+415 str. L

Droga lokalna P1

0+640 -  0+960

Humusowanie skarp i rowów

0+170 - 0+190 SL

2+380 - 2+470 SL

0+960 - 1+135 SP

1+520 - 1+600 SP

1+728 - 1+830 SP

3+430 - 3+865 SP

4+350 - 4+480 SP

2+135 - 2+310 SL

Humusowanie t. płaskie

2+380 - 2+470 SL

2+515 - 2+580 SL

0+900 - 0+940 SP

1+210 - 1+480 SP

1+678 - 1+720 SP

1+830 -2+010 SP

2+261 - 2+450 SP

2+570 - 3+080 SP

3+430 - 3+865 SP

7+770 - 8+180 SP

0+214 - 2+000

Obsianie mieszanką traw nr 2

5+950 - 7+740 SP

7+550 - 8+100 SL

Droga lokalna P3

0+565 - 0+600, wyjazd ze stacji paliw

Wzmocnienie podłoża T01a

0+465 - 0+620

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T01a

0+620 - 0+900

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

0+465 - 0+900

Budowa nasypu

0+565 - 0+600, wyjazd ze stacji paliw

0+565 - 0+600, wyjazd ze stacji paliw

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

0+350 - 0+430 SP

Humusowanie skarp i rowów

3+460 - 3+520 SP

0+350 - 0+430 SP

Humusowanie t. płaskie

Droga lokalna P4

0+000 - 0+400

Wzmocnienie podłoża technologia T01a

0+000 - 0+400

Warstwa kruszywa stabilizowana cementem

1+440 - 1+580

Budowa nasypu

1+140 - 1+280 SL

Humusowanie skarp i rowów

1+285 - 1+357 SL

1+140 - 1+200 SP

1+285 - 1+357 SL

Humusowanie t. płaskie

1+140 - 1+280 SL

1+140 - 1+200 SP

Droga lokalna P7

1+900 - 2+300

Wzmocnienie podłoża technologia T11

0+300 - 0+600

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

Droga lokalna P9

P9 0+195 - 0+520

Wzmocnienie podłoża - oczepy

Droga lokalna P10

0+000 - 0+100

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

0+180 - 0+220, rejon PZ7-L

0+000 - 0+100

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0+180 - 0+220, rejon PZ7-L

1+300 - 1+430

0+100 - 0+180

Skarpowanie + dogęszczanie poboczy

0+520 - 1+250

1+300 - 1+430

0+400 - 0+520 (rejon PZ7-L)

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

0+420 - 0+520

Budowa nasypu

0+586 - 1+183

Humusowanie t. płaskie

0+240 - 0+400 SP

Humusowanie skarp i rowów

0+290 - 0+400 SL

0+586 - 1+183

0+585 - 1+183

Obsianie mieszanką traw nr 2

Droga lokalna P23

0+100 - 2+200

Wzmocnienie podłoża T02 + dreny prefabrykowane

0+100 - 2+202

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

0+100 - 2+200

Wykop

Droga lokalna P24

0+300 - 1+700

Wzmocnienie podłoża - oczepy

4+150 - 4+300

Obsianie mieszanką traw nr 2

3+100 - 3+950 SL

Droga dojazdowa P101

0+000 - 0+300

Wzmocnienie podłoża T12

Wykop

Droga dojazdowa P105B

0+000 - 0+813

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T11

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P107

 1+900 - 2+300

Wzmocnienie podłoża technologia T11

1+590 - 1+610

Wzmocnienie podłoża - nasyp przeciążający

2+060 - 2+160

Droga dojazdowa P110

0+000 - 0+180

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P110A

0+000 - 0+200

Budowa nasypu

Miejsca Obsługi Podróżnych

Mała Holandia

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

MOP Mirówko

INNE

P4/WC L01/L02

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

P4/WC L02/L04

Budowa nasypu

WC L01/L03

Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego (pospółka) stabilizowanego mechanicznie

Węzeł Dworek

Wzmocnienie podłoża - oczepy/Materac geosyntetyczny T08b

OUS

Rozbiórka nasypu przeciążającego

OUS

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

WD L04 0+300 - 0+443,74

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny T08b

WD L03 0+000 - 0+250

WD L03 0+087,28 - 0+134,47

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

WD L02 0+000 - 0+071,05

WD L03 0+087 - 0+134

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm i warstwa I 10cm)

WD L02  0+000 - 0+700

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

WD L01 0+150 - 0+290

Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm

WD L02 0+000 - 0+020

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm (9 cm)

WD L03 0+120 - 0+134,47

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek Warsztatowo – garażowy i administracyjno – biurowy

Roboty fundamentowe ( betony podkładowe)

Roboty instalacji kanalizacji pod płytą fund. Budynku

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

P1/P

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydła

P1

Zasypka do poziomu materaca drogowego

P3/P

Zbrojenie szalowanie i betonowanie skrzydła/Rozszalowanie skrzydła

P3

Prace przygotowawcze do ułożenia izolacji

 Montaż konstrukcji nośnej pod ustrój/Prefabrykacja i montaż krążyn deskowania ustroju nośnego

 Szalowanie zwieńczenia ścianek szczelnych pomiędzy obiektami MA-01 a MD-02

 Zbrojenie oczepów ścianek szczelnych pomiędzy obiektami MA-01 i MD-02

 Wzmocnienie podłoża pod deskowanie ustroju w przęśle P2-P3

WD-03

P1

 Montaż paneli ścian oporowych/Betonowanie warstwy wyrównawczej pod oczep podpory/Zbrojenie i szalowanie oczepu

 P4

  Montaż paneli ścian oporowych

WD-04

P1

 Przygotowanie do układania ścian oporowych/Deskowanie i betonowanie cokołów pod ściany oporowe

P3

 Przygotowanie do układania ścian oporowych/Deskowanie cokołów pod ściany oporowe/Montaż paneli ścian oporowych

MD-05

P1

Prace izolacyjne/Pogrążanie ścianek traconych/Zasypki podpory

P2

Prace izolacyjne

Szalowanie zwieńczenia ścianek szczelnych pomiędzy obiektami MD-05, MA-06

MA-06

P1

Rozszalowanie skrzydła/Prace izolacyjne/Zasypki podpory

P2

Prace izolacyjne

Zbrojenie szalowanie i betonowanie zwieńczenia ścianek szczelnych/Szalowanie zwieńczenia ścianek szczelnych pomiędzy obiektami MD-05, MA-06

WA-08

P1/A

Rozszalowanie skrzydła/Izolacja fundamentu skrzydeł

P1/B

Szalowanie i betonowanie skrzydła

P1

Zasypki od str. Drogi/Wyrywanie ścianek szczelnych/Układanie belek Kujan/Prace izolacyjne podpór

P2/A

Szalowanie i betonowanie skrzydła

P2/B

Szalowanie i betonowanie skrzydła

P2

 Rozszalowanie korpusu cz. Prawa/ Zasypki od str. Drogi/Wyrywanie ścianek szczelnych/Układanie belek Kujan/Prace izolacyjne podpór

MA-09

T3

MSS - Zbrojenie deskowanie i betonowanie - etap I

MSS - Zbrojenie deskowanie i betonowanie - etap II

MSS - sprężanie kabli - etap II

T4

MSS - przejazd z T3 na T4

MSS - szalowanie - etap I

P3/P

Betonowanie ciosów/Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap II

P4/P

Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap II

P8/P

Betonowanie ciosów

P9/P

Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap II

P10/L

Zbrojenie szalowanie i betonowanie podłogi i ścian startera etap I

Zbrojenie szalowanie i betonowanie starteru - etap II/Demontaż deskowania startera- etap II

Montaż wózków - nawis

P10

Umocnienie dna rzeki w miejscu wyboju

P11/L

Zbrojenie i deskowanie podłogi i ścian startera

Zbrojenie deskowanie i betonowanie startera- etap I

Zbrojenie i szalowanie startera - etap II

Montaż wózków - nawis

P11

Ewakuacja sprzętu i materiału przed wysokim poziomem rzeki Wisły

P12/P

Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap II

P13/L

Rozszalowanie korpusu/Zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydełka/Rozszalowanie skrzydła

P13/P

Rozszalowanie skrzydełka/Zbrojenie szalowanie i betonowanie korpusu

P13

Zasypka fundamentu

H17

Zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentu tymczasowego

WA-10

P1

Zasypka fundamentów i korpusów/Izolacja bitumiczno lateksowa korpusu (etap I) /Wyrywanie grodzic stalowych

P2

Izolacje fundamentów/Wykonywanie drenażu przy ściankach szczelnych/Zasypka fundamentu/Izolacja bitumiczno-lateksowa korpusu (etap 1) /Wyrywanie grodzic stalowych/Zasypka fundamentu

P2 str. L

 Montaż deskowania i betonowanie ściany skrzydła (etap 2) / Demontaż deskowania ściany skrzydła/Izolacja powierzchni fundamentu i ściany skrzydła

P2 str. P

Montaż deskowania i betonowanie ściany skrzydła (etap 1) /Demontaż deskowania ściany skrzydła (etap 1) /Montaż deskowania i betonowanie ściany skrzydła (etap 2) / Izolacja powierzchni fundamentu i ściany skrzydła/Demontaż deskowania ściany skrzydła

WD-11

P1-F2

Ustrój - montaż wież

F2-F3

Ustrój - deskowanie ustroju w przęsłach

F3-F4

Ustrój - deskowanie ustroju w przęsłach

F4-P5

Prefabrykacja deskowania ustroju/Prefabrykacja kratownic/Przygotowanie podłoża pod kratownice

WA-12

Montaż desek gzymsowych na skrzydłach/Izolacja ścian podpór/Zasypka podpór/Wykonanie drenażu za podporą P1/Izolacja MMA/Ustrój lewy - montaż desek gzymsowych/Montaż krawężników na obu ustrojach/Izolacja bitumiczno-lateksowa na podporze P2 (etap 2) /Zasypki podpory P2

WA-12A

Prace wykończeniowe

MA-13

Pogrążanie ścianki separacyjnej/SCSG-1/Pogrążanie ścianki szczelnej

WD-14

P1

 Montaż ścian oporowych

 

Izolacja podpór

MD-28

 

Pogrążanie pali prefabrykowanych

PZ

1L

Pogrążanie ścianek separacyjnych/Wykop

1

Wykop

3

Beton podkładowy pod ławy barier energochłonnych /Ława fundamentowa pod barierę energochłonną po str. Północnej

4

Beton podkładowy pod ławy barier energochłonnych

7L

Zbrojenie płyt przejściowych/Prefabrykacja zbrojenia płyt przejściowych/Zbrojenie bloków pod bariery energochłonne/Zasypka pod płyty przejściowe/Beton podkładowy pod płyty przejściowe/Płyty przejściowe/Blok pod bariery energochłonne/Izolacja MMA

TU-30

Izolacja/Zasypka na zewnątrz i wewnątrz/Drenaż wewnątrz/Uszczelnienie styków

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

50A

Kolizja deszczowa

Pks-8

Kanalizacja sanitarna

Droga P4

Przepust drogowy - pogrążanie ścianek

Droga P10 0+392,50

Przepusty drogowe na zjazdach

WC L02/L04

Przepust drogowy/Wykop i skucie pali

Droga P-107

Przepust drogowy

PZ4 i PZ3

Przykanaliki

28+585 -29+606

Przykanaliki - Trasa główna

Dworek

Wyciąganie ścianek tymczasowych

TG przed Wisłą km 27+000

Regulacja kratek

Koszwały km 17+550

Przegrody szczelne

21+300

Likwidacja przepustu

L03

Przykanaliki

PS-01-04

Pogrążanie ścianek szczelnych tymczasowych/Przepust melioracyjny - wykop i skucie pali

21+400, 26+600, 29+800

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE110

22+800, 23+100, 23+200, 23+300

Budowa kanału technologicznego, zagęszczenia gruntu wokół studni SKM-3

21+500, 21+600

Kanał technologiczny, posadowienie studni kablowych SKM-3

21+400, 24+000

Kanał technologiczny, posadowienie studni SKM-3, zagęszczenie gruntu

35+600

Roboty ziemne przy zabezpieczeniu nowo wybudowanych kabli Orange/Układanie kabli Orange PL, XzTKMXpw 25x4x0,8, 5x5x0,5

37+600

Prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

OUS 2ST

Montaż linii kablowych SN/Montaż słupów

8ST

Montaż słupów

K.2.8, K.2.4, K.2.3, K.2.2

Montaż linii kablowych NN

Cedry Małe

Demontaż lamp oświetleniowych

Cedry Małe

Montaż muf przelotowych

Stacja paliw

Demontaż lamp oświetleniowych

23SO Droga P10

Montaż linii kablowej NN/Montaż fundamentów oświetleniowych/Montaż słupów oświetleniowych

TU-30

Montaż rur osłonowych

20SO - Montaż fundamentów/Montaż linii kablowej NN

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 131/I-4/2016 z dnia 22.07.2016r. - Wykonanie znaków stałych (uzupełniających) przy obiektach inżynierskich.

km 35+438

Punkt: PS19

km 35+472

Punkt: PO18

km 26+499

Punkt: PO24

km 26+611

Punkt: PO11

km 28+296

Punkt: PO25

km 28+517

Punkt: PS12

km 33+080

Punkt: PO27

km 33+374

Punkt: PS15z