Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Maj 2018

Tydzień 1

Przegląd budowy z perspektywy lotu ptaka

 

Tydzień 3

 Pogrążanie ścianek. Przepust PD-02-004

Tydzień 4

 Badanie zagęszczenia obsypki przepust PD-02-004

 

Układanie koszy gabionowych PS-01-02

 Tydzień 5

Betonowanie zwornika Z-1 ostatniej części mostu MA-09

 Układanie zasypki na przepuście P-109 w km 1+498