Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Maj 2018

ROBOTY WYKONANE W MAJU 2018:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

Trasa Zasadnicza

DK7

Platforma robocza

34+460 - 34+560

Pale przemieszczeniowe

30+320 - 30+330

Oczepy żelbetowe

34+090 - 34+110

Oczepy żelbetowe

34+120 (przeust PS-02-05)

Oczepy żelbetowe

34+460 - 34+600

Oczepy żelbetowe

34+200 - 34+500

Oczepy żelbetowe

34+500 - 34+700

Oczepy żelbetowe

33+900 - 34+100

Oczepy żelbetowe

35+960 - 36+060

Oczepy żelbetowe

 30+220 - 30+340

Meterac geosyntetyczny

34+130 - 34+410

Meterac geosyntetyczny

36+440 - 36+606

Meterac geosyntetyczny

18+900 - 21+000 pas rozdziału

Budowa nasypu

25+300 25+350

Budowa nasypu

26+480 - 26+550

Budowa nasypu

30+160 - 30+330

Budowa nasypu

33+060 - 33+900

Budowa nasypu

34+130 - 34+410

Budowa nasypu

36+450 - 36+570

Budowa nasypu

20+450 - 21+950

Profilowanie i wykonanie nasypu pod pobocza

31+620 - 31+800

Budowa nasypu przeciążajacego

17+950 - 18+050

Nasyp pas rozdziału, pobocza

18+900 - 21+000

Nasyp pas rozdziału, pobocza

21+000 - 21+950

Nasyp pas rozdziału, pobocza

24+700 - 25+300

Nasyp pas rozdziału, pobocza

32+200 - 32+600

Nasyp pas rozdziału, pobocza

31+620 - 31+800

Wykonanie nasypu przeciążającego

21+100 - 21+650

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

22+100 - 22+650

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

25+300 - 25+350

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

30+270 - 30+330

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

31+500 - 31+800

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

35+400 - 35+600 P i L

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

35+780 - 36+000

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

36+100 - 36+400

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego

 22+050 - 22+600 L

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

25+300 - 25+350

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

29+780 - 29+900 P

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

31+490 - 31+620

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

32+730 - 32+770

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

33+060 - 33+400 L

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

35+400 - 35+650 P i L

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

35+780 - 35+950 P

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

36+100 - 36+450

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

17+550 - 21+000 - pobocza

Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/22,4mm

24+000 - 25+300

Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/22,4mm

21+100 - 21+650

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

21+950 - 22+050

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

24+700 - 25+300

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

29+700 - 29+910

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

32+000 - 32+900

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

33+030- 33+900 P

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

35+400 - 36+000

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

36+080 - 36+500

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

17+550 - 18+000

Roboty brukarskie

18+250 - 18+500

Roboty brukarskie

18+540 - 21+230

Roboty brukarskie

24+700 - 25+300

Roboty brukarskie

32+320- 32+800

Roboty brukarskie

33+060 - 33+218

Roboty brukarskie

18+050 - 21+000

Wykonanie barier energochłonnych

28+400 - 28+900

Wykonanie barier energochłonnych

19+144 - 19+704 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

19+535 - 19+705 str. L i P przejazd awaryjny

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

22+146 - 22+541 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

24+766 - 25+287 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

24+727 - 25+277 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

24+955 - 25+145 str. L i P przejazd awaryjny

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa i 10cm II 9cm)

32+785 - 33+878 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

19+132 - 19+711 str. P

 Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

19+535 - 19+705 str. L i P przejazd awaryjny

 Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

24+750 - 25+280 str.L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

24+748 - 24+973 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

24+955 - 25+145 str. L przejazd awaryjny

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

32+734 - 33+522 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

32+934 - 33+852 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

17+550 - 19+250

Humusowanie skarp i terenów płaskich

18+540 - 21+000

Humusowanie skarp i rowów

17+482 - 18+000 str. L

Uporządkowanie terenu przez humusowanie o gr. 15cm

19+000 - 20+000 str. L

Uporządkowanie terenu przez humusowanie gr. 15 cm

28+900 - 29+500 str. P

Uporządkowanie terenu przez humusowanie o gr. 15cm

Droga lokalna P1

5+000 - 5+200

Humusowanie terenów płaskich

5+800-6+080 str. P

Sadzenie drzew formy piennej i naturalnej oraz krzewów liściastych

6+650-7+150 str. P

Sadzenie drzew formy piennej i naturalnej oraz krzewów liściastych

Droga lokalna P3

0+000 - 0+340

Rozbiórka elementów dróg 

Droga lokalna P4

0+030 - 1+000

Nasyp pod pobocza

1+880 - 2+517

Nasyp pobocza

1+550 - 1+600

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

0+800 - 1+980

Humusowanie

Droga lokalna P7

0+000 - 0+200

Pale przemieszczeniowe

0+000 - 0+200

Oczepy żelbetowe

Droga lokalna P8

0+700 - 0+760

Pale przemieszczeniowe

Droga lokalna P9/P110

Oczepy żelbetowe

Droga lokalna P24

0+000 - 1+000

Budowa nasypu

0+600 - 1+800

Humusowanie terenów płaskich

0+600 - 1+000 str. P

Sadzenie drzew formy piennej i naturalnej oraz krzewów liściastych

0+300 - 0+700 str. L

Uporządkowanie terenu przez humusowanie o gr. 15cm

1+200 - 5+800 str. L

Uporządkowanie terenu przez humusowanie o gr. 15cm

0+260 - 1+052

AC22P grub.7cm/AC16W grub.5 cm

Droga dojazdowa P106

0+278 - 0+633

Budowa nasypu

Droga dojazdowa P107

1+590 - 1+610

Rozbiórka nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P107c P107b

Rozbiórka nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P110

0+000 - 0+300

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

0+000 - 0+300

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

Węzeł Cedry

Nasyp pas rozdziału, pobocza/Wykonanie barier energochłonnych/Roboty brukarskie/Montaż oznakowania pionowego/Wykonanie fundamentów pod bramownice

Pętla autobusowa

AC22P grub.10cm

Rondo Dworek

Pale przemieszczeniowe/Oczepy żelbetowe

Rondo

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

Rondo Dworek

AC22P grub.10cm

Rondo Północne węzeł NDG

Sadzenie krzewów, ściółkowanie warstwą kory gr 5 cm

OUS

Droga D1

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Roboty elewacyjne

Montaż balustrad zewn

Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych

Montaż instalacji ogrzewania podłogowego

Tynki wewnętrzne cem- wap.

 Montaż instalacji wentylacyjnych wewn.

Wylewki betonowe na parterze

Roboty wykończeniowe ścian i sufitów ( GK + malowanie )

Montaż windy osobowej

Roboty posadzkarskie - płytki gresowe

Montaż ślusarki i stolarki wewnętrznej

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

Budynek warsztatowo - garażowy

Montaż ogrzewania podłogowego

Roboty tynkarskie wewn

Montaż bram Bg2

Tynki wewnętrzne cem- wap.

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

 Montaż instalacji wentylacyjnych wewn.

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Wylewki betonowe

Posadzki przemysłowe - roboty przygotowawcze

Montaż ślusarki i stolarki wewnętrznej

7.6 Magazyn soli

Montaż konstrukcji drewnianej budynku

Wykonywanie izolacji powłokowych ścian fundamentowych

7.3 Magazyn znaków

 Roboty elewacyjne

Montaż obróbek blacharskich i orynnowania

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

EKRANY AKUSTYCZNE

E1

Wykonywanie pali

EP5

Szalowanie i betonowanie stóp ( 34+300 )

EP1, E5, E6, E7, E2a, E8

Montaż konstrukcji wsporczej i betonowanie głowic

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

MOSTY

MA-01

 Nitka lewa

 Przygotowanie powierzchni pod izolacje

 Montaż wpustów

 P1 i P3 - Beton ścianek zaplecznych etap I i II

 Montaż wpustów

 Montaż desek gzymsowych i ustawianie krawężników

 Zbrojenie kap chodnikowych

 Izolacja przyczółka

 Zasypki za podporami P1 i P3

 Beton C 12/15 za P3

 P1, P3 - Izolacja z papy pod płytę najazdową

 Zbrojenie płyty najazdowej P3

 Nitka prawa

 Zbrojenie, deskowanie wnęk

 P3 - Deskowanie ścianki zaplecznej et I

 Montaż wpustów i sączków

 Przygotowanie powierzchni pod izolację

WD-03

 P1 i P3 - Deskowanie i betonowanie ścian zaplecznych etap I i II

 Przygotowanie powierzchni pod izolację

 Montaż sączków i wpustów

 P1 - Izolacja „na zimno” przyczółek

WD-04

 Zasypka murów oporowych i montaż paneli

 Osadzanie sączków i wpustów

 P1 - Beton wyrównawczy pod płyty najazdowe/Montaż zbrojenia płyty najazdowej/Betonowanie płyty najazdowej

 Prefabrykacja zbrojenia gzymsów murów oporowych

 P3 - Chudy beton pod płyty najazdowej/Zbrojenie i betonowanie płyty najazdowej

 P1 i P3 - Montaż zbrojenia dylatacji

 Montaż desek gzymsowych

MD-05

 Zasypki pod płytę przejściową

MA-06

 Wykonanie podlewki pod belki Kujan - j. prawa/Ułożenie belek Kujan - j. prawa

 Izolacja z papy termozgrzewalnej - nitka lewa

 Zbrojenie, dekowanie i betonowanie płyt przejściowych - jezdnia lewa

 Prefabrykacja zbrojenia ustroju nośnego - j. prawa

 Montaż kotew pod kapy chodnikowe i deski gzymsowe - j. lewa

 Deskowanie betonu ochronnego płyt przejściowych - j. lewa/Beton ochronny na płytach najazdowych

 Montaż krawężników i desek gzymsowych

 Montaż zbrojenia ustroju nośnego - j. prawa

 Zasypka stożka

WA-08

 P1

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych/Izolacja płyt przejściowych/Beton ochronny płyt przejściowych

 P2

 Betonowanie płyty przejściowej/Izolacja płyt przejściowych/Betonowanie bloku dociskowego na płycie najazdowej

 Montaż desek gzymsowych

MA-09

P1-P9

Antykorozją powierzchni betonowych

 T8

Zbrojenie i deskowanie et.II/Sprężenie/Przejazd MSS

 T9

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie et.I i II/Sprężenie/Demontaż MSS

Kapy nitka P i L

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Kapy nitka P i L

Montaż krawężników i desek gzymsowych

Kapy nitka prawa

Montaż sączków

Kapy nitka prawa

Frezowanie cieku

Kapy nitka lewa

Frezowanie pod MMA oś 10-12

Kapy nitka lewa

Ustawianie krawężników

Kapy nitka lewa

Izolacja pod kapami

Zwornik Z 2

Zbrojenie i betonowanie

Zwornik Z 3

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie/Rozszalowanie, pielęgnacja betonu

P11/P S3/26

Betonowanie/Pielęgnacja betonu, inwentaryzacja po betonowaniu

P12-P13

Montaż prowadzeń bocznych na P13/Wysuw/Demontaż wież podporowych/Prace wykończeniowe/Rozbiórka rusztu stalowego

P12-P13

 Zbrojenie i betonowanie skrzydła/Montaż dylatacji

 Nawis

 Demontaż wózków W3 i W4/Zbrojenie i betonowanie wnęk po żurawiach wieżowych/Frezowanie płyty - nitka lewa/Najazd wózka na zwornik Z1/Zbrojenie, betonowanie i sprężenie zwornika Z1/Rozbiórka Z1

 Nawis

 Montaż sączków i wpustów/Przygotowanie płyty pod izolację

MA-09 ist.

11 i 12

 Malowanie ustroju nośnego

10 i 11

Montaż rusztowań podwieszanych

P2, P7, P8 i P10

Piaskowanie barierek

P2, P3, P8, P10, P11, P12

Malowanie barierek

 P10

 Przygotowanie do malowania (0-30mb od strony ELB) /Montaż rusztowań (30-60mb) /przygotowanie do odbioru malowania nawierzchniowego 0-30mb/Rozbiórka rusztowań P10 na odcinku 0-30mb

WA-10

P1L - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej

P1P - Deskowanie I. etapu ścianki zapłecznej

Śrutowanie pod kapy

Grunt zbrojony za podporą P1

 P1

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów skrzydła

 Izolacja kap

WD-11

P5L

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepu muru oporowego/Montaż desek gzymsowych oczepu muru oporowego+ zbrojenie oczepu muru oporowego

Montaż wpustów w ustroju/Izolacja MMA pod kapami chodnikowymi/Montaż desek gzymsowych na ustroju

 Śrutowanie powierzchni kap pod izolację MMA

MA-13

 P1L

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej - et I

 P1L

Szalowanie i betonowanie korpusu

 P1P

Betonowanie korpusu

 P1

Zbrojenie skrzydeł

 P1

Deskowanie ciosów

 P2

Deskowanie i betonowanie ciosów

 P2P

Szalowanie i betonowanie korpusu

 P2L

Szalowanie i betonowanie korpusu

 P2L

Zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej

 P2L

Zbrojenie i deskowanie skrzydeł

 P2P

Zbrojenie i betonowanie skrzydeł

 P2P

Zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej

WA-12

 P1L

 Zbrojenie i szalowanie płyty przejściowej

 P1P

 Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej

 Izolacja na zimno i izolacja z papy płyt przejściowych/Zalewka termoplastyczna płyt przejściowych  

PZ

2

Izolacja MMA/Chudy beton pod fundamenty barier/Deskowanie, zbrojenie i betonowanie- fundamenty pod bariery et I i II/. Izolacja fundamentów pod bariery

5

Wymiana zasypki/Zasypka pod płyty przejściowe/Szalowanie betonu podkładowego/Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych/Zbrojenie i szalowanie słupków pod bariery energochłonne/Montaż kotew bod bariery energochłonne/Izolacja na zimno płyt przejściowych

7

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych/Wklejanie prętów płyty zespalającej/Zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej/Izolacja lateksowo-bitumiczna prefabrykatów/Betonowanie skrzydeł południowych/Deskowanie i betonowanie skrzydeł północnych

Wał Wiślany Lewy

Izolacja z papy termozgrzewalnej - nitka lewa/Beton ochronny na papie termozgrzewalnej - nitka lewa

Wał Wiślany Prawy

Demontaż deskowania oczepu lewego

Zasypki do płyt przejściowych

Beton podkładowy pod płyty przejściowe/Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

Przygotowanie powierzchni oczepów pod izolację/Izolacja z papy termozgrzewalnej

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

BRANŻE

Odwodnienie korpusu drogi z przykanalikami przy MA-06, L+P

Budowa przykanalików rejon Stare Babki 31+500 do 32+300

Budowa przykanalików rejon WA 12, km 32+650 do 32+750

Kanalizacja deszczowa droga P 3, Cedry Małe, odcinek od ronda na P 1 do przepustu PD 01-011

Budowa przykanalików, rejon PZ 7, km 36+080 do 36+330

Budowa przykanalików rejon WD 14 km 35+490 do 35+830

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+500 do 35+400

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+550 do 34+000

Melioracje

Obruki przepustów melioracyjnych i drogowych km 19+263, km 19+427

Przepust PD 01-011, droga P 3

Przepust PS 02-02, km 30+319

Przepustu PS-02-05 w km 34+118 TG

OUS

Budowa kanalizacji sanitarnej (montaż oczyszczalni ścieków)

Kontynuacja budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, regulacja krat wpustowych, montaż podejść pod rury spustowe

Kontynuacja wykopów pod zbiornik ZR 3

Roboty teletechniczne

18+000 - 18+350

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

18+350 - 18+800

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

19+100 - 19+550

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

19+550 - 19+670

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

21+000

Wdmuchnięcie kabla światłowodowego 24J dla potrzeb przebudowy światłowodu OKO 21517/Demontaż kabla światłowodowego OKO21517

18+000 - 18+350

Posadowienie studni SKM3

30+000

Posadowienie studni SKR-2

Roboty energetyczne

 

Budowa obwodów oświetleniowych so3 obw 100,200

 

Montaż fundamentów i budowa linii kablowych

 

Montaż linii kablowej 1SO obw 04,01 + montaż szafy oświetleniowej

5SO

Montaż linii kablowych

3SO

Montaż linii kablowych i fundamentów obw 01 , 03

3so zas

Budowa zasilania od szafy 3so do lampy 3.2

1so obw 04

Montaż fundamentów oświetleniowych