Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Maj 2019

ROBOTY WYKONANE W MAJU 2019:

DROGI

S7, P1, P6, P7, P24

Ścinanie reperów

S7

Palisady

Drogi lokalne i dojazdowe

Zjazdy + pobocza na zjazdach

P1B, P2, P3, P6, P23

Humusowanie

Kiezmark, P6, P2, P3

Porządkowanie terenów płaskich

P1b, P24, P23

Porządkowanie terenów płaskich

P4, P24, P8, P110

Pobocza - uzupełnienie

P24, P2

Naprawy skarp

DK7, P1

Zieleń

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

OUS

Usuwanie usterek - instalacje elektryczne

OUS

Poprawki malarskie

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

EKRANY AKUSTYCZNE

-

-

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 Uzupełnianie uszczelnienia w deskach gzymsowych

 Antykorozja betonu

 Profilacja terenu w obrębie obiektu

 Umocnienie koryta rzeki

 Oczepy na ściankach szczelnych

MD-02

 Umocnienie koryta rzeki

 Oczepy na ściankach szczelnych

 Roboty brukarskie

WD-03

 Uzupełnienie zabruków przy schodach

MD-07

 Umocnienie koryta rzeki

 Roboty brukarskie

 Oczepy na ściankach szczelnych

TU-30

 Powłoka antygraffiti

S.C.-01

 Powłoka antygraffiti

WA-08

 Montaż bariery na gzymsach skrzydełek

 Montaż barier schodowych

 Usuwanie wad i roboty zaległe

MA-09

 Zalewki przy krawężniku - jezdnia prawa i lewa

 Demontaż oświetlenia tymczasowego w skrzynce ustroju - JL

 Prace porządkowe w skrzynce ustroju - JL

MA-09 ist

 Odkuwanie asfaltu przy wpustach po frezowaniu - strona prawa

 Porządkowanie jezdni obiektu

 Antykorozja balustrad - str. Południowa

WA-10

 Betonowanie murków skarpowych P 1P i P 2L

 Demontaż i powtórny montaż schodów S4

 Montaż barier S1, S3, S2, S4 i GS, GN, EN, ES

 Usuwanie wad i roboty zaległe

 Umocnienie skarp i stożków

WA-12A

 Umocnienie poboczy kostką betonową

 Wykonanie zalewek trwale plastycznych w ramach uciąglenia nawierzchni

WA-12

 Układanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych

WD-11

 Montaż balustrady na schodach P1

 Umocnienie kostką betonową wzdłuż schodów P5

 Próba szczelności instalacji odwodnieniowej

 Umocnienie kostką kamienną – fugowanie

MD-28

 Montaż ścieku skarpowego

WD-14

 Umocnienie z kostki kamiennej przy filarze F3

 Izolacja na zimno filara F3

 Próba szczelności instalacji odwodnieniowej

 Umocnienie kostką kamienną – fugowanie

MD-27

 Montaż schodów podpory P1 i P2

 Umocnienie poboczy kostką betonową

SC-02

 Montaż barier na oczepie muru

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

Przepusty PS-02-01 i PS-02-01/2 - Odkuwanie asfaltu przy wpustach po frezowaniu - strona prawa

S7 - Regulacje, wyprawianie studni

S7 - Odmulenie rowów melioracyjnych

S7 - Drogi lokalne - Regulacje wylotów

Orłowo i Dworek - Odtwarzanie rowów melioracyjnych