Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Marzec 2016

Tydzień 1

Budowa rowu melioracyjnego km 41+550

 

Tydzień 2

Badanie sondą CPTU

 

Tydzień 3

Kalibracja, platforma robocza km 18+360-18+900

 

Zaroby próbne, wytwórnia CEMEX

 

Tydzień 4

Wyrównywanie kruszywa na platformie roboczej, km 26

 

Tydzień 5

Formowanie pali przemieszczeniowych, platforma robocza Koszwały