Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Marzec 2016

Opis Robót zrealizowanych w marcu 2016 roku:

 

Roboty mostowe

 

MA09

Profilowanie drogi technologicznej, roboty palowe

WD04, WD03, WD11, WD-14

Próbne obciążenia pali prefabrykowanych:

WA-12, WA-12A

Przygotowanie stanowisk do próbnych obciążeń

MD-02, MA-01

Wbijanie ścianek szczelnych - Kanał Piaskowy

 

Roboty drogowe

18+031-18+360,
26+500-28+500,  28+750-29+350

Wykonywanie platformy roboczej

Węzeł Kiezmark, węzeł Dworek

Budowa tymczasowych rond na Trasie Zasadniczej, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

Węzeł betoniarki

Układanie płyt drogowych, skarpowanie drogi dojazdowej do węzła betoniarskiego

Dworek

Chodnik tymczasowy

Dworek

Układanie płyt na dojeździe do placu składowego

Łącznica po str. północnej węzeł Kiezmark

Rozbiórka poboczy, wykopy

Łącznica po str. północnej węzeł Kiezmark

Frezowanie nawierzchni, rozbiórka podbudowy z chudego betonu

Stare Babki

Rozbiórka ekranów akustycznych

 

Roboty branżowe

33+300

Kanał WZ

Rów C-7.1,  Rów RP -109, Rów C-7.2,  Rów C-7.3,  Rów RD-17, Rów RD-20, Rów RD-18, Rów RC-51

Realizacja

PS 01-07, PD 01-038, PD 01-020, PD-01-006, PD-01-005, PS-01-03

Ścianki szczelne tracone

PW-19, PW-11, PW-25, PW-11, PW-9

Wodociąg realizacja

PW-10

Wodociąg - realizacja, próba ciśnieniowa

PW-24

Wodociąg - zagęszczenia

Przebudowa kolizji kablowej infrastruktury TPSA, budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5

Porządkowanie terenu, przygotowanie do pomiarów laboratoryjnych, wykonanie złącza przelotowego

Przebudowa kolizji kablowej infrastruktury TPSA, budowa kabla XzTKMXpw 2x2x0,8

Porządkowanie terenu, przygotowanie do pomiarów laboratoryjnych, wykonanie złącza przelotowego

 

Kanalizacja pks 4

26+600

Odkopanie istniejących kabli miedzianych TPSA, posadowienie słupka kablowego, budowa wstawki kablowej XzTKMXpw 10x4x0,5, zarobienie kabla na łączówce

21+350, 26+855, 35+350

Wykonanie przewiertu sterowanego

26+855

Wykonywanie wykopów pod linię kablową SN, montaż linii kablowej 3xXRUHAKXS 1x120

35+350

Wykonywanie wykopów pod linię kablową SN

19+000

Roboty ziemne pod posadowienie słupa SŻT-7, docelowe przełączenie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8, usunięcie kolizji

26+788

Wykonywanie wykopów pod linię kablową SN

31+680, 35+600

Demontaż linii nn

21+000

Lokalizacja istniejącego kabla optotelekomunikacyjnego, zabezpieczenie istniejących kabli rurą dwudzielną HDPED110 - 20m

18+750

Wykonanie przewiertu sterowanego dla potrzeb kanału technologicznego 4xHDPE110 - 51m

Kolizja 21, 22, 23

Montaż słupów

26+800

 

Przygotowanie terenu dla wykonania przewiertu sterowanego, wykonanie przewiertu sterowanego HDPEp 1x125 L=66m, docelowe przełączenie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8, wykonanie złącz, pomiary, zgrzewanie rur dla przewiertów sterowanych

30+000

Demontaż istniejących kabli TPSA

35+700

Wykonanie trasy kablowej, układanie i zasypanie kabli: XzTKMXpw 25x4x0,8; XzTKMXpw 15x4x0,5; XzTKMXpw 5x4x0,5,Wykonanie przewiertu sterowanego RHDPEp 125 - 78m

28+630

Usuwanie kolizji

 

Montaż słupa zasilanie 3.2, Zasilanie 3.3, Rozwiezienie słupów po kolizjach 19,21,22,23

20+538

Wykop pod fundament słupa 279, 280, skręcanie słupa 279,280, wylanie chudego betonu na stanowisku 279 i wylanie chudego betonu pod 4 stopą na stanowisku 280, skucie pali fundamentowych na stanowisku 279 i 280, izolowanie chudego betonu na stanowisku 280, obsadzanie kotew i montaż zbrojenia na stanowisku 279, skręcenie zbrojenia na stanowisku 280, Przygotowanie stanowiska 279 do wylania betonu, Wykonanie mikropali na stanowisku 280, Montaż zbrojenia na stanowisku 280

 

Roboty Geotechniczne

18+360 – 18+900

Pale przemieszczeniowe

 

Place składowe

- Dworek

- Kiezmark

- Cedry Małe

- Koszwały

- MOP

- Stare Babki