Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Marzec 2017

Tydzień 1

Betonowanie ławy fundamentowej P10/P

 

Tydzień 2

Kiezmark - nasyp na S7 przed WA-08, magazyn gruntu

 

Tydzień 3

Betonowanie pierwszego segmentu ustroju niosącego nitki lewej obiektu MA-09 na rusztowaniu przesuwnym MSS - etap 1


Układanie kruszywa łamanego na P24 w km 5+600

 

Tydzień 4

Sprężanie środników segmentu 1 obiektu MA-09

Tydzień 5

Betonowanie korpusu przyczółka podpory P2 (nitki lewej) obiektu WA-08

 

Dworek: km 28+800: plac składowy kruszyw i badanie materaca płytą VSS