Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Marzec 2017

Roboty wykonywane w marcu:

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

26+569 - do rzędu C10

Wzmocnienie podłoża T08b - pale formowane świdrem ciągłym + oczepy

19+596 - 21+000

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

20+050 - 20+900

21+000 - 21+660

21+660 - 22+000 jezdnia prawa

22+600 - 24+800

26+480 - 26+560

 Rząd C10 -27+200

30+850 - 31+600

31+625 - 31+975

34+480 - 35+500

35+780 - 36+100

36+027 - 36+450

17+550 - 17+950

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

 21+100 - 22+000

22+800 - 24+800

 23+000 - 23+500

25+345 - 25+600

26+569 - do rzędu C10

Rząd C10 -27+200

30+300 - 31+600

32+000 - 32+500

35+350 - 35+750

20+085 - 20+800

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

 21+000 - 21+660

22+600 - 24+800

31+655 - 31+715

31+750 - 31+975

34+400 - 34+600

20+080 - 21+000 strona P

Wykop

21+000 - 21+660

22+800 - 24+800

19+250 - 20+085

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

18+031  -18+360

Budowa materacy geosyntetycznych

18+360 -18+900 - odcinki przy TU30

27+500 - 27+570 ( przy pz3)

26+700 26+960

28+440 - 28+540

28+780 - 28+920

29+000 - 29+100

35+500 - 35+750

18+150 - 18+900

Budowa nasypu

24+900-25+325

27+500 - 27+570

28+200 - 28+240

28+440-28+530

28+250 - 28+400

Ulepszone podłoże z pospółki

27+600 - 27+900 (jezdnia prawa)

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

Droga lokalna P1

0+800 - 1+400

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

1+400 - 1+880

0+950 - 1+520

Budowa nasypu

1+400 - 2+000

5+340 - 5+800

0+200 - 0+800

Budowa materacy geosyntetycznych

0+850  - 2+000

5+000 - 5+850

0+145 - 0+440

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

0+500 - 0+850

1+200 - 2+000

5+050 - 5+400

5+800 - 5+900        

5+000 - 5+250 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

5+400 - 5+900

1+613 - 2+105

AC22P

5+013 - 5+250

5+442 - 5+900

1+710 - 2+108

AC16W

5+013 - 5+259

5+445 - 5+910

Droga lokalna P3

0+400 - 0+465, droga wyjazdowa ze stacji paliw

Roboty Przygotowawcze

Droga lokalna P4

1+400 - 1+880

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

Droga lokalna P7

0+280 - 0+640

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b + oczepy

Droga lokalna P10

0+030 - 1+450

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

0+450 - 1+450

Budowa materacy geosyntetycznych

0+250 - 0+450

Budowa nasypu

Droga lokalna P23

0+100 - 1+500

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza + dreny

1+550 - 1+750

Wzmocnienie podłoża T02

0+100 - 1+500

Wykop

Droga lokalna P24

4+100 - 5+875

Wjazdy - nawierzchnia tymczasowa z kruszywa łamanego

4+100 - 5+875

Pobocza

4+100 - 5+875

Skarpowanie + dogęszczanie poboczy

3+300 - 3+900

Humusowanie skarp i rowów

4+000 - 4+207

3+070 - 3+170 SP

3+070 - 3+110 SL

3+210 - 3+351 SP

4+250 - 4+630 SP

4+400 - 4+700 SL

4+630 - 5+850 SP

4+783 - 5+356 SL

5+530 - 5+877 SL

5+360 - 5+580 SL

Tereny płaskie

5+100 - 5+850

Budowa nasypu

4+900 - 5+300

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

5+300 - 5+875

4+000 - 4+500

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

5+300 - 5+680

4+100 - 4+600

AC22P

4+470 - 4+755

4+900 - 5+750

P24 przewiązka  5+815 - 5+850

4+031 - 4+218

AC16W

4+238 -5+750

5+750 - 5+815

P24 przewiązka  5+815 - 5+850

Droga dojazdowa P106

0+640 - md05

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

Droga dojazdowa P107

0+600 - 1+015

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

1+590 - 1+610

2+060 - 2+160

Droga dojazdowa P108

0+100 - 0+775

Wzmocnienie gruntu T11

Droga dojazdowa P110

0+180 - 0+220

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

0+750 - 0+950

Wzmocnienie podłoża T11

Droga dojazdowa P110C

0+010 - 0+587

Wzmocnienie podłoża - Wymiana gruntu T01b

Miejsca Obsługi Podróżnych

MOP Mała Holandia

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy

MOP Mirówko

INNE

Grodza G2

Pogrążanie ścianek szczelnych

Węzeł Dworek

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

Węzeł Cedry str.L i P

Wzmocnienie podłoża - T08b wykonanie oczepów

P4/WC L01/L03

Budowa materacy geosyntetycznych

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

P1/L

Zbrojenie i szalowanie skrzydła przyczółka

P1/P

Zbrojenie szalowanie i betonowanie korpusu

P1

Betonowanie zwieńczenia ścianek szczelnych

P2/P

Zbrojenie szalowanie i betonowanie rygla

P2/L

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie rygla

 P2

 Betonowanie oczepu na ściankach szczelnych/Zbrojenie i betonowanie oczepów ścianek szczelnych/Zasypki fundamentów

 P3

 Zasypki fundamentów

 P3/P

 Zbrojenie deskowanie i betonowanie korpusu/Rozdeskowanie korpusu

 P3/L

 Zbrojenie i szalowanie skrzydła przyczółka

 Prefabrykacja krążyn do deskowania ustroju/Izolacja fundamentów

MD-02

Montaż kotew pod bariery na skrzydłach/Szalowanie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach/Montaż kolektora/Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe/Zbrojenie płyt przejściowych/Układanie izolacjo-nawierzchni na kapach/Montaż barier energochłonnych

WD-03

P1

 Zasypki fundamentów

F3

Zbrojenie szalowanie i betonowanie rygla

Prace przygotowawcze do układania ścian oporowych z gruntu zbrojonego

MD-05

P1

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł przyczółków/Izolacja fundamentów

P2

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł przyczółków/Izolacja fundamentów

MA-06L

P1

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu

P2

 Zbrojenie i betonowanie fundamentu/Zbrojenie korpusu

MD-07

Układanie izolacji na skrzydłach/Demontaż ścianki szczelnej/Montaż desek gzymsowych i krawężników na skrzydłach/Montaż kolektora/Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe/Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych/Układanie izolacjo-nawierzchni na kapach

WA-08

P1/L

Montaż zbrojenia, deskowania i betonowania korpusu

P2/L

Zbrojenie i deskowanie korpusu

P1

 Izolacje cienkie ław fundamentowych/ Zbrojenie i szalowanie skrzydła 1A

P2

Szalowanie i betonowanie skrzydła P2B/Szalowanie i betonowanie fundamentu pod korpus/ Izolacje cienkie ław fundamentowych/Rozszalowanie dylatacji korpusów

MA-09

P4/L

Przygotowanie ciosów pod montaż łożysk

P5/L

Przygotowanie ciosów pod montaż łożysk

P5/P

Zbrojenie i deskowanie filara etap II/Betonowanie filara etap II/Demontaż deskowania filara etap II

 P6/P

Deskowanie i betonowanie filara etap I/Demontaż deskowania filara etap I/Zbrojenie i deskowanie filara etap II

P6/L

Deskowanie i betonowanie ciosów/Przygotowanie ciosów pod montaż łożysk

 P7/L

Betonowanie ciosów/Przygotowanie ciosów pod montaż łożysk

P7/P

Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap II

P8/L

Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap II/Demontaż deskowania filara etap II

P8/P

Betonowanie filara etap I/Demontaż deskowania filara etap I/Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap II

P9/P

Zbrojenie deskowanie i betonowanie filara etap I

P9/L

Deskowanie filara etap II

P10/P

Montaż zbrojenia deskowania i betonowanie filara/Demontaż deskowania filara

P10/L

Demontaż deskowania filara/Zbrojenie i betonowanie słupów pod starter/ Zbrojenie rygli pod starter/Przygotowanie ciosów pod montaż łożysk

P10

Montaż żurawia wieżowego

P11

Montaż żurawia wieżowego

P11/L

Montaż deskowania i betonowanie filara/Demontaż deskowania filara/Zbrojenie i szalowanie słupów pod starter/Szalowanie podłogi startera (nitka lewa) /Przygotowanie ciosów pod montaż łożysk

P11/P

Odbiór czystości zbrojenia fundamentu /Betonowanie fundamentu/Montaż zbrojenia deskowania i betonowanie filara etap I i II

P13

Izolacja fundamentu

P13/P

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy

P13/L

Zbrojenie szalowanie i betonowanie ławy /Zbrojenie korpusu

MA 09 T-1

Montaż MSS - szalunki/Montaż zbrojenia deskowania i betonowania ustroju, etap I - segment (MSS) /Montaż zbrojenia deskowania i betonowanie ustroju etap II - segment 1 (MSS)

MA 09 T-2/L

Przejazd MSS na segment T2

WA-10

P1/L

Demontaż deskowania korpusu/Deskowanie i betonowanie skrzydła

P1/P

 Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie korpusu/Demontaż deskowania korpusu

P2/P

Montaż zbrojenia i deskowania korpusu skrzydła

P2/L

Montaż zbrojenia deskowania i betonowania korpusu/Montaż zbrojenia skrzydła/Demontaż deskowania korpusu/Montaż zbrojenia skrzydła

P1, P2

Zasypki

WD-11

P1

Zasypki podpór fundamentów podpory

F4

Zasypki podpór fundamentów podpór

P5

Zasypki podpór fundamentów podpór/Montaż ścian oporowych

Przygotowanie podłoża pod rusztowania/Ustrój - prefabrykacja deskowania

WA-12

P1/P

Montaż deskowania i betonowania ściany skrzydła/Demontaż deskowania ściany skrzydła

P1 i P2 - Przygotowania powierzchni ław do wykonania izolacji

Montaż belek prefabrykowanych (Kujanów) /Montaż podestów roboczych na ustrojach/Montaż zbrojenia deskowania i betonowania ustroju (jezdnia lewa) /Warstwa szczepna MMA/Zasypka pomiędzy ławami/Montaż zbrojenia i deskowania ustroju (jezdnia prawa)

WA-12A

P1/P

Montaż deskowania i betonowania gzymsów skrzydeł na podporach/ Demontaż deskowania gzymsów skrzydeł na podporach

P2/P

Montaż deskowania i betonowania gzymsów skrzydeł na podporach/ Demontaż deskowania gzymsów skrzydeł na podporach

Demontaż kotew ekranów/Betonowanie kap chodnikowych/Montaż krawężników zanikających/Przygotowanie podłoża kap pod żywicę/Wykonywanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych i na gzymsach

WD-14

P4

Wykonywanie warstwy wyrównawczej pod ścianę oporową

MD-28

P1 i P2- Próbne obciążenia pala

PZ

2P

Zasypka pod płyty przejściowe/Beton podkładowy pod płyty przejściowe/Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych/Izolacja MMA płyty zespalającej i płyt przejściowych

3

Zasypki pod płytę przejściową/Szalowanie podkładu betonowego pod płyty przejściowe/Beton podkładowy/Zbrojenie płyt przejściowych

4

Izolacja przepustu/Zasypki pod płyty przejściowe/Szalowanie pod beton podkładowy/Beton podkładowy pod płyty przejściowe/Betonowanie płyty zespalającej

5/L

Wykop

6L

Izolacja płyt przejściowych

7L

Szalowanie betonu podkładowego/Beton podkładowy/Montaż prefabrykatów/Zbrojenie i szalowanie płyt dennych wlotów i wylotów//Izolacja prefabrykatów

TU-30

Zbrojenie płyt uciaglających/Betonowanie płyty uciąglającej na zewnątrz

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

Kolizja 121 A i 121B

 Przykanaliki 28+293.93 28+439.72

Kolizja 5C i 9A, 79A i 89A

Kanalizacja deszczowa

PkS-3

Kanalizacja sanitarna

 

Kolizja 83D

PD-02-001A

Przepust

PS-01-10

Przepust melioracyjny - wykop i skucie pali

PS-02-05/1

Przepust melioracyjny - wyciąganie ścianek

PD-01-005

Przepust - wykop i skucie pali

PS-01-02

Przepust melioracyjny - podsypka 10 cm

PD-01-027

Przepust melioracyjny - pogrążanie ścianek tymczasowych

PD-01-002

Przepust melioracyjny - pogrążanie ścianek szczelnych tymczasowych/igłofiltry

PD-01-007A

Przepust melioracyjny - pogrążanie ścianek tymczasowych

RA-9-1

Przepust melioracyjny

PS-01-03

Pogrążanie ścianki traconej

P24 km 5+688

Przepust melioracyjny

PS-01-04/1

Przepust melioracyjny/Pogrążanie ścianki tymczasowej

23+950

Rozbiórka przepustu betonowego

WA-12 km 32+730

Osadzenie kratek

 P-105B km 0+780

Przepust drogowy - pod zjazdem

P105b km 0+200

Przepust drogowy

P102 km 0+060, 0+920

Przepust drogowy - pod zjazdem

Droga P1 5+165, 5+688,5

Przepust drogowy

0+081,20 TU-30

Przepust drogowy

 0+011 P-1C

Przepust drogowy

P108 km 0+092,50

Przepust drogowy

TU-30

Przykanaliki

23+200, 23+900, 31+200

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110

26+610

Przebudowa kabla teletechnicznego XzTKMXpw 10x4x0,5

37+500

Budowa kanału technologicznego, 4xHDPE110 + studnie SKM3, na węźle "Nowy Dworek"

23+800, 24+000

Budowa kanału technologicznego 4xHDPE110, posadowienie studni SKM3

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 131/I-4/2016 z dnia 22.07.2016r. - Wykonanie znaków stałych (uzupełniających) przy obiektach inżynierskich.

-

-

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Roboty związane z realizacją Umowy nr 134/I-4/WR/2016 z dnia 09.09.2016r. - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na odcinku Koszwały-Cedry Małe

Ł4 - Ł6

Kanalizacja sanitarna

Ł5 - Ł6

Ł6 - Ł7

Ł7 - Ł8

Ł9 - Ł11

Ł13 - Ł14

Ł17

Ł46

Prace wykończeniowe