Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Marzec 2018

Tydzień 1

Rondo w Dworku - roboty ziemne

 


Montaż rusztowania na przęsle 12 nitki prawej obiektu MA-09

 

Tydzień 2

Drugi etap betonowania segmentu 5 MSS obiektu MA-09

 


Pogłębianie rowu RB-23

 

Tydzień 3

 Wymiana gruntu na drodze P-110

 

 

Betonowanie I etapu segmentu 6 MSS nitki prawej obiektu MA-09

 

Tydzień 4

Wbijanie grodzic stalowych do wykonania przepustu melioracyjnego PS-02-02

 

Tydzień 5

Budowa obiektu MA-09