Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Marzec 2018

ROBOTY WYKONANE W MARCU 2018:

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa Zasadnicza S7

34+450 - 34+500

Wykonanie platformy roboczej

29+980 – 30+250

Pale przemieszczeniowe

34+250 – 34+300 

Pale przemieszczeniowe

21+000 – 21+100

Oczepy żelbetowe

30+050 – 30+350

Oczepy żelbetowe 

30+300 - 30+350

Oczepy żelbetowe 

35+750 - 36+607

Oczepy żelbetowe 

20+000 - 20+080

Materace geosyntetyczne

21+000 - 21+050

Materace geosyntetyczne

22+000 - 22+050

Materac geosyntetyczny

22+100 - 22+200

Materace geosyntetyczne

22+540 - 22+580

Materace geosyntetyczne

24+500 - 24+800

Materace geosyntetyczne

28+500 - 28+900

Materace geosyntetyczne

29+960 - 30+100

Materac geosyntetyczny

31+500 - 31+590

Materace geosyntetyczne

35+850 - 35+900

Materac geosyntetyczny

17+550 - 17+950

Wykonanie nasypu

19+340 - 20+080

Wykonanie nasypu

21+000 - 21+050

Wykonanie nasypu

21+140 - 21+400

Wykonanie nasypu

21+480 - 21+530

Wykonanie nasypu

22+080 - 22+700

Wykonanie nasypu

25+345 - 25+451 (do wału)

Wykonanie nasypu

 25+451 - 25+517 ( wał podpora p1)

Wykonanie nasypu

26+494 - 26+548

Wykonanie nasypu

28+480 - 28+900 JP

Wykonanie nasypu

 31+590 - 31+900

Wykonanie nasypu

32+500 - 32+675

Wykonanie nasypu

33+130 - 33+920

Wykonanie nasypu

17+550 - 17+950

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

19+340 - 20+000

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

21+140 - 21+400

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

21+480 - 21+530

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

22+080 - 22+700

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

24+500 - 24+800

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

24+800 - 25+340

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

28+480 - 28+900 JP

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

31+900 - 32+500

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

32+500 - 32+675

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

17+550 - 17+950

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

22+250 - 22+500 JP

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

19+156 - 19+400 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I i II )

22+600 - 22+791 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

22+660 - 22+782 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

18+800 - 19+400 str. L

 Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

35+540 – 35+650

Krótkotrwały nasyp przeciążający 

Droga P1B, P1C, P1D, DS1

Wzmocnienie podłoża T11

DS. 110 1+353,9 – 1+482,65

Wzmocnienie podłoża T01a

Droga lokalna P4

1+680 – 2+300

Materace geosyntetyczne

Droga lokalna P6

P6 rondo, zatoka autobusowa

Materace geosyntetyczne

Droga lokalna P7

0+000 - 0+200

Wykonanie platformy roboczej

Droga lokalna P9/P110

Pale przemieszczeniowe

Droga dojazdowa P105

Wzmocnienie podłoża T11

0+259,6 – 0+350

Wzmocnienie T01b

Droga dojazdowa P107B

Budowa nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P109

0+480 – 1+130

Wzmocnienie T01b

Droga dojazdowa P110

1+353,9 – 1+482,65

Wzmocnienie T01a

2+209 – 3+861

Budowa nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P110C

Wzmocnienie T01b

Przejazd awaryjny

AW1 ( pomiędzy P23 a TZ )

Wzmocnienie podłoża T11

Zakres ronda DK7

Wykop

Przygotowanie platformy roboczej

Wykonanie pali przemieszczeniowych

MOP Mała Holandia

Rozbiórka nasypu przeciążeniowego

Węzeł Dworek

Pale przemieszczeniowe 

WDL 02 i 04

Materace geosyntetyczne

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych

Budynek administracyjno - biurowy

 Montaż instalacji wentylacyjnych wewn.

Budynek administracyjno - biurowy

Wykonywanie tynków

 Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż płyt warstwowych na dachu osie 1-9

 Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż świetlików dachowych na dachu osie 1-9

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż bram na obiekcie

Budynek warsztatowo-garażowy

Tynki wewnętrzne cem- wap.

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż obróbek blacharskich pokrycia dachowego

Magazyn soli

Zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

EKRANY AKUSTYCZNE

 E11

Zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych

E2

Montaż słupów

E3, E4, E5, E6

Układanie stóp fundamentowych

E2, E4P, EP1, E2a

Montaż konstrukcji wsporczej

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

MOSTY

MA-01

 Rozbiórka deskowania rusztowań

 Frezowanie nitki lewej

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie stref zakotwień - jezdnia lewa

 Jezdnia prawa - Zbrojenie i deskowanie wnęk zakotwień

 Montaż podbudowy pod deski gzymsowe kap chodnikowych

 Gruntowanie pod izolację na przyczółku/Izolacja na przyczółku

 Iniekcja kabli sprężających - nitka prawa

WD-03

 Rozbiórka deskowania rusztowań

 P1 - Montaż desek gzymsowych na murze oporowym pod ustrojem/Zbrojenie oczepu muru oporowego pod ustrojem

 Przygotowanie płyty pod izolację

 Iniekcja kabli sprężających

WD-04

 P1 i P3 - Zbrojenie deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych

 Zbrojenie i deskowanie wnęk zakotwień

MA-06

 P2

 Deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydła

 P1 i P2

 Zasypka przyczółka

 Przygotowanie powierzchni betonowych do izolacji/Izolacja przyczółków/Izolacja fundamentu

WA-08

 1B i 2B

 Betonowanie gzymsów skrzydeł

  P1A i P2A

 Przygotowanie gzymsów skrzydełek 

 P1

 Zasypki za przyczółkiem

 P1 i P2

 Zasypki za podporami

MA-09

 T5

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie et. II/Sprężenie/Przygotowanie i przejazd MSS

 T6

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie et. I/Zbrojenie, szalowanie i betonowanie et. II/Sprężenie/Przygotowanie i przejazd MSS

 T7

Zbrojenie i szalowanie et. I

P10/P S2/14

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P10/P S2/15

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P10/P S2/16

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P10/P S2/17

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P10/P S2/18

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P10/P S2/19

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P10/P S2/20

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P10/P S2/21

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P10/P S2/22

Roboty zbrojarskie

P10/P S2/23

Roboty zbrojarskie

P11/P S3/12

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P11/P S3/13

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P11/P S3/14

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P11/P S3/15

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P11/P S3/16

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P11/P S3/17

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P11/P S3/18

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P11/P S3/19

Roboty zbrojarskie/Betonowanie/Pielęgnacja betonu/Sprężenie/Wyjazd wózka + ustawianie

P11/P S3/20

Roboty zbrojarskie

P11/P S3/21

Roboty zbrojarskie

 P12-P13

NP - Rozkładanie dok na ruszcie, układanie sklejki/Szalowanie, zbrojenie i betonowanie/Szalowanie i zbrojenie et. II

 P12-P13

NL - Szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej/Pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej

 Kapy nitka lewa

 Montaż sączków i wpustów

 Kapy nitka lewa

 Ustawianie krawężników

 Kapy nitka lewa

 Montaż desek gzymsowych

 Kapy nitka lewa

 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Mur oporowy

 SC02

Montaż paneli/Zasypki za murem

WA-10

Zbrojenie i deskowanie wnęk głowic sprężających

Zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydełek/Zbrojenie ścianek żwirowych

 P2

Grunt zbrojony za przyczółkiem

 P1 i P2

 Podbudowa gruntu zbrojonego za podporą

WD-11

P1

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych/Rozszalowanie płyt przejściowych

P5

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych /Rozszalowanie płyt przejściowych /Montaż zbrojenia płyt najazdowych/Prefabrykacja zbrojenia oczepu muru oporowego/Montaż desek gzymsowych oczepu muru oporowego pod ustrojem i zbrojenia oczepu muru oporowego

 Izolacja na zimno płyt przejściowych 

MA-13

 P1

 Wykop/Beton podkładowy

P2

Przygotowanie do 2 warstwy chudego betonu /Chudy beton 2 warstwa/Kucie pali/P2L - Zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej/P2P – Zbrojenie ławy fundamentowej

WD-14

 P1

 Betonowanie oczepu na murze oporowym pod ustrojem

 P4

 Zbrojenie zwieńczenia ściany oporowej

 Osadzanie wpustów na ustroju/Przygotowanie pod montaż desek gzymsowych kap chodnikowych 

MD-28

 P2

 Deskowanie i betonowanie chudego betonu pod płyty przejściowe/Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych 

PZ

1

Zbrojenie płyt przejściowych/Montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt najazdowych

5

Prefabrykacja zbrojenia płyt przejściowych

Wał Wiślany Lewy

Betonowanie płyt najazdowych - nitka prawa

Wał Wiślany Prawy

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepu środkowego lewego/Zbrojenie i deskowanie oczepu lewego

Beton podkładowy C12/15 pod oczep prawy/Zbrojenie i deskowanie oczepu prawego

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

BRANŻE

R-B-23

Rów melioracyjny

W117 W118 W119 W120 W110 W111 i W114.1

Zespoły oczyszczające

PS-01-03 i zespoły oczyszczające

Umocnienia materacami gabionowym

W110 W111 W114.1

Przegrody szczelne

Droga P4

Obrukowania na przepustach melioracyjnych

Km 0+214 Droga P-107

Ścianka szczelna na przepuście drogowym

PD-01-007A

Ścianka tymczasowa

PS-02-02

Ścianka tymczasowa/Ścianka tymczasowa/Skucie pali

 19+678L 19+678P 19+870

Przykanaliki

19+617L 19+617P 19+509

Przykanaliki

Od 22+560 (okolice PZ-2)

Przykanaliki

W18, W20

Kolizja deszczowa

PD-02-007A

Przepust melioracyjny

PD-01-011

Przepust melioracyjny

PD-02-016

Wykop i skucie pali

OUS

Kanalizacja sanitarna

107C

Kanalizacja deszczowa

19+600 - 19+800

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

19+800 - 19+850

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

19+800 - 20+000

Studnia SKM3

21+000

Budowa przepustów pod TG 2xHDPEp125

21+000

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

21+000

Posadowienie studni SKR-1

2SO, 6SO

Szafy oświetleniowe

21+500

5SO obw 01 - wykonanie linii kablowej obwodów oświetleniowych

26+700

21RO -Montaż linii kablowych oświetleniowych 21RO obw 02

26+800

Kanalizacja 2xHDPE110 na OUS Dworek