Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Październik 2016

Tydzień 1

Wymiana gruntów na P1

Tydzień 2

Wykonywanie podpór pod most MA-09

 

Tydzień 3

Pobór próbki warstwy bitumicznej wiążącej i podbudowy - droga P24

 

 

Dobijanie ścianek szczelnych na obiekcie MA-09

 

Tydzień 4

 

Podpora MA-09 (most na Wiśle)