Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Październik 2017

Zestawienie wykonywanych robót w październiku 2017:

 Zestawienie wykonywanych robót drogowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

DROGI

Trasa zasadnicza

35+750 - 36+607

Platforma robocza T08b

34+400 - 35+750

Pale przemieszczeniowe

19+250 - 20+080

Wykonanie oczepów

21+200 - 21+350

22+050 - 22+280

30+300 - 30+850

31+500 - 31+590

31+590 - 32+045

33+130 - 34+390

33+930 - 34+000

34+650 - 34+713

35+750 - 36+607

 17+550 - 18+050

Materac geosyntetyczny

19+180 - 19+470

22+600 - 22+700

24+494 - 24-800

24+800 - 25+000

28+480 - 28+900

29+980 - 31+080

31+080 - 31+170

31+045 - 32+160

31+500 - 31+550

32+045 - 32+160

33+160 - 33+630

33+780 - 33+930

17+550 - 17+980

Budowa nasypu

19+180 - 19+250

20+100 - 20+500

 22+680 - 22+740

24+494 - 25+050

25+300 - 25+517

26+548 - 28+900

31+045 - 32+260

33+100 - 33+130

33+540 - 33+630

29+000 - 29+650

Nasyp pod pobocza

31+200 - 31+400

18+600 - 18+800 L

Warstwa pospółki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

18+750 - 19+250

19+180 - 19+250

20+100 - 20+500

28+700 - 29+920

30+800 - 31+170

34+720 - 34+890

18+050 - 19+250 P

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

 18+050 - 18+900 L

26+700 - 27+00 str. P

18+050 - 19+180 P

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

20+400 - 20+600

22+700 - 23+000

26+700 - 27+000 str. P

34+900 - 35+400 str. P i L

19+250 - 20+080

Rozbiórka nasypu przeciążającego

27+000 - 28+500

Roboty brukarskie

20+546 - 20+880 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9cm)

20+542 - 20+910 str. P

22+790 - 23+055 str. L

22+790 - 23+050 str. P

24+375 - 24+496 str. P

26+743 - 27+009 str. L

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

26+737 - 27+004 str. P

 Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9cm)

34+906 - 35+312 str. L

 34+919 - 35+372 str. P

35+297 - 35+380 str. L

20+570 - 20+876 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

22+795 - 23+050 str. L

20+569 - 20+903 str. P

22+786 - 23+050 str. P

31+216 - 31+441 str. P

34+926 - 35+360 str. P

34+910 - 35+309 str. L

23+420 - 23+910 SP

Układanie geowłókniny

23+570 - 23+720 SP

Humusowanie skarp i rowów/Humusowanie terenów płaskich

 

23+720 - 23+910 SP 

Humusowanie skarp i rowów

27+540 - 27+610 SP

Humusowanie skarp i rowów/Humusowanie terenów płaskich/Obsiew mieszanką nr 1

21+570 - 21+690 SP

Porządkowanie terenów płaskich/Obsiew mieszanką nr 1

23+370 - 23+550

Humusowanie terenów płaskich

23+720 - 23+910 SP

Porządkowanie terenów płaskich

23+490 - 23+570 SP

Droga lokalna P4

Roboty brukarskie

0+000 - 0+200

Nasyp pod pobocza

P-4_W 1+708 - 1+738

AC16W grub.6 cm

1+350 - 1+420 SL

 

Humusowanie skarp i rowów/Porządkowanie terenów płaskich   

 

1+350 - 1+500 SL   

 

Obsiew mieszanką nr 1  

 

1+330 - 1+370 SP 

 

  Obsiew mieszanka nr 2 

 

1+460 - 1+500 SP  

 

1+350 - 1+550 SL 

Droga lokalna P6

Pale przemieszczeniowe

Droga lokalna P7

Wykonanie oczepów

Droga lokalna P23

Rozbiórka nasypu przeciążającego

Droga lokalna P24

1+200 - 1+700

Materac geosyntetyczny

Wykonanie oczepów

Droga dojazdowa P110

Platforma robocza w zakresie T08b

Węzeł Cedry

L01 0+070 - 0+150 SL

Humusowanie skarp i rowów

 

L01 0+020 - 0+180 SP 

Humusowanie skarp i rowów

 

L01 1+120 - 1+320 SP  

 

  Obsiew mieszanka nr 2 

L02 0+032 - 01+325

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

 

 L03 0+230 - 0+315 SP        

Humusowanie skarp i rowów

 

L03 0+200 - 0+250 SL    

Humusowanie skarp i rowów

L03 0+100 - 0+120 SP

 

Porządkowanie terenów płaskich   

 

L03 0+230 - 0+315 SP 

 

  Obsiew mieszanka nr 2 

L04 0+000 - 0+209

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

Węzeł Dworek

L01 0+000 - 0+095

Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm zmiana na 19 (10cm)

L01 0+095 - 0+120

Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm

L02

Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem

L04 0+460 - 0+489

Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm zmiana na 19 (10cm)

MOP Mirówko

Rozbiórka nasypu przeciążającego

 

 

Zestawienie wykonywanych robót kubaturowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Betonowanie stropu nad parterem cz.3 (nadbeton stropu filigran)

Murowanie ścian piętra - Porotherm

Roboty żelbetowe piętra

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty murowe ścian parteru z gazobetonu

Roboty żelbetowe parteru

Szalowanie stropu nad parterem osie 9-13

Kanalizacja technologiczna zewnętrzna

Budynek Magazynu Znaków

Murowanie ścian parteru z gazobetonu

Magazyn soli

Materac geotechniczny

Beton podkładowy pod płytę fundamentową

Wiata ze śmietnikiem

Pokrycie z blachy trapezowej

Ekrany akustyczne

 E3,E4,E6,E7

Zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych

E2

Zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej - część I i II

 

Zestawienie wykonywanych robót mostowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Mosty

MA-01

 Rozszalowanie ustroju nośnego nitki lewej

 Montaż deskowania i rusztowania pod ustrój nośny jezdnia prawa

 Przestawienie kratownicy na jezdnię prawą

 Układanie płyt pod ustrój jezdnia prawa

 Drenaż za podporą P3

 Montaż łożysk w osi 1

WD-03

 Montaż deskowania pod ustrój nośny

 Przygotowanie podłoża przęsło 3-4/Układanie płyt przęsło 3-4

WD-04

 P1

 Zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepu

 Wykonanie ciosów podłożyskowych w osi 1/Montaż łożysk w osi 1

 Ustrój nośny - prefabrykacja zbrojenia/deskowanie

 Zbrojenie ustroju przęsło 2-3/Deskowanie przęsła 1-2

MA-06/L

 Deskowanie ustroju nośnego

MA-06/P

 Odwodnienie wykopu

WA-08

 Zasypki z zagęszczeniem

MA-09

P1

Zasypka za przyczółkiem

P1-P9 JP

Montaż łożysk

P1 - P4

Montaż sączków i wpustów

P1 - P4

Sprężanie zewnętrzne

T9

MSS szalowanie zbrojenie i betonowanie - etap I i II/Sprężanie/Blok nad poprzecznicą - zbrojenie i szalowanie

T8

Zbrojenie i szalowanie bloków dla kabli zewnętrznych/Blok nad poprzecznicą - zbrojenie i szalowanie

MSS

Przestawienie MSS

 P10/L - S2/14

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P10/L - S2/15

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P10/L - S2/16

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P10/L - S2/17

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P10/L - S2/18

Roboty ciesielsko - zbrojarskie

 P10/L - S2/19

Roboty ciesielsko - zbrojarskie

 P11/L - S3/14

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/L - S3/15

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/L - S3/16

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/L - S3/17

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/L - S3/18

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/L - S3/19

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/L - S3/20

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

 P11/L - S3/21

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie/Sprężenie

P10/P starter - etap II

Roboty ciesielsko - zbrojarskie/Betonowanie

P10/P starter - etap III

Roboty ciesielskie

P12-P13

Roboty ciesielsko - zbrojarskie

MA-09 ist.

Przęsło 7

 

 Piaskowanie szyny z zagruntowaniem 

Przęsło 8

 Mycie i gruntowanie

Mur oporowy

S.C. 01

 Zasypki z zagęszczeniem/Montaż paneli Freyssisol

S.C. 02

 Montaż paneli Freyssisol

WA-10

Nitka prawa

Zbrojenie i betonowanie ustroju/Sprężanie ustroju/Demontaż wież i deskowania

 Nitka lewa

 Demontaż wież i deskowania

WD-11

 Montaż zbrojenia ustroju/Montaż rur osłonowych sączków

WA-12

 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych/Montaż kotew

MA-13

P2

Pogrążanie ścianki szczelnej/Spawanie grodzic podpory

WD-14

P4

Deskowanie i betonowanie oczepu/Rozszalowanie oczepu/Szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych/Montaż łożysk

Deskowanie w przęśle F3-P4/Montaż bramki w przęśle F3-P4

Zbrojenie ustroju

MD-28

 P1, P2

 Szalowanie i betonowanie skrzydeł/Rozszalowanie skrzydeł

Prefabrykacja zbrojenia płyt przejściowych/Izolacja na zimno przyczółków P1 i P2

PZ

2

Beton podkładowy/Wyciąganie ścianki tymczasowej mostowej

5

Zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydeł północnych i południowych/Zbrojenie i betonowanie płyty dennej południowej/Zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej

5

Dostawa prefabrykatów/Montaż prefabrykatów/Izolacja prefabrykatów

5L

Wyciąganie ścianek tymczasowych

 

Zestawienie wykonywanych robót branżowych

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych robót

Branże

28+700, 29+750, 28+800 - 29+050

Kanał technologiczny, posadowienie studni SKM-3

28+700 - 28+950, 29+350 - 29+500

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

21+800

Kanał technologiczny, kanalizacja 4xHDPE110

31+000

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE110/posadowienie studni SKM-3

PS-02-04

Przepust melioracyjny

PS-02-05

Przepust melioracyjny/Wykop i skucie pali

PS-01-07

Przepust melioracyjny/Wykop i skucie pali

PD-01-013D, PD-01-013A

Pogrążanie ścianki tymczasowej

Kolizja 132, 133, 140

Kanalizacja deszczowa

Kanał "A"

Wykop

Kolizja 150

Kanalizacja deszczowa - osadnik

 

Wyloty KPED przy TU-30

Kd 5

Kanalizacja deszczowa

Kolizja 132, 140

Przykanaliki

18+050 - 19+000 str. P, 21+050-21+120

18+500, 19+100, 21+120

18+600-19+100, 32+400 - 32+700, 31+000 - 31+200

SO 5018 Przebudowa obw. 200

Wykop pod linię kablową

SO 5018 Przebudowa obw. 200

Wykonanie przewiertów wg projektu zamiennego

SO 5018 Przebudowa obw. 200

Montaż linii kablowej

23+200

Punkt preselekcji - Wykonanie przewiertu sterowanego pod jezdnią

22+049

2SO - Budowa linii kablowej oświetleniowej, węzeł Cedry