Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Październik 2018

ROBOTY WYKONANE W PAŹDZIERNIKU 2018:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

Trasa Zasadnicza

24+800 - 25+517

Nasypy w pasie rozdziału + pobocza

34+200 - 34+500

Budowa nasypu - pas rozdziału

26+443 - 26+494

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

26+494 - 27+000

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

34+400 - 34+500

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

DK-7 Węzeł Dworek (km 0 +000 - 0+356)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

DK7 Dworek 0+000 - 0+095

 AC22P grub.10cm

34+200  - 36+660

Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

24+800 - 25+517

Bruki - pas rozdziału

29+681 - 32+320

Bruki - krawędzie

34+200 - 34+720

Bruki - krawędzie

20+500 - 32+320

Umocnienie skarpy wzdłuż kanału WZ

26+553 - 28+500

Wykonanie cieków skarpowych i umocnień rowów

17+550 - 33+900

Wykonanie docelowego oznakowania poziomego

21+100 - 24+800

Budowa ogrodzeń

29+681 - 36+100

Budowa ogrodzeń

36+100 - 36+800

Budowa ogrodzeń

24+440 - 24+510

Humusowanie pas rozdziału

34+500 - 36+500

Humusowanie

26+950 - 28+400

Humusowanie

36+600 - 37+300

Humusowanie

33+900 - 34+250

Humusowanie pas rozdziału

27+000 - 34+200

Bariery energochłonne

20+900 - 22+800

Bariery energochłonne

34+500 - 37+000

Bariery energochłonne

26+445 - 26+602 str. P i L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

34+391 - 34+430 str. P i L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

34+457 - 34+607 str. L i P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm i II 9 cm)

34+358 - 34+388 str. L

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

37+436 - 37+890 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa I 10cm)

37+257 - 37+410 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

37+410 - 37+890 str. P

Beton asfaltowy AC22P o gr.19cm (warstwa II 9cm)

26+445 - 26+493 str. L i P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

26+571 - 26+604 str. P i L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

34+320 - 34+424 str. L

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

34+457 - 34+612 str. L i P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

36+787 - 37+396 str. P

Warstwa wiążąca (AC16W) o gr. 9 cm

27+000 - 27+175 str. L przejazd awaryjny

Warstwa ścieralna gr. 4cm

34+000 - 34+175 str. L przejazd awaryjny

Warstwa ścieralna gr. 4cm

22+004 - 22+085 str. L i P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

25+314 - 25+515 str. L i P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

26+445 - 27+055 Str. L i P

 Warstwa ścieralna gr. 4cm

26+600 - 28+449 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

30+910 - 32+333 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

34+248 - 36+112 str. L

Warstwa ścieralna gr. 4cm

33+895 – 36+115 str. P

Warstwa ścieralna gr. 4cm

36+674 - 37+980 str. P

 Warstwa ścieralna gr. 4cm

36+810 - 37+980 str. L

 Warstwa ścieralna gr. 4cm

Droga dojazdowa P1A, P1D, P1C

P1A, P1C, P1D

Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

P1c, P1d

Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

P1A

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

P1A 0+000 - 0+094,76

Warstwa wiążąca gr. 5 cm/Warstwa ścieralna gr. 4 cm

Droga lokalna P3

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

P6 rondo

Budowa nasypu/Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

Droga lokalna P7

0+000 - 0+300

Materac geosyntetyczny/Budowa nasypu

P7/P24

Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

0+244 - 0+403

AC16W grub.8 cm

0+403 - 0+488

 AC16W grub.5 cm ochronna na obiekty

Pobocza z kruszywa destruktu/ Humusowanie/Roboty brukarskie

Droga lokalna P8

Wzmocnienie gruntu/Budowa nasypu

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

Warstwa wiążąca ścieralna/Pobocza z destruktu

Droga lokalna P9

Roboty brukarskie/Warstwa wiążąca gr. 5 cm/Pobocza z kruszywa destruktu/Warstwa ścieralna

Droga lokalna P23

Wzmocnienie gruntu/Rozbiórka elementów dróg/Wykop

P23A

Rozbiórka elementów dróg/Wykop

Droga lokalna P24

0+000 - 1+000

Humusowanie

0+005 - 0+066

AC22P grub.7cm

0+005 - 0+076

AC16W grub.5 cm

Droga dojazdowa P105 i P106

Rozbiórka nasypu przeciążającego

Droga dojazdowa P102

Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

0+000 - 0+209

Warstwa wiążąca gr. 5 cm/Warstwa ścieralna gr. 4 cm

Droga dojazdowa P105

Wzmocnienie gruntu/Budowa nasypu/Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

Droga dojazdowa P106

Wzmocnienie gruntu/ Budowa nasypu

Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem/ Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

Wiążąca i ścieralna

Droga dojazdowa P107

Wzmocnienie gruntu/Budowa nasypu/Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

P107c, P107b

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna

Droga dojazdowa P108

Wzmocnienie gruntu/Materac geosyntetyczny/Budowa nasypu/Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego

Droga dojazdowa P109

Wiążąca

Droga dojazdowa P110

Wzmocnienie gruntu/Budowa nasypu/Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem/Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego/Wiążąca i ścieralna/Pobocza z destruktu

P110c

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Rondo DK7

Rondo DK7 0+000 - 0+141

AC16W grub.6 cm/AC11S grub.4cm

DK7 Dworek 0+000 - 0+356

AC16W grub.6 cm

Obwodnica NDG

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna - j.p/Oznakowanie poziome - lewa

Roboty brukarskie - jezdnia L i P

Bariery energochłonne - j. lewa

L01 0+000 - 0+020

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm/Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

L03 0+000 - 0+020

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm/Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

NDG A4 0+000 - 0+230

Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

NDG A1 0+000 - 0+230

Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

MOP Mała Holandia

Rozbiórka przeciążenia

Węzeł Dworek

Roboty brukarskie

L03 0+023 - 0+134

Beton asfaltowy AC22P o gr.8cm

L01 0+290 - 0+400

Beton asfaltowy AC22P o gr.13cm

L01 0+275 - 0+400

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

L03 0+010 - 0+120

Warstwa wiążąca AC 16W o gr. 6 cm

L04 0+025 - 0+048

Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

L01 0+000 - 0+100

 Warstwa ścieralna gr. 4cm o uziarnieniu 0/11mm

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

ROBOTY KUBATUROWE

Budynek administracyjno - biurowy

Montaż płyt włókno - cementowych na tarasie

Budynek administracyjno - biurowy

Płytki gresowe na tarasie

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty posadzkarskie - płytki gresowe

Budynek warsztatowo-garażowy

Roboty wykończeniowe ścian i sufitów ( GK + malowanie)

Budynek warsztatowo-garażowy

 Montaż instalacji wentylacyjnych wewn. + Instalacji sanitarnych

Budynek warsztatowo-garażowy

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Magazyn znaków

Posadzki żywiczne

Magazyn soli

Poszycie wewnętrzne ścian mag. Soli

Magazyn soli

Instalacje wytwornic solanek

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

EKRANY AKUSTYCZNE

EP1

Montaż podwalin i wypełnień

EP5

Montaż konstrukcji wsporczej/Montaż podwalin i wypełnień

E10

Montaż podwalin i wypełnień

E2

Schody skarpowe

E12

Fundamenty Palowe/Montaż konstrukcji wsporczej/Montaż podwalin i wypełnień

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Mosty

MA-01

 Zabruk i umocnienia na stożkach

 Montaż barier na jezdni prawej

 M-ż schodów skarpowych 

 Zalewki w warstwie ścieralnej

 Antykorozja betonu

 Betonowanie stopni schodów skarpowych 

 Umocnienie koryta rzeki

WD-03

 Antykorozja betonu 

 M-ż zbrojenia i m-ż desek gzymsowych na ścianie skośnej P1 i P4

 Betonowanie gzymsów na ścianie skośnej P4 

 P1 - Deskowanie i betonowanie oczepu na ścianie skośnej/Demontaż rusztowań przy ścianie skośne

 Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych 

 Zabruki 

 Montaż odwodnienia

 Izolacja MMA ustroju 

 Montaż balustrad

 Próbne obciążenie dynamiczne

 Izolacja na zimno ściany skośnej P4

MD-05

 Chudy beton pod płytę najazdową na P2 

 Beton ochronny i wyrównawczy na płycie najazdową na P1 

 M-ż zbrojenia, montaż kotew i betonownie kapy na skrzydle P2 

 M-ż zbrojenia i betonowanie płyty najazdowej na P2 

 Montaż odwodnienia

 Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych 

 P1 - Ława pod krawężnik zanikający ma P1

 Montaż krawężników zanikających/Montaż barier

 Montaż znaków wysokościowych

MA-06

 Antykorozja betonu 

 Warstwa ścieralna na prawej i lewej jezdni 

 Montaż odwodnienia j. prawa

 Zalewki w warstwie ścieralnej

 Montaż balustrad w pasie rozdziału

WA-08

 Montaż barier JL i JP

 Utwardzenie nawierzchni kostką betonową 

 Warstwa ścieralna z SMA

 Wykonanie przeciw spadków z asfaltu lanego

 Umocnienie stożków matami polimerowymi

 Montaż stałych znaków wysokościowych

ROBOTY HYDROTECHNICZNE

 Nabrzeże

 Wypełnianie Big Bag-ów C12/15

  Umocnienie podpór

 Prowadzenie prac czerpalnych

  Umocnienie podpór

 Zatapianie Big Bagów od strony przy podporze P11 wraz z narzutem kamiennym

  Umocnienie podpór

 Układanie kamienia naturalnego hydrotechnicznego w obrębie podpory 11 i podpory P10

 Podpora 9

 Dostawa faszyny, wykonanie materacy faszynowych wraz z ich zatopieniem

 Podpora 9

 Wykonanie palisady z pali drewnianych 

 Podpora 9

 Wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego

 Podpora 9

 Wykonywanie materacy gabionowych

 Podpora 4

 Wykonanie podsypki piaskowej, zagęszczenie, ułożenie geowłókniny, ułożenie narzutu kamiennego

 Podpora 7

 Wykonanie podsypki piaskowej, zagęszczenie, ułożenie geowłókniny, ułożenie narzutu kamiennego

 Nitka prawa

 Obciążenie statyczne i dynamiczne

MA-09

 P1,P3

 Utwardzenie nawierzchni kostką betonową 

  P1-P13 J.L. i J.P

 Montaż bariero poręczy

 P1-P13 J.P.

 Wyrównania płyty asfaltem twardolanym pod MMA

  P8-P13 J.L.

 Wyrównania płyty asfaltem twardolanym pod MMA

  P9-P13 J.L.

 Żywica na kapach warstwa gruntująca+ konstrukcyjna

  P1-P13 J.P.

 Żywica na kapach warstwa gruntująca+ konstrukcyjna

  P7-P9, P8-P11

 Antykorozja betonu- przygotowanie powierzchni- ustrój J.P.

  P7-P9, P8-P11

 Antykorozja betonu- malowanie powierzchni- ustrój J.L. i J.P.

  P8-13 J.P.

 Śrutowanie pod izolację MMA w jezdni

  P8-P13 J.P.

 Izolacja MMA w jezdni

  P12-P13 J.P.

 Betonowanie kap chodnikowych

 P1-P13 J.L.

 Warstwa wiążąca z asfaltu lanego 

 P1, P13

 Montaż krawężników zanikających

 P1-P13 J.L.

 Warstwa wiążąca i ścieralna z asfaltu lanego 

WA-10

 P2 - Montaż krawężników zanikających

 Izolacja MMA w jezdni

 Utwardzenie nawierzchni kostką betonową 

 Odwodnienie obiektu

 Warstwa wiążąca z asfaltu lanego/Montaż bariero poręczy 

 Próbne obciążenie dynamiczne

 Nawierzchnia ścieralna SMA

 Wykonanie przeciwspadków i stref przy dylatacjach z asfaltu lanego

 Oznakowanie poziome obu jezdni

 Montaż stałych znaków wysokościowych

WD-11

 Ułożenie kruszywa na sączkach

 Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach 

 Ułożenie drenów prefabrykowanych

 Profilowanie skarpy P5

 Przygotowanie powierzchni pod antykorozję w przęśle F2/F3 

 Antykorozja w przęśle P1/F2 

 Zabruk z kostki betonowej przy P1 i P5 

 Warstwa szczepna na izolacji MMA

 Montaż kolektorów odwodnienia 

 Ustawianie krawężnika zanikającego P5L

 Warstwa wiążąca 

 Montaż balustrad i koszy na wpustach

 Próbne obciążenie dynamiczne

 Montaż barier energochłonnych w strefach dylatacyjnych

WA-12

 Umocnienie z kostki betonowej przy kapie północnej i południowej

 Zabruk z kostki betonowej na kapie południowej

 Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

MA-13

 Betonowanie kap w strefach dylatacyjnych 

 Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach i w strefach dylatacyjnych

 Przygotowanie powierzchni ustroju pod izolacje MMA 

 Przygotowanie powierzchni pod podwalinę stożków

 Izolacja MMA na skrzydłach i na jezdni

  P1L, P1P, P2L i P2P - Zbrojenie i betonowanie gzymsów skrzydła

  P1P i P2P - Beton podkładowy pod fundament umocnienia stożka

 P1L i P2 - Ustawianie krawężników zanikających 

 Zbrojenie i szalowanie oczepów na ściankach pod obiektem+ beton etap I, II i III

 P1P, P1L i P2L - Szalowanie i betonowanie fundamentu umocnienia stożka

 P2L i P1L- Przygotowanie powierzchni pod oczep na ściankach/Chudy beton pod oczep

 P2P - Przygotowanie powierzchni pod oczep na ściankach

 P2P - Szalowanie i betonowanie fundamentu umocnienia skarpy

 Próbne obciążenie statyczne nitki lewej i prawej

 Zasypka skarpy P2P, P2L, P1L i P1P / Profilacja skarp P1P i P2P

 Montaż barier energochłonnych

 Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na nitce lewej i prawej

 Próbne obciążenie dynamiczne

 Umocnienie z kostki betonowej w pasie rozdziału P1 i P2 i przy skrzydłach P1 i P2

 Ustawienie krawężników zanikających P1 

 Beton podkładowy pod oczep na ściance P1L

 Betonowanie oczepu ścianki szczelnej P1 cz. 2

 Osadzenie koszy na wpustach 

 Ułożenie drenów prefabrykowanych 

 Montaż kolektorów odwodnienia

 Układanie drenów prefabrykowanych na jezdni lewej i prawej

 Układanie kostki betonowej na poboczach 

 Pasy z asfaltu lanego wzdłuż dylatacji i przeciwspadki 

 Szalowanie oczepów na ściankach szczelnych 

WD-14

 Zbrojenie kap w strefach dylatacyjnych 

 Zbrojenie oczepu muru oporowego P4L

 Montaż kotew pod bariery energochłonne w strefie dylatacyjnej 

 Zabruk z kostki granitowej przy filarze F2

 Nawierzchnia chemoutwardzalna kapach i w strefach dylatacyjnych

 P1P - Montaż desek gzymsowych na murze oporowym/Zbrojenie oczepu na murze oporowym

 P1L - Zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepu muru oporowego

 P4P - Szalowanie i betonowanie oczepu muru oporowego

 Umocnienie z kostki kamiennej przy filarze F2

 Umocnienie z kostki betonowej P4

 Antykorozja w przęśle P1/F2 i F3/P4 

 Umocnienie z kostki betonowej na dojeździe do P1, przy skrzydle P1P, przy podporze P4

 Montaż balustrady na ustroju

 Montaż krawężnika zanikającego P1P

 Ułożenie drenów prefabrykowanych na ustroju

 Zbrojenie fundamentu schodów skarpowych

 Warstwa wiążąca

 Osadzenie koszy na wpustach 

 Montaż koszy na wpustach

 Montaż kolektorów odwodnienia 

 Próbne obciążenie statyczne i dynamiczne

 Montaż barier energochłonnych w strefie dylatacyjnych

MD-28

 Beton podkładowy pod oczepy na ściankach/Szalowanie oczepu na ściankach szczelnych

Ułożenie drenu prefabrykowanego/Ułożenie warstwy wiążącej

Grobla P8

 Montaż kleszczy i ściągów/Wykop pod montaż ściągów/Montaż ściągów 

MD-27

 Montaż rozparcia tymczasowego pod palownice

 P1 - Pogrążanie ścianki separacyjnej/Montaż ściągów rozparcia pod palownice na podporze/Odkopanie podpory

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

Branże

Droga P23: PD-01-007, PD-01-028 oraz przepusty nad zjazdami

Regulacja krat na wpustach deszczowych 17+200 do 36+700 

Montaż wylotów na przykanalikach, km 17+500 – 36+700

Budowa odwodnienia drogi P 2, Cedry Małe

Usunięcie kolizji PKs-7

Odwodnienie korpusu drogi droga p 105

Melioracje

Budowa przepustów pod zjazdami przy drodze P-23

Budowa przepustu PD-01-014

OUS

Budowa zbiornika ZR 3

Wodociągi

Budowa sieci wodociągowej PW-16 w drodze P-7

Przebudowa sieci wodociągowej kolizja PW-20 w drodze P-8

Roboty teletechniczne

30+100 - 30+400

Posadowienie studni SKM-3

27+300

Budowa kanalizacji HDPE110

34+600 - 35+000

Budowa kanalizacji HDPE110/ Posadowienie studni SKM-3

34+800 - 35+100

Budowa kanalizacji HDPE110/ Posadowienie studni SKM-3

34+300 - 34+400

Budowa kanalizacji HDPE110

27+200, rondo DK-7

Budowa kanalizacji HDPE110/Posadowienie studni SKM-3

Roboty energetyczne

Węzeł Dworek

Wykop pod linię kablową

Węzeł Dworek

Montaż linii zasilania od ZK8 do ZK9

WD-03

Montaż rury oświetleniowej

MA-09

Montaż kabli

Kanał Linawa

Montaż opraw oświetleniowych

Kanał Linawa

Montaż fundamentów

Nowy Dwór Gdański

Wymiana opraw oświetleniowych

Nowy Dwór Gdański str. L

Wymiana opraw oświetleniowych

MA-09

Montaż rur osłonowych

MA-09

Montaż lamp oświetleniowych

 

Montaż linii kablowej - zasilanie 11SO

 

Montaż fundamentów 10SO