Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Październik 2019

ROBOTY WYKONANE W PAŹDZIERNIKU 2019:

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

DROGI

P1, P1A, P1B

Humusowanie

P23

Humusowanie

P102, P107,P107B, P109

Humusowanie

DS.-1, DS.-2

Humusowanie

P6 zatoka autobusowa

Humusowanie

Rondo Dworek

Humusowanie

Rejon PZ1 i TU-30

Humusowanie

Wjazd na stację paliw - Cedry Małe

Humusowanie

P1a, P23, P107B, DK7

Odmulanie rowu

Wjazd na stację paliw - Cedry Małe

Odmulenie rowu

P1a, P102

Naprawa poboczy

DK7

Oczyszczenie nawierzchni

P24, P107B

Umocnienie rowu

34+080

Ściek skarpowy, umocnienie rowu

S7

Humusowanie

S7

Palisady

S7

Poprawa bruków oraz poboczy

S7

Udrożnienie i sprzatanie rowów drogowych

S7

Naprawa rozmyć

Drogi lokalne

Pobocza na zjazdach

P23, Rejon PZ1

Porządkowanie terenów płaskich

P24, P107

Obhumusowanie wlotów na zjazdach

Drogi lokalne

Pobocza na zjazdach

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

MOSTY

MA-01

Uszczelnienie dylatacji między przyczółkami

WD-03, WD-04

Deski gzymsowe - spoinowanie

WD-03

Balustrady

WD-04

Umocnienie rowu

TU-30

Humusowanie

PZ1, PZ1L, PZ1P, PZ2, PZ2P

Żywica na wylotach

WA-08

Humusowanie i obsianie trawą skarp P1L i P2L

MA-09 ist

Wymiana fartuchów dylatacji P1, P5, P9, P13

MA-09ist

Montaż bariery drogowej  - strona lewa

MA-09ist

Naprawa nawierzchnioizolacji chodnika lewego

MA-09 ist

Nawierzchnia renowacyjna chodnika lewego - warstwa 2mm

MA-09 ist

Naprawa kolektorów odwodnienia mostu

MA-09

Humusowanie i obsianie trawą skarp P1 i P13

MA-09

Montaż drobnych konstrukcji stalowych w skrzynkach ustroju

MA-09

Umocnienie skarpy P1L geokratą i gabionami

WA-10

Humusowanie i obsianie trawą skarp P1L i P2L

WA-10

Umocnienie kostką kamienną przyczółku P2

S.C.-02

Roboty zaległe

WD-11

Schody skarpowe

WD-11

Umocnienie rowu

WA-12, WA-12A

Umocnienie pod obiektem/Humusowanie

WD-14

Schody skarpowe

WD-03, TU-30, WD-11, MA-13, WD-14, MD-28

Roboty brukarskie

     

 

 

Lokalizacja

Rodzaj wykonywanych Robót

BRANŻE

S7

Wykaszanie rowów

S7

Umocnienia przegród szczelnych brukiem kamiennym

S7

Wykonywanie materacy gabionowych na przepustach melioracyjnych

S7

Demontaż zasilania tymczasowego