Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Sierpień 2016

Opis Robót zrealizowanych w sierpniu 2016 roku:

 

 

Lokalizacja

 

Zestawienie wykonywanych robót drogowych

S7

18+150-18+900, 29+200-29+350, 29+475-30+050, 32+675-33+360, 35+500-35+740

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b

P1

3+741-4+300,  4+300-5+325, 4+345-5+327

P10

0+100-0+600

P24

4+170-4+900

S7

18+150-18+900, 18+360-18+900, 24+820-25+345, 26+569-27+850, 27+850-29+200, 32+750-33+360

Wzmocnienie podłoża - pale przemieszczeniowe T08b wykonywanie oczepów

P1

2+050-3+558, 5+300-8+200

P24

1+700-3+050

WD

L01, L03

S7

19+200-20+085, 20+085-21+000 str. L,
30+500-30+850, 32+000-32+300

Prace przygotowawcze - drogi technologiczne

P10

0+000-1+400

P106

 

P107

 0+500-0+900, 0+700-1+300

S7

18+031-18+150, 32+420 - 32+500,
34+600-35+740, 34+600-35+500

Wzmocnienie podłoża - platforma robocza T08b

P10

0+700-1+400, 1+000-1+400

OUS

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy/materac T02

MOP

Mała Holandia

Wzmocnienie podłoża - nasyp dociążeniowy/dreny T02

S7

18+360-18+900

Budowa materacy geosyntetycznych - warstwa 15 cm nad oczepami

S7

26+900-27+200

Wzmocnienie podłoża - materac T08b - I warstwa

P24

1+800-2+300

Wzmocnienie podłoża - materac T08b

P1

2+600-3+100

Budowa materacy geosyntetycznych

P4

0+400-1+400

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T01a/Nasyp

P1

3+500-3+556

Wzmocnienie podłoża T06 - roboty ziemne

P1

1+000-1+400

Budowa nasypu

P4

0+400-1+400

P24

 3+500-3+900

P107

0+200 - 0+500

Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu T11

PZ-1

S7 km 19+655

Wykonanie ścianek geotechnicznych tymczasowych

PZ-1P

 

Wykop i skuwanie pali/Wykonanie oczepów

MA-01, MD-05, MD-06, MD-07

Wbijanie ścianki separacyjnej

WA-08

P1, P2

WA-10

P1

WD-11

DP 2334G (P7) 0+444,91; S7 28+483,37; ·P107 2+040,37

 

Lokalizacja

Zestawienie wykonywanych robót mostowych

MA-01

 

Wyciągnie ścianek szczelnych

MD-02

P1, P2

Wykop

WD-03

P1

Zbrojenie fundamentu podpory/Zbrojenie skrzydełek/Betonowanie skrzydełek

F2, F3

Zbrojenie fundamentu, deskowanie i betonowanie

P4

Zbrojenie fundamentu i deskowanie/Zbrojenie skrzydełek i betonowanie/Montaż rusztowań filarów P4, betonowanie fundamentu skrzydeł w osi 4, zbrojenie filarów

WD-04

P1

Montaż rusztowania i zbrojenie filarów

F2

Zbrojenie fundamentu, deskowanie i betonowanie/Zbrojenie filarów

P3

Zbrojenie fundamentu, deskowanie i betonowanie/Zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydeł ścian oporowych i betonowanie

MD-07

 

Rozbiórka platformy

TU-30

 

Wykop i skuwanie pali

MA-09

P1 prawa

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu/Zbrojenie korpusu

P1 lewa

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu/Pielęgnacja betonu

P2 prawa

Zbrojenie fundamentów/Zbrojenie korpusu przyczółka

P2 lewa

Zbrojenie i deskowanie fundamentu/Zbrojenie filarów

P3 prawa

Zbrojenie fundamentów

P4 prawa

Zbrojenie i deskowanie fundamentu/Betonowanie fundamentu/Pielęgnacja betonu

P4 lewa

Zbrojenie fundamentów

P4

Testy dynamiczne

P5

Kucie głowic pali/Testy dynamiczne

P6 prawa

Zbrojenie fundamentów

P6

Kucie głowic pali/Testy dynamiczne

P7

Wykop/Betonowanie fundamentu - I i II warstwa/Testy dynamiczne/Kucie głowic pali

P8

Ścianka szczelna/Wykop/Beton podkładowy/Kucie głowic pali

P9

Wbicie pali żelbetowych/Testy statyczne

P12

Wbicie pali żelbetowych

WA-10

P1, P2

Wbicie pali żelbetowych

WD-11

P1, P4

Wykop/Beton podkładowy/Kucie głowic pali/Montaż zbrojenia

P5

Wykop/Beton podkładowy/Kucie głowic pali

WA-12

P1

Wykonanie wykopu pod fundament/Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament/Kucie głowic pali/Montaż zbrojenia i deskowanie

P2

Wykonanie wykopu pod fundament/Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament/Kucie głowic pali

WA-12A

P1

Montaż zbrojenia, betonowanie ławy korpusu/Montaż zbrojenia skrzydeł

P2

Montaż zbrojenia fundamentu/Montaż zbrojenia skrzydeł i betonowanie

WD-14

F2, F3

Montaż zbrojenia fundamentu, deskowanie i betonowanie fundamentu

 

 

Lokalizacja

 

Zestawienie wykonywanych robót branżowych

R-B-10b, R-B-10a, R-B-12, R-B-12a, R-B-12b, R-B-12-1, RD-26, RD-11,

R-A-14, R-A-15, R-A-9, R-A-21,

RC-48, RC-49, R-D, R-A-7, R-H,

RA-27, RA-3, R-B-12-3, R-B-15-5,

R-B-12-4, R-B-10-2, R-B-10

Mechaniczna konserwacja

RF1_1

Rów melioracyjny

RC-51, R-P-109

Wykoszenie rowu inwestycyjnego

PD-02-001, PD-02-010

Ścianki szczelne tymczasowe/Umocnienia materacami gabionowymi

PD-02-014

Przepust w ściance szczelnej tymczasowej

PS-02-01/1

Przepust w ściance szczelnej traconej - wykop/Wykop i ścięcie pali na przepuście w ściance traconej/Obcinanie pali

PD-02-011

Ścianki szczelne tymczasowe/Zapłukiwanie igłofiltrów

PD-01-012

Igłofiltry na przepuście

ZR1

Roboty wykończeniowe/Przygotowanie wjazdu zbiornika do stabilizacji/Zjazd/Stabilizacja na zjeździe do zbiornika/Wjazd do zbiornika - prace wykończeniowe/Zamulenie zbiornika

ZR2

Zjazd

Wodociąg PW-1, PW-7, PW-8

Oznakowania na kolizjach wodociągowych

Wodociąg PW-2a, PW-5, PW-6

Przepinka/Porządki na kolizjach wodociągowych/Oznakowania na kolizjach wodociągowych

Droga P-1, P-2

Umocnienia brukiem przepustów melioracyjnych

Wyciąganie ścianek tymczasowych

Umocnienie kostką kamienną przepustów melioracyjnych

Wzmocnienie wlotów i wylotów przepustów kostką kamienna/Wykaszanie rowów melioracyjnych

Regulacja armatury, oznakowania, tabliczki na koligacjach wodociągowych

Lotos

Przepinka wodociągu i kanalizacji deszczowej bypass/Kanalizacja deszczowa

36+000

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE 110

36+300

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE 110/Posadowienie studni SKM-3

36+400

Kanał technologiczny, budowa rurociągu 4xHDPE110

36+500

Kanał technologiczny, budowa kanalizacji 4xHDPE 110/Kanał technologiczny, budowa rurociągu 4xHDPE110/Kanał technologiczny, posadowienie studni telekomunikacyjnych SKMP-3

 37+600

Kanał technologiczny, wykonanie przewiertu sterowanego 4xHDPEp110

37+700, 37+500, 36+300

Posadowienie studni SKM-3, budowa rurociągu 4xHDPE110

37+800

Kanał technologiczny, posadowienie studni telekomunikacyjnych SKMP-3

K1 SN Zasilanie

Wykonanie wykopu pod linię kablową/Wykonanie przecisków pod drogą/Montaż linii kablowej SN 450

K2 SN Zasilanie

Wykop pod linię kablową

Kolizja 2nn

Montaż słupa przełączenie linii/Prace porządkowe

Kolizja 3 nn

Dobezpieczenie i pogłębienie kabla nn 0,4 kV

Kolizja 4 nn

Wykop pod przebudowę linii kablowej/Wymiana słupów/Wykop pod słup podwójny

Kolizja 4 SN

Demontaż linii/Demontaż słupów

Kolizja 5 SN

Demontaż słupów

Kolizja 5 nn

 Demontaż linii napowietrznej i słupów nn 0,4 kV

Kolizja 6 SN

Dobezpieczenie i pogłębienie kabla SN 15 kV

Kolizja 8 SN

Podpięcie linii SN

Kolizja 9 SN

Wykonanie obostrzenia/Prace porządkowe

Zasilanie 4SO

Montaż linii kablowej oświetleniowej

SO5938

Montaż szafy oświetleniowej - podłączenie linii

Cedry Kolonia, Nowy Dwór

Demontaż słupów oświetleniowych

Prace porządkowe/rozwiezienie słupów do przebudowy po stanowiskach pracy

 

 

 

Lokalizacja

 

Zestawienie wykonywanych robót

uzupełniających przy obiektach inżynierskich –

wykonanie znaków stałych

27+485, 27+574

Punkt: PS10, PO12