Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Sierpień 2017

Tydzień 1

Budowa części nurtowej obiektu MA-09 (most na Wiśle)

 

Tydzień 2

Budowa części na rusztowaniu stacjonarym i części nurtowej obiektu MA-09

 

Tydzień 3

Kiezmark - film lotniczy

 

Tydzień 4

Wykonywanie kolejnej warstwy nasypu w km 32+500

 

Tydzień 5

Betonowanie segmentu S2/10 nitki lewej obiektu MA-09 (nawis - podpora 10)