Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Sierpień 2018

Tydzień 1

 

Tydzień 2

Budowa zbiornika retencyjnego OUS

 

Zagęszczanie obsypki na przepuście na przejeździe w km 21