Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Sierpień 2018

Tydzień 1

Tydzień 2

Budowa zbiornika retencyjnego OUS

Zagęszczanie obsypki na przepuście na przejeździe w km 21

Tydzień 3

Układanie koszy gabionowych km 28

Zagęszczanie zasypki na przepuście na przejeździe km 28

Tydzień 4

MA-09